Transportföretagen

EU:s återhämtningsplan ger historisk chans att ställa om transportsektorn men från regeringens håll är det tyst

Dela
Använd pengar från EU:s återhämtningsplan för att elektrifiera lastbilstransporterna, förbättra järnvägen och skapa en grön svensk flygsektor. Det är några av förslagen som Transportföretagen lämnat in till regeringen.

EU har genom återhämtningsplanen, enats om en historisk satsning på hållbar och innovativ återhämtning efter coronapandemin. Totalt satsar EU 672,5 miljarder euro för att återstarta medlemsstaternas ekonomier efter coronakrisen och bygga ett mer hållbart och digitaliserat samhälle. Sverige kommer att ta emot många miljarder kronor som går utöver vår vanliga statsbudget. Men samtidigt är det tyst från regeringen.

”Återhämtningsplanen är en engångssatsning och enligt EU–förordningen får pengarna inte användas till löpande utgifter. De ska gå till reformskapande engångsinsatser med bestående mervärde. Nu ges den svenska transportsektorn därför en unik möjlighet att ställa om med hjälp av dessa medel. Därför undrar vi varför det är så tyst från regeringens håll?”, säger Marcus Dahlsten, vd Transportföretagen.

Enligt EU-förordningen ska medlemsstaterna göra upp planförslag i samråd med bland annat fackförbund och näringsliv om hur pengarna ska användas. Men till skillnad från andra medlemsländer är det nästan helt tyst om återhämtningsplanen i Sverige.

Transportföretagen har sedan en tid försökt få en dialog med regeringen återhämtningsplanen men utan resultat.

”De signaler vi har fått från regeringen är att medlen ska gå in i den vanliga budgetprocessen, vilket står i strid med EU:s riktlinjer. Nu vill vi se att pengarna används rätt. Därför har vi som transportsektorns samlade röst, spelat in tolv konkreta förslag till reformprojekt för en grön och effektiv transportsektor till regeringen. Regeringen har inte fört någon dialog med branschen men vi utgår från att denna hållning kommer att ändras innan tiden rinner ut ”, avslutar Marcus Dahlsten.

Några av de förslag Transportföretagen spelat in till regeringen är:

  • Dra elinfrastruktur till de viktigaste godsstråken, i första hand Stockholm-Göteborg-Malmö. 
  • Bygg ut laddstationer för tung trafik över 3,5 ton. Fördela en halv miljard kronor under åren 2021-2027 för utbyggnad av laddstationer för tunga fordon över 3,5 ton. Det skulle räcka till cirka 92 stationer per år eller cirka 640 stationer under hela perioden. Vi föreslår även att det statliga stödet för laddningsstationer för lätta fordon utökas med 100 miljoner kronor per år mellan 2021 och 2027.
  • Gör en grön take-off med svenskt flyg. Sverige bör ansöka hos EU om medel ur potten till att utveckla en svensk elflygindustri. Flyget behöver också se kraftfulla satsningar på produktion av förnybart bränsle till konkurrenskraftiga priser.
  • Öka det statliga stödet till miljölastbilar rejält, från dagens 40 miljoner till 520 miljoner kronor per år under åren 2021-2027. Transportsektorn kan inte bära sina egna kostnader förenade med eldrift inom den tunga trafiken. Det måste ske med utökade statliga incitament initialt.
  • Flera utredningar visar på den stora samhällsnyttan med en snabbare och därmed kostnadseffektivare kollektivtrafik. Transportföretagen föreslår därför att fyra miljarder avsätts mellan 2021-2027 på utbyggnad av kollektivkörfält och uppgradering av smarta trafiksystem som gör det möjligt att dirigera trafikflöden i realtid.

Kontakter

Bilder

Om

Transportföretagen
Transportföretagen
Storgatan 19
102 49 Stockholm

08 762 71 00https://www.transportforetagen.se/

Transportföretagen är bransch- och arbetsgivarorganisationen för transportnäringen. Vi har 9 200 anslutna medlemsföretag med 204 700 anställda.

Följ Transportföretagen

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Transportföretagen

Kostnadsökningarna är ett hårt slag mot kollektivtrafiken28.11.2023 08:50:00 CET | Pressmeddelande

Busstrafiken leder omställningen till en fossilfri fordonsflotta. Branschen har tagit stort ansvar och investerat i fordon och hållbara transportlösningar. Samtidigt visar den årliga statistikrapporten om bussbranschens utveckling att branschen ännu kämpar för att återhämta sig efter pandemi och energikris. Nu behövs beslut om fortsatta satsningar på den svenska kollektivtrafiken på alla politiska nivåer för att bryta de mönster som tydligt syns i rapporten ”Statistik om bussbranschen” som publiceras idag.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum