Stångåstaden

Heimstaden Bostad köper fastigheter av Stångåstaden

Dela
Heimstaden Bostad köper sammanlagt 1 118 bostäder av Stångåstaden. Bostäderna ligger i Lambohov, Haninge, Ljungsbro och Vasastaden. Heimstaden tar formellt över fastigheterna den 1 juli 2021.

Fastighetsbeståndet utgörs nästan uteslutande av bostäder och studentbostäder med en uthyrningsbar yta om totalt cirka 78 000 kvm och det underliggande fastighetsvärdet efter avdrag för latent skatt uppgår till 2 495 mkr. Anledningen till försäljningen är att Stångåstaden vill stärka ekonomin och därigenom skapa möjligheter att fortsätta satsa på att utveckla Linköping. Försäljningen skapar förutsättningar för bolaget att fortsätta hålla en hög investeringstakt för såväl nyproduktion som underhåll och förvaltning av befintliga fastigheter. Affären innebär att Heimstaden stärker sin position som fastighetsaktör i Linköping.

-          Stångåstaden fortsätter att utveckla Linköping och satsar på att bygga bort bostadsbristen. Försäljningen är en del i vår fastslagna strategi att minska bolagets låneskuld och att säkerställa en stabil ekonomi. En stark ekonomi möjliggör att Stångåstaden kan fortsätta hålla en hög takt i att bygga nya bostäder och samtidigt leverera en hög kvalitet på kundservice och förvaltning av befintliga bostäder,säger Fredrik Törnqvist, vd Stångåstaden.

-          Vi har ställt höga krav på att köparen ska vara långsiktig och ha en bra idé med sin förvaltning för att bidra till att utveckla Linköping. Med förvärvet som Heimstaden gjorde av Stångåstaden 2017 känner vi oss trygga med att våra hyresgäster fortsatt kommer att få en lyhörd hyresvärd med fokus på kunderna, säger Astrid Brissman, styrelseordförande i Stångåstaden.

-          Vi ser fram emot att möta Stångåstadens förväntningar på fortsatt hög kundnöjdhet och vara en positiv bidragsgivare till kommunens hållbara utveckling. Genom omtänksamma boenden säkerställer vi välmående lokalsamhälle och stadsdelar för flera år framåt, säger Patrik Hall, vd Heimstaden.

Heimstaden tar formellt över fastigheterna per den 1 juli 2021. Heimstaden är ett svenskt bostadsfastighetsbolag och med 114 000 hyreslägenheter ett av Europas största – i Sverige äger och förvaltar Heimstaden ca 32 000 lägenheter på över 30 orter. Huvudkontoret finns i Malmö och sedan 2017 har Heimstaden kontor i Linköping.

Fakta kring de fastigheter som ingår i affären:

Totalt: 1 118 bostäder med en total uthyrningsbar yta om ca 75 000 m²

Lambohov: 138 lägenheter, varav 45 är servicelägenheter och 1426 m² lokaler (byggt 1983-1985)

Iskällaren 2 (Torpareg 3-29, totalt 47 lgh)

Isprinsen 2 (Torpareg 31-57, totalt 25 lgh)

Isprinsen 1 (Torpareg 80-84, 86-90, 92-94, totalt 66 lgh)

Lambohov – Studentbostäder: 206 lägenheter (byggt 2003-2004)

Importaffären 53 (Tröskareg 10, 12)

Haninge: 291 lägenheter, 459 m² lokal (byggt 1985-1987)

Ritbordet 25    (Middagsg 3-7, 4-24, 54-86, 55-83, totalt 70 lgh)

Ritbordet 26    (Middagsg 30-52, 88-106, 85-99, totalt 108 lgh)

Ritstiftet 46      (Morgong 8-104, 53Byggt 1985-198, totalt 113 lgh)

Ljungsbro – Härnegatan: 224 lägenheter (byggt 1971)

Sockenmarken 2:4 (Härneg 10-46, totalt 72 lgh)

Sockenmarken 2:6 (Härneg 48-82, totalt 80 lgh)

Sockenmarken 2:3 (Härneg 84-118, totalt 72 lgh)

Ljungsbro – Brunnby: 114 lägenheter (byggt 1982-83)

Heda Östergård 1:134 (Mjölorpsv 1-41, Jakobstorpsv 4, 5 A-B, 7 A-B, 9-33, totalt 62 lgh)

Heda Östergård 1:135 (Blommedalsv 1-69, totalt 52 lgh)

Alnen: 145 Lägenheter, 632 m² lokal (byggt 2017)

Alnen 16 (Slöjdgatan 1 A och 3, Erdtmansg 2, Nordeng 17, 25, 33, Timmermansg 2A)

Nyckelord

Kontakter

Fredrik Törnqvist, vd Stångåstaden, tel. 072-574 96 60


Robin Wilhelmsson, kommunikationschef Heimstaden, tel. 0708-94 62 35

Om

Stångåstaden
Stångåstaden
Box 3300
580 03 Linköping

013-20 85 00http://www.stangastaden.se

Stångåstaden är det största bostadsbolaget i Linköping och ägs av Linköpings kommun. Vi äger och förvaltar cirka 18 600 lägenheter, 4 200 av dem är studentbostäder och förvaltas av dotterbolaget Studentbostäder i Linköping AB. Dessutom har vi cirka 40 byggnader med kulturhistoriskt värde och förvaltas av dotterbolaget Kulturfastigheter.

Heimstaden är ett ledande bostadsfastighetsbolag i Europa med fokus på att förvärva, utveckla och förvalta bostäder och lokaler. Genom våra värderingar Care, Dare och Share, skapar vi värden för våra ägare och omtänksamma boenden för våra hyresgäster. Heimstaden har ca 114 000 lägenheter och ett fastighetsvärde om ca 180. Huvudkontoret är placerat i Malmö. För mer information se www.heimstaden.com

Följ Stångåstaden

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Stångåstaden

Sverige behöver höja renoveringstakten och göra en grön omställning24.11.2023 09:05:30 CET | Blogginlägg

Det kommer rapporter nästan dagligen om hur bostadsbyggandet minskar. När jag lyssnar på kollegor ute i landet i både privata och offentligt ägda bolag så stämmer bilden. Det finns förstås undantag men de allra flesta avvaktar med nyproduktion. Det är svårare att få ihop kalkylen och dessutom finns presumtionshyresdomen som skapar osäkerhet kring intäktssidan. Sammantaget gör det här förstås att frågan om att effektivisera och försöka sänka kostnaderna för att bygga viktigare än någonsin.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum