Länsstyrelsen Östergötland

33 miljoner till miljöprojekt i Östergötland

Dela

12 nya miljöprojekt i Östergötland får stöd från Naturvårdsverket inom satsningen Klimatklivet. Störst summa – 30,6 miljoner kronor – får Tekniska verken för att bygga en produktionsanläggning för flytande biogas.

Naturvårdsverket har beslutat om att stötta 290 lokala klimatinvesteringar med 600 miljoner kronor från Klimatklivet. Flera av de nya åtgärderna är breda satsningar som innebär att utsläppen minskar samtidigt som man producerar nya material eller drivmedel. En stor del av pengarna går till åtgärder som bidrar till mer plaståtervinning, bättre avfallshantering och ökad biogasproduktion. Tillsammans beräknas dessa minska utsläppen med över en miljon ton klimatpåverkande gaser (räknat som koldioxidekvivalenter).

Som framgår av tabellen nedan är det både stora och lite mindre projekt som får stöd efter den aktuella sökomgången. Störst bidrag i Östergötland får Tekniska verken i Linköping AB som får stöd för att bygga en produktionsanläggning för flytande biogas (LBG) i Linköping. Genom att kondensera biogas (metan) till flytande form (så kallad LBG) kan nya marknader för biogas öppna sig. En annan aktör som får stöd är Lantmännen Ekonomisk förening i Norrköping som nu kommer att konvertera sin uppvärmning från eldningsolja till bioolja.

- Ökad produktion av och omställning till fossilfria energikällor är en nyckelfråga för att nå uppsatta klimatmål, säger Susanne Claesson, energi- och klimatstrateg på Länsstyrelsen Östergötland.

I genomsnitt betalar Klimatklivet 44 procent av investeringskostnaden för åtgärderna. Det betyder att de sökande står för den största delen av kostnaden.

Namn

Projekt

Beviljat belopp

Gillorp Agro AB

Värmeväxlare för minskad energiförbrukning.

549 750 kr

Omberg Golf AB

Laddstolpar

50 000 kr

Swisslog Accalon AB

Laddstationer på personalparkering

78 500 kr

Sunfleet Carsharing AB

Installation av laddinfrastruktur 2

80 000 kr

Mannersons Fastighetsförvaltning

Laddstation

146 000 kr

Mannersons Fastighets AB

Laddstationer

89 600 kr

Mannersons Fastighets AB

Laddstationer

73 900 kr

Tekniska verken i Linköping AB

Produktionsanläggning för LBG i Linköping

30 600 000 kr

Bostadsrättsföreningen Berzelii i Linköping

Laddplatser Brf Berzelii

20 660 kr

Branäsgruppen AB

Installation av elbilsladdare

23 310 kr

Kontakter

Länkar

Om

Länsstyrelsen Östergötland
Länsstyrelsen Östergötland
Östgötagatan 3
581 86 Linköping

010-223 50 00http://www.lansstyrelsen.se/ostergotland/Sv/Pages/default.aspx

Länsstyrelsen är en statlig myndighet som finns nära människorna i varje län. Vi är en viktig länk mellan människor och kommuner å ena sidan och regering, riksdag och centrala myndigheter å den andra. Landshövdingen är chef för Länsstyrelsen och har i uppdrag att följa utvecklingen och informera regeringen om länets behov.

Följ Länsstyrelsen Östergötland

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Länsstyrelsen Östergötland