SkogsstyrelsenSkogsstyrelsenSkogsstyrelsen

3300 skolelever deltar på Skogens dagar – invigning 17 maj kl.9.00 på Norra fältet

Dela

Den 17 och 18 maj drar 3300 grundskolelever från hela Värmland till skogs i Karlstad. På Norra fältet vid Sandbäckstjärn får de lära sig mer om skogen på temana Skogen, Trävaror, Massa och papper samt Fritid, klimat och säkerhet i skogen.

Skogens dagar anordnas var tredje år av Skogen i skolan som är ett samarbetsprogram mellan skolan och skogsnäringen. Ett trettiotal företag och organisationer i Värmland ingår. Dagarna invigs tisdagen den 17 maj kl.9.00. Deltar vid invigningen gör Jens Meyer, Skogen i skolan Värmland och Maria Hollander, VD Paper province.

– Vi bygger upp ett stort aktivitetsfält med stationer kring fyra olika teman som klasserna valfritt får besöka under vägledning av studenter från Gammelkroppa skogsskola. De får testa många olika aktiviteter och däremellan finns det möjlighet att grilla korv och smaka på Skogsstyrelsens kolbullar, säger Jens Meyer, projektledare Skogen i skolan.

  • Tema skogen visar det moderna skogsbruket och hur nya hjälpmedel som GPS och fältdatorer används. Eleverna får följa skogsbrukets kretslopp från frö till plantering, röjning, gallring och slutavverkning. De får lära mer om hur biobränslen ger värme och el samt om vikten av naturskydd och allemansrätt. Timmerbil, TYA transportsimulator, skördarsimulator och skördare finns på plats.
  • Tema trävaror visar timmerstockar och sågade trävaror i olika former samt det senaste inom träförädling. Här får eleverna själva såga, spika och bygga fågelholkar.
  • Tema massa och papper visar produkter som tillverkas av vätskekartong och pappersmassa och eleverna får göra sitt eget papper.
  • Tema fritid, klimat och säkerhet i skogen ska ge eleverna kunskap om hur skogen kan användas för att främja hälsa och välbefinnande. Ett flertal organisationer deltar och visar orientering, vilt, överlevnad, första hjälpen och hur man håller rent i naturen. Där finns även en motorsågsskulptör i full aktion.

Karta över aktivitetsområdet.

Mer information:
Jens Meyer, projektledare Skogen i skolan Värmland, 054–55 57 16
Ulrika Lamberth, pressansvarig, Skogsstyrelsen, 036–35 93 30

Nyckelord

Dokument

Länkar

Om

Skogsstyrelsen
Skogsstyrelsen
Vallgatan 8
55183 Jönköping

036-35 93 00http://www.skogsstyrelsen.se

Skogsstyrelsen – en lokalt förankrad myndighet med uppdragsverksamhet

Vi leder utvecklingen i skogen för ett hållbart samhälle. Vi arbetar på medborgarnas uppdrag för att skogens alla värden ska tas tillvara på ett väl avvägt sätt. Genom ökad tydlighet och synlighet driver vi produktionsfrågorna, utvecklar miljöarbetet och lyfter skogens sociala värden.

Följ Skogsstyrelsen

Abonnera på våra pressmeddelanden.

Senaste pressmeddelandena från Skogsstyrelsen

Utvärdering: arbetet för en jämställd skogssektor går för sakta – 30 förslag på åtgärder6.12.2018 09:00Pressmeddelande

Jämställdhetsarbetet inom skogssektorn går för sakta, till och med bakåt inom några områden. Det visar den första stora utvärdering som gjorts av jämställdhetsstrategin som togs fram 2011 och som presenteras på den nationella skogskonferensen i Upplands Väsby i dag. Samtidigt lägger Skogsstyrelsen fram 30 förslag på åtgärder för att få skjuts på arbetet.

Förslag: så kan tillväxten öka i skogen12.11.2018 08:00Pressmeddelande

För första gången har Skogsstyrelsen i samverkan med skogsnäringen, forskning och den ideella miljörörelsen, tagit fram en mängd konkreta förslag på hur svensk skogsproduktion skulle kunna bli effektivare. I en ny rapport ges bland annat förslag på hur skogsskadorna kan minska, en förbättrad klövviltsförvaltning, och hur man kan sköta skogen för högre tillväxt och stärkta miljövärden. Förslagen ska nu diskuteras vid fyra seminarier runt om i Sverige.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum