WSP

Långsam återhämtning för kollektivtrafiken väntas efter pandemin – störst intresse för att återgå till privata resor

Dela
Nya rutiner och resvanor förstärktes under pandemins tredje våg. En färsk studie från analys- och teknikkonsultföretaget WSP bekräftar tidigare mätningar som visar att kollektivtrafiken riskerar att förlora en av fem resenärer i storstadsregionerna jämfört med innan pandemin, vilket kan leda till negativa konsekvenser enligt WSP.
Av de som väljer bort kollektivtrafiken i framtiden räknar en fjärdedel med att byta till bilen och resterande till andra färdmedel, främst cykel och gång. Bilden får användas fritt av tredje part. Foto: WSP
Av de som väljer bort kollektivtrafiken i framtiden räknar en fjärdedel med att byta till bilen och resterande till andra färdmedel, främst cykel och gång. Bilden får användas fritt av tredje part. Foto: WSP

WSP har löpande under pandemin studerat hur trafik och pendling påverkats av restriktioner och nya beteenden. Det är tydligt att resorna med kollektivtrafiken kommer vara färre än tidigare, men det skiljer sig en del mellan arbetsrelaterade och privata resor. För privata resor finns en stark önskan om att återgå till det normala.

Nya Zeeland är ett av få länder som under en längre period helt tagit bort sina restriktioner och kan därför användas som ett exempel på hur återhämtningen för våra resvanor kommer se ut efter pandemin. Trots att restriktionerna togs bort relativt snabbt har kollektivtrafiken inte återhämtat sig. Antalet kollektivresenärer är fortfarande betydligt lägre än innan pandemin. Samma mönster kan ses i delar av Australien som också haft perioder utan restriktioner. Utvecklingen i Nya Zeeland och Australien kan ses som ett varningstecken för att starka åtgärder behövs för att återuppliva kollektivtrafiken.

– Om vi fortsatt ska ha en stark kollektivtrafik i Sverige är det avgörande att förhindra en negativ spiral med minskat kollektivt resande, lägre intäkter och sämre utbud. De första åren efter pandemin kommer att vara särskilt kritiska. Det krävs nytänkande när det gäller biljetter, priser och finansieringsmodeller. Det finns en hel del inspiration från andra länder att hämta, men också initiativ på exempelvis flexibla biljetter som kommer från branschen nu. Vi kan också behöva minska ner på trafiken under rusning för att kapa kostnader, säger Björn Öhman, mobilitetsexpert på WSP.

Av de som väljer bort kollektivtrafiken i framtiden räknar en fjärdedel med att byta till bilen och resterande till andra färdmedel, främst cykel och gång men i mindre uträckning även elmoped och elcykel enligt WSPs undersökning. Resulterar detta i mer eller mindre biltrafik är svårt att dra allt för långtgående slutsatser av. Med mer hemarbete minskar antalet resor totalt sett, men resor till jobbet utgör dock endast cirka 20-30 procent av alla personresor. Studien visar dessutom att människor är betydligt mer intresserade av att återgå till sina privata resor, som i högre grad väntas göras med bil efter pandemin, än de är av att återgå till arbetsresor. Detta betyder att vi kan komma att se en ökning av biltrafiken totalt sett.

– Det finns anledning att stärka de styrmedel som redan finns för att biltrafiken inte ska öka, och framför allt de som är någorlunda flexibla och kan anpassas efter oförutsägbara förändringar, såsom parkeringsavgifter och trängselskatten. Samtidigt har vi ett momentum för cykelsatsningar nu där många både köpt och börjat använda cykel och elsparkcykel i större utsträckning. Vi ser stora satsningar i övriga Europa nu med både tillfälliga och nya cykelbanor som är väl värda att kika närmare på, säger Björn Öhman.

 

WSPs förslag på åtgärder som kan bidra till att säkerställa tillväxt för kollektivtrafiken och undvika en finansieringskris:

 • Öppna för vägtullsintäkter som används för att driva kollektivtrafik tills passagerarna återvänder. (Stockholm och Göteborg)
 • Minska parkeringsutbud och/eller ökat pris för parkering.
 • Minska extra kapacitet i kollektivtrafiken under rusningstid för att spara kostnader där efterfrågan har minskat.
 • Förbättra hygien- och städrutiner.
 • Förbättra erbjudandet för dem som pendlar då och då - till exempel med nya mer flexibla biljetterbjudanden.
 • Minska fokus på rusningstidsplanering.

WSPs stora mobilitetsstudie i korthet:

 • Under pandemin halverades kollektivtrafiksandelen i alla tre storstadsregioner och bara runt hälften av de förlorade resenärer planerar att återvända.
 • Fyra av fem vill att allt ska gå tillbaka till hur det var innan pandemin vad gäller privata resor.
 • Vi längtar inte tillbaka till att resorna till arbetet/studier eller tjänsteresor ska återgå till det normala. Bara runt hälften önskar det. I jämförelse med förra året är skillnaden mellan privat och tjänsterelaterat resande ännu tydligare.
 • En fjärdedel av de som har slutat att resa kollektivt räknar med att övergå till att åka bil efter pandemin, medan resterande tänker cykla eller gå.
 • Andelen bilresor ökade överallt under pandemin, men starkast i Stockholm, med 12 procentenheter.
 • Cykelförsäljningen ökade kraftigt under andra och tredje vågen. Landets cykelbutiker ökade sin försäljning med 26 procent under 2020 och uppgången fortsatte även under våren 2021.
 • Skåne fortsätter att ligga i topp bland storstadsregionerna när det gäller cykling, cykeln har stärkt sin ställning ytterligare under pandemin.
 • Elektrifieringen av transportsystemet pågår med full fart även under pandemin. Trenden leds av elcyklar, som nästan var femte svarande har tillgång till.
 • Cirka 28 procent av Sveriges arbetstagare, runt 1,3 miljoner av totalt 4,6 miljoner, har yrken där distansarbete kommer att vara en möjlighet vilket kommer påverka antalet resor totalt sett.
 • Jämfört med förra årets enkätresultat syns en ännu tydligare trend till att vilja jobba hemma delar av veckan. 80 procent av de som har möjlighet att jobba på distans tror att de kommer göra det minst en gång i veckan i framtiden.
 • Studien baseras på två enkätundersökningar, 2020 och 2021 med 1800 svarande från Stockholms, Västra Götalands och Skåne län. Enkätresultaten kombineras med en litteraturstudie och omvärldsanalys.
 • Ta del av rapporten i sin helhet här

Kontakter

Bilder

Av de som väljer bort kollektivtrafiken i framtiden räknar en fjärdedel med att byta till bilen och resterande till andra färdmedel, främst cykel och gång. Bilden får användas fritt av tredje part. Foto: WSP
Av de som väljer bort kollektivtrafiken i framtiden räknar en fjärdedel med att byta till bilen och resterande till andra färdmedel, främst cykel och gång. Bilden får användas fritt av tredje part. Foto: WSP
Ladda ned bild
Björn Öhman, mobilitetsexpert. Får användas fritt av tredje part. Foto: WSP
Björn Öhman, mobilitetsexpert. Får användas fritt av tredje part. Foto: WSP
Ladda ned bild

Länkar

Om

WSP
WSP
Arenavägen 7
12188 Johanneshov

010-7225000http://www.wsp.com

WSP är ett av världens ledande konsultbolag och rådgivare inom samhällsutveckling. Vi utvecklar allt ifrån städer och transportsystem till vattenförsörjning och höga hus. Med 65 000 medarbetare i över 40 länder samlar vi experter inom analys och teknik, för att framtidssäkra världen. I Sverige har vi omkring 4 000 medarbetare.

Följ WSP

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från WSP

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum