Jönköpings kommun

Så fortsätter Jönköpings kommun arbetet kring föroreningarna på Mariebo

Dela
Jönköpings kommun är en av flera myndigheter som arbetar med projektet kring föroreningarna i stadsdelen Mariebo. Kommunen har haft flera möten med de boende i olika former och det finns en gemensam kommunikationsgrupp där tjänstepersoner från kommunen, SGU och Länsstyrelsen ingår. De boende i området får regelbunden information utskickad och många informationsmöten har hållits där de boendes synpunkter i projektet tas tillvara.

- Kommunen anser att de boende har tillgång till bra informationskanaler och möjlighet att föra dialog med berörda myndigheter. Projektet måste få ha sin gång och det leds genom huvudmannen SGU. Förhoppningsvis vet vi snart hur saneringen ska gå till, säger Mona Forsberg (S), kommunalråd i Jönköpings kommun.

Projektet på Mariebo går framåt och SGU, Länsstyrelsen och kommunen stämmer hela tiden av frågor som dyker upp. Under hösten har SGU genomfört en mängd provtagningar för att ytterligare i detalj klarlägga föroreningarna inför en kommande åtgärdsfas.

Ingen ansvarig för föroreningarna

De som bor i källområdet har fått erbjudande om ersättningsbostäder under tiden som undersökningarna pågår och dessa är finansierade av Jönköpings kommun. Till att börja med sträcker sig avtalen på två år, men kommunen är öppen till att dessa förlängs beroende på hur situationen ser ut nästa år.

Det finns ingen ansvarig för föroreningarna på Mariebo. Det är bland annat därför som SGU gått in som huvudman för projektet som finansieras med bidrag från Naturvårdsverket.

Kommunen har aldrig varit ägare av marken och merparten av omkringliggande bostäderna byggdes när kemtvätten fortfarande var aktiv på 50-talet. Själva kemtvättsfastigheten bebyggdes med nya villor i början av 1980-talet och i början av 1990-talet. Vid tiden för detaljplaneläggningen fanns ännu inte allmän kunskap om vilka följder den här typen av förorening kunde orsaka. Föroreningssituationen var inte känd vid detaljplaneprocessen. Antagandet av detaljplan skedde 1982.

Inlösen av fastigheter

Inlösen av hus kan bli aktuellt i en framtida sanering. Om och hur detta ska kunna ske är en fråga som diskuteras av jurister och fastighetsexperter från SGU, länsstyrelsen och kommunen.

På grund av ansvarsregler i Miljöbalkens 10 kap kopplat till bidragsförordningen samt EU:s regler avseende statsstöd är det oklart om bidrag kan beviljas om fastigheterna förvärvas. Det förs löpande dialog i frågan mellan flera myndigheter; Naturvårdsverk, Länsstyrelsen, SGU och Jönköpings kommun.

Läs mer om projektet på www.jonkoping.se

Nyckelord

Kontakter

Om

Jönköpings kommun
Jönköpings kommun

551 89 Jönköping

036-105000https://www.jonkoping.se/

I Jönköpings kommun arbetar omkring 13 000 medarbetare för att ge våra drygt 145 000 invånare välfärd och service av hög kvalitet. Läs mer om våra verksamheter på kommunens webbplats.

Följ Jönköpings kommun

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Jönköpings kommun

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum