Akademiska sjukhuset

Barnläkare efterlyser mindre hysch-hysch kring hiv

Dela
Idag lever nära 8 000 personer i Sverige med hiv. Trots att forskning, behandling och förebyggande insatser kommit långt är kampen långtifrån över. Många drabbade upplever fortfarande stigma både här och i låginkomstländer, vilket uppmärksammas på världsaidsdagen 1 december med temat ”Stoppa ojämlikheten, stoppa aids!”.
Idag lever nära 8 000 personer i Sverige med hiv.Många drabbade upplever fortfarande stigma både här och i låginkomstländer, vilket uppmärksammas på världsaidsdagen 1 december med temat ”Stoppa ojämlikheten, stoppa aids!”.
Idag lever nära 8 000 personer i Sverige med hiv.Många drabbade upplever fortfarande stigma både här och i låginkomstländer, vilket uppmärksammas på världsaidsdagen 1 december med temat ”Stoppa ojämlikheten, stoppa aids!”.

- Trots att hiv betraktas som en kronisk sjukdom som välbehandlad inte förkortar livet finns fortfarande hinder i det sociala livet för personer med sjukdomen, även i Sverige. Det finns negativa attityder som påverkar bemötandet och vardagen. Jag skulle säga att det är fortfarande är lite småhemligt och upplevs pinsamt att prata om hiv, säger Christian Sundberg, barnläkare på Akademiska sjukhuset som både arbetat med frågan internationellt för Läkare utan gränser och med hivsmittade barn på hemmaplan.

Humant immunbristvirus (hiv) är ett retrovirus, Det upptäcktes på 1980-talet och har fått en global spridning. I dag lever cirka 38 miljoner män, kvinnor och barn med hiv. Infektionen går inte att bota, men bromsmediciner kan förhindra att hiv utvecklas till den dödliga sjukdomen aids (förvärvat immunbristsyndrom).

Christian Sundberg betonar att hivsmittade i västvärlden numera kan leva ett normalt liv. I Sverige får alla med sjukdomen antiretrovirala läkemedel kostnadsfritt. Man behöver inte bli sjuk av infektionen och kan leva lika länge som andra. Samtidigt kvarstår stigma kring sjukdomen. Enligt enkätstudien Leva med hiv, som genomfördes 2014, är 78 procent som lever med hiv i hög grad oroliga över att berätta om sin hivstatus.

- Utmaningen är att få fler att inse att det är en av många virala sjukdomar som det finns effektiv behandling för. Vi måste ge hivsmittade förutsättningar att vara öppna med sin infektion, orka acceptera livslång daglig behandling och därmed inte riskera att missa några doser, framhåller Christian Sundberg.

Även om smittspridningen är låg i Sverige så förekommer fall. Bland barn är det, enligt Sundberg, vanligast hos adopterade från mer drabbade länder.

- Från sjukvårdens sida måste vi aktivt stötta föräldrar så att de kan prata med barn och tonåringar och förklara att de inte gjort något för att smittas.

Han betonar samtidigt att hiv fortfarande en stor utmaning globalt, inte minst i Afrika där många avstår från att testa sig.

- En vanligt förekommande uppfattning är att de som insjuknar är onda och har gjort något fel. Trots att det oftast är männen som smittar kvinnorna får kvinnorna inte sällan skulden. Detta gör dem än mer stigmatiserade och rädda för vad familjen/släkten ska säga och för att bli utfrysta. Dock finns ljus i tunneln; Gravida har ofta en stark drivkraft att testa sig så att barnen kan födas friska. Om kvinnan behandlas före och efter förlossningen minskar risken för överföring till barnet dramatiskt, med över 90 procent, avrundar Christian Sundberg.

FAKTA: Hiv i Sverige och världen

  • I Sverige lever cirka 8 000 personer med hiv. Omkring 10 procent antas ha en hivinfektion utan att veta om det. Medianåldern för hivdiagnos är 44 år.
  • I världen lever omkring 37,9 miljoner personer med hiv. En fjärdedel av dessa känner inte till att de har en hivinfektion.
  • 2018 diagnosticerades 1,7 miljoner personer med hiv internationellt. Cirka 62 procent av de som lever med hiv har tillgång till hivmediciner.

    Källa: Folkhälsomyndigheten

Fotnot: Världsaidsdagen är en internationell dag som instiftades av Världshälsoorganisationen WHO 1988 för att skapa medvetenhet om hiv och aids och för att minnas de personer som avlidit i aidsrelaterade sjukdomar. Årets tema är ”Stoppa ojämlikheten, stoppa AIDS!”.

För mer information/intervju, kontakta:
Christian Sundberg, överläkare i barnmedicin, Akademiska sjukhuset, tel: 018-611 9475 eller 0738-661355, e-post: christian.sundberg@akademiska.se

Nyckelord

Bilder

Idag lever nära 8 000 personer i Sverige med hiv.Många drabbade upplever fortfarande stigma både här och i låginkomstländer, vilket uppmärksammas på världsaidsdagen 1 december med temat ”Stoppa ojämlikheten, stoppa aids!”.
Idag lever nära 8 000 personer i Sverige med hiv.Många drabbade upplever fortfarande stigma både här och i låginkomstländer, vilket uppmärksammas på världsaidsdagen 1 december med temat ”Stoppa ojämlikheten, stoppa aids!”.
Ladda ned bild

Om

Akademiska sjukhuset
Akademiska sjukhuset

751 85 Uppsala

018-611 00 00https://www.akademiska.se/

Akademiska sjukhuset erbjuder specialiserad och högspecialiserad vård lokalt, regionalt, nationellt och internationellt.

Sjukhuset har cirka 8 400 medarbetare, varav 1 500 läkare och 2 750 sjuksköterskor/barnmorskor.

Sjukhuset har 850 vårdplatser. Här görs varje år cirka 722 000 öppenvårdsbesök, 45 300 slutenvårdstillfällen och 32 200 operationer.

Följ Akademiska sjukhuset

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Akademiska sjukhuset

Forskare: Autolog blodstamcellstransplantation är säker och bör användas oftare vid aktiv ms26.9.2023 08:45:00 CEST | Pressmeddelande

Sedan 2010 har cytostatika och autolog blodstamcelltransplantation, där stamceller tas från patientens eget blod, använts som behandling av ms i Sverige. Dock har osäkerhet funnits om hur behandlingen fungerar över tid. En ny Uppsalastudie visar att behandlingen kan ges på ett säkert sätt inom vanlig sjukvård. Forskarna anser att den bör inkluderas som en standardbehandling vid aktiv ms.

Forskare efterlyser ökad sparsamhet vid strålbehandling av hjärntumörer hos barn21.9.2023 08:00:00 CEST | Pressmeddelande

Barn som strålbehandlas för hjärntumör löper högre risk än vuxna att på sikt drabbas av nedsatta kognitiva funktioner. Det hänger samman med att barns hjärnor är känsligare för strålbehandling eftersom hjärnan inte är fullt utvecklad. Enligt en studie från Akademiska sjukhuset/Uppsala universitet skulle bieffekterna av strålbehandlingen kunna bli mindre om man ger lägre stråldos till riskorgan och strukturer som är viktiga för neurokognitiva nätverk såsom synnerven, hippocampus och lillhjärnan.

Akademiska bidrar till införande av ny pacemakerteknik i Polen12.9.2023 08:00:00 CEST | Pressmeddelande

Under 35 år har Akademiska sjukhuset opererat in diafragmal pacemaker på över 40 patienter. Sjukhuset är ett av få centra i Europa med stor erfarenhet av denna behandlingsmetod. Sedan 2006 har, utöver patienter från Sverige, även patienter från Estland, Danmark, Norge, Polen, Ungern och England opererats med DP. Nu har ett samarbete inletts med neurokirurger vid Copernicussjukhuset i Gdansk för att införa operationstekniken i Polen.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum