M Sverige

Bilister lurade – skattesänkning på drivmedel uteblev

Dela
När reduktionsplikten infördes 2018 var det mot ett löfte om att skatten på bensin och diesel skulle justeras ned om reduktionsplikten höjde drivmedelspriserna. Detta beskrevs bland annat i regeringens promemoria "Reduktionsplikt för minskning av växthusgasutsläpp från bensin och dieselbränsle". Så har inte skett. Bilisterna har drabbats av stora kostnadsökningar.

Prisnivån på bensin och diesel når allt högre nivåer. Det beror på flera saker, bland annat de ökade inblandningskraven på förnybart drivmedel. Många som är beroende av bilen i sin vardag, liksom alla som inte har elbil, tvingas till allt högre utgifter i takt med att Sverige ska ställa om.

– Det här är ingen plastpåseskatt. Människor kan sällan välja bort bilen och därför har skatten väldigt liten betydelse som styrmedel för att minska på de få mil som människor måste köra, säger Caroline Drabe, vd på Riksförbundet M Sverige.

I samband med att reduktionsplikten presenterades och ett förslag stod klart var det tydligt att avsikten var att justera ner skatten i takt med att inblandningen av förnybart, dyrare, innehåll höjde priset vid pump.

– Dagens drivmedelspriser gör att många bilister känner sig uppgivna. Branschen höjde till exempel priset på diesel 75 öre över en natt 1 augusti 2021, enligt dem själva enbart på grund av det höjda inblandningskravet. Det är många som känner sig lurade av regeringen, som inte följer de riktlinjer som utlovades i samband med att reduktionsplikten infördes. Skatten justeras inte ner i tillräcklig omfattning.

I promemorian om reduktionsplikten angavs bland annat att

  • Hänsyn bör därför tas till det genomsnittliga innehållet av beståndsdelar i bensin respektive i dieselbränsle, som framställts av biomassa och därmed inte innehåller något fossilt kol när koldioxidskattesatserna på bensin och dieselbränsle bestäms.
  • Delvis kan dock dessa prisökningar till följd av ambitionshöjningen motverkas genom att koldioxidskatten på bensin kalibreras om för att beakta en större andel biodrivmedel.
  • Skattenivåerna kan som en följd av förändringar i prognosen över drivmedelsanvändningen behöva justeras så dels koldioxidskatten avspeglar det ungefärliga innehållet av biodrivmedel, dels den kompenserande sänkningen av energiskatten kalibreras för att hålla pumppriset på bensin respektive dieselbränsle i genomsnitt opåverkat av de förslagna åtgärderna i denna promemoria.
  • I syfte att motverka en sådan prisökning bör energiskattesatserna på bensin respektive omärkt dieselbränsle sänkas.

– Vi bilister bär en stor del av kostnaden i omställningen men allt ansvar kan inte läggas på den enskilda individen, politikerna måste stå fast vid sina löften. Att minska utsläppen är vår viktigaste fråga men vi kan inte både öka inblandningen av dyrare förnybart drivmedel och betala skatt som om innehållet fortfarande var helt fossilt. Det skapar en orimlig ekonomisk börda för alla som är beroende av bilen. Här riskerar man bilisternas förtroende i klimatarbetet eftersom vi känner oss lurade idag, säger Caroline Drabe.

För att bidra till att vägtrafiken ska nå 2030-målet och utsläppen minska är en av metoderna att blanda i mer förnybart innehåll i bensin och diesel. Lagen är riktad mot drivmedelsleverantörer och kraven blir högre för varje år som går. Det finns flera fördelar med lagstiftningen, som att den ger både oss bilister och företag långsiktighet – alla vet vad som gäller och vad som kommer att gälla om tio år. Dessutom är lagen ett sätt att komma runt EU:s statsstödsregler vilka inneburit att Sverige tidigare haft mycket kortsiktiga skattelättnader för biodrivmedel något år i taget – efter godkännanden från EU. Förändringar sker sannolikt 2023, då fler drivmedel ska ingå i reduktionsplikten.

Nyckelord

Kontakter

Länkar

Om

M Sverige
M Sverige
Fridhemsgatan 30
112 40 Stockholm

08-690 38 00https://msverige.se

Riksförbundet M Sverige är med 70 000 medlemmar Sveriges största konsumentorganisation för bilister och andra trafikanter. Under sin 100 år långa historia har organisationen gett sina medlemmar stöd, råd och inspiration för säkrare och roligare bilresor. M Sverige arbetar för en hållbar, säker och tillgänglig mobilitet. Samtidigt fortsätter engagemanget för trafiksäkerhet och bilkonsumenters rättigheter. 

Följ M Sverige

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från M Sverige

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum