European Energy

Solparken i Svedberga till prövning i högre instans

Dela
Länsstyrelsen Skånes beslut att avslå begäran om etablering av en solpark i Svedberga utanför Helsingborg kommer att överklagas till mark- och miljödomstolen. European Energy anser att storskaligt producerad solkraft är nödvändigt för att uppnå nationella klimatmål och säkra energiförsörjningen i södra Sverige.

– Elpriserna i södra Sverige är skyhöga och det behövs ny produktion av grön och billig el i Skåne. Solparken i Svedberga kan byggas på 12–16 månader och därefter producera el motsvarande 35 000 villors årsförbrukning – ett väsentligt och helt nödvändigt tillskott, säger Peter Braun, projektchef i Sverige, Norge och Finland på European Energy.

European Energy har gjort en mycket omfattande miljökonsekvensutredning av anläggningen i Svedberga och menar att solparken inte påverkar området negativt utan kan samexistera med jordbruket. Av de 232,5 hektaren kommer 76 att täckas med solpaneler. Resten av marken kommer att kunna användas för exempelvis odling av vall. I ytterkanten av solparken planteras ett insynsskydd med 100 000 träd och buskar, vilket bidrar till att stärka den biologiska mångfalden.

– Sett i ett större perspektiv har anläggningen en mycket positiv miljöpåverkan eftersom den kommer att producera stora mängder helt förnybar energi. Vi är optimistiska och tror att rättsliga instanser kommer att ge oss tillstånd att bygga parken, säger Peter Braun.

European Energy menar att Länsstyrelsen Skånes avslag är väntat med tanke på tidigare uttalande om solcellsparker på jordbruksmark. Myndigheten ställer jordbruksmark mot solkraftsproduktion trots att det går utmärkt att kombinera de båda genom odling mellan och runt panelerna.

– Det är tråkigt att länsstyrelsen bygger sin bedömning på felaktiga föreställningar. Den stora förloraren är Skånes befolkning som får vänta ytterligare på lokalt producerad solkraft, säger Peter Braun.

Behovet av energi kommer att öka kraftigt i Sverige de kommande åren i takt med tilltagande elektrifiering av samhället. Det nationella målet är att all elproduktion ska vara förnybar till 2040. Förutom att solparker går snabbt att bygga, kan de uppföras nära människor och företag och i anslutning till befintliga nät med tillgänglig kapacitet. De behöver dessutom ha en viss storlek för att solkraften ska kunna produceras i tillräckliga mängder till konkurrenskraftiga priser.

– I Svedberga finns alla förutsättningar på plats med nätanslutning, lämplig mark och god solinstrålning. Vår bedömning är att det är den bästa platsen, säger Peter Braun.

European Energy betonar vikten av miljöhänsyn och hållbar användning av marken. Den dagen solpanelerna är färdiganvända och plockas ned kan marken återgå till konventionellt jordbruk. Solparken är alltså en tillfällig installation som inte påverkar marken permanent.

– Det är dessutom bara en mycket liten del av jordbruksmarken i Skåne och Sverige som kommer att behöva användas för solparker. På den ytan kommer det att kunna produceras både energi och livsmedel, säger Peter Braun.


Fakta om Solenergianläggningen i Svedberga:
• 168 MW installerad effekt (Sveriges största solcellsanläggning)
• Ungefärlig produktion 147 GWh/år (motsvarar 35 000 villors årskonsumtion av el, exklusive el för uppvärmning)
• Yta 232,5 hektar, varav 76 hektar täcks av solpaneler
• Marken mellan panelerna kommer att användas for jordbruksliknande skötsel. 100 000 träd och buskar kommer att planteras runt anläggningen, vilket främjar biologisk mångfald.
• Byggtid 12–16 månader
• Byggs med solceller på horisontella enaxlade solspårare (single-axis trackers)

Kontakter

Bilder

Om

European Energy
European Energy
World Trade Centre Växjö, Södra Järnvägsgatan 4A
352 36 Växjö

+46 709 56 00 80https://se.europeanenergy.com

European Energy utvecklar, bygger och driver vind- och solkraftparker samt Power-to-X-anläggningar i ett stort antal länder, både i Europa och globalt. Sverige är en av bolagets nyckelmarknader. European Energys verksamhet är helt inriktad på grön energi och omställning till 100 procent förnybar energiproduktion. Läs mer om European Energy på LinkedIn eller www.europeanenergy.com/se

Följ European Energy

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från European Energy

European Energy i Almedalen: Vind- och solkraft som möjliggörare för ett livskraftigt jordbruk28.6.2023 08:00:00 CEST | Pressmeddelande

Hur kan etableringen av förnybar energi, sol- och vindparker, skapa ett mer livskraftigt jordbruk och öka såväl mat- som elproduktionen? Det är kärnfrågan på European Energys arrangemang under årets Almedalsvecka i Visby. Det blir ett välmatat samtal med representanter från flera sektorer, med olika perspektiv på kombinationen av jordbruk och förnybar energi.

Grönt ljus för Hästhagen, nu kan Smålands största solpark byggas 3.3.2023 12:05:48 CET | Pressmeddelande

Solparken i Hästhagen utanför Vislanda i Alvesta kommun har fått klartecken att börja byggas. European Energy välkomnar beslutet från Länsstyrelsen i Kronoberg och påbörjar nu nästa steg med slutprojektering och markförberedelser. När parken står färdig kommer den att leverera fossilfri el motsvarande behovet av hushållsel för 15 000 villor. Ett betydande bidrag i den gröna omställningen och en viktig del i att pressa elpriserna.

Vindkraftsparken Skåramåla snart i produktion, nästa steg blir sol5.12.2022 08:56:06 CET | Pressmeddelande

Arbetet med att resa de åtta vindkraftverken i Skåramåla utanför Ryd i Kronobergs län är i full gång. Huvudkranen har anlänt och de kommande veckorna lyfts de sista delarna av verken på plats. När vindkraftsparken är i drift kommer den att leverera el motsvarande 25 000 villors årsförbrukning av hushållsel. Dessutom planeras för en hybridpark, det vill säga med solceller i anslutning till vindkraftsparken. Det är ett sätt att optimera både produktion och infrastruktur och ytterligare bidra i arbetet för en grön omställning.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum