GlobeNewswire

Delårsrapport Elon AB januari - juni 2022

Dela

Elon – bakgrund till den nya koncernen

Den 7 december 2021 offentliggjorde Electra Gruppen AB (namnändrat till Elon AB) och Elon Group AB en avsiktsförklaringen att gå samman. Vid årsstämman den 28 mars 2022 fattades beslut om riktad nyemission av aktier genom apport till Elon Group ABs moderbolag Elon Group Holding AB (publ). Samgåendet genomfördes den 16 maj 2022.

Elon är Nordens ledande återförsäljare av produkter till hemmet med fler än 900 fackhandlare med gemensam varuförsörjning. Nettoomsättningen proforma för den nya koncernen uppgick helår 2021 till 6 174 MSEK och det första halvåret proforma uppgick till 2 794,7 MSEK vilket är en nedgång med -2,8 procent mot samma period förra året. Genom strukturerad prishantering, god lagerplanering och väldiversifierad kundmix är både bruttoresultat och bruttomarginal starkare än tidigare perioder vilket skapar förutsättningar för fortsatt stark konkurrenskraft. Transaktionskostnader av engångskaraktär kopplade till samgåendet belastar första halvåret med 29,7 MSEK. Justerad EBIT proforma förbättrades under första halvåret med 3,1 MSEK till 23,7 MSEK (20,6) vilket ger en justerad EBIT-marginal proforma om 0,8 procent (0,7).

Transaktionen medförde att det förvärvade bolaget Elon Group ABs tidigare ägare, Elon Group Holding AB (publ) utifrån ett redovisningsperspektiv, erhöll bestämmande inflytande över det förvärvande bolaget varför samgåendet redovisas som ett så kallat omvänt förvärv. Koncernredovisningen utgörs således endast av Elon Group AB fram till förvärvstillfället den 16 maj 2022. Det innebär att jämförelsesiffrorna i rapporten avser Elon Group ABs ej sedan tidigare offentliggjorda koncernredovisningssiffror.

Andra kvartalet 2022

• Nettoomsättningen i kvartalet ökade med 17,6 procent till 1 178,9 MSEK (1 002,5) varav samgåendet med Electra påverkade positivt med 228 MSEK.
• Organisk omsättningstillväxt för kvartalet var negativ med -5,1 procent (+14,6).
• Bruttomarginalen uppgick till 14,0 procent (13,2).
• Transaktionskostnader av engångskaraktär kopplade till samgåendet mellan Elon Group och Electra Gruppen belastade rörelseresultatet i kvartalet med 24,7 MSEK.
• Rörelseresultatet (EBIT) uppgick till -22,7 MSEK (13,9) motsvarande en rörelsemarginal om -1,9 procent (1,4).
• Justerad EBIT uppgick till 1,9 MSEK (13,9) motsvarande en justerad EBIT-marginal om 0,2 procent (1,4).
• Resultat före skatt uppgick till -30,1 MSEK (12,6).
• Kassaflödet från den löpande verksamheten justerat för effekter av samgåendet uppgick för kvartalet till 33,3 MSEK (-0,6).
• Resultat per aktie uppgick till –1,89 SEK (1,92).

Januari 2022 – Juni 2022

• Nettoomsättningen ökade i perioden med 12,1 procent till 2 194,9 MSEK (1 958,5), varav samgåendet med Electra påverkat positivt med 228 MSEK i perioden.
• Den organiska omsättningstillväxten var 0,4 procent (15,1).
• Bruttomarginalen uppgick till 14,9 procent (13,3).
• Transaktionskostnader av engångskaraktär kopplade till samgåendet mellan Elon Group och Electra Gruppen belastade rörelseresultatet i perioden med 29,7 MSEK.
• Rörelseresultatet (EBIT) uppgick till -15,9 MSEK (18,6) motsvarande en rörelsemarginal om -0,7 procent (0,9).
• Justerad EBIT uppgick till 13,8 MSEK (18,6) motsvarande en justerad EBIT-marginal om 0,6 procent (0,9).
• Resultat före skatt uppgick till -23,5 MSEK (16,5).
• Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 31,3 MSEK (-173,2).
• Resultat per aktie uppgick till -1,55 SEK (2,52).

Denna information är sådan som Elon AB är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades för offentliggörande måndag den 29 augusti kl 17.00.

För mer information vänligen kontakta:

Camilla Waldmark, IR-kontakt  camilla.waldmark@elongroup.se, tel 070-570 11 94
Stefan Lebrot, CEO           stefan.lebrot@elongroup.se
Peter Brodén, CFO            peter.broden@elongroup.se

Bilaga

För att se det här innehållet från www.globenewswire.com måste du ge ditt medgivande sidans topp.
För att se det här innehållet från ml-eu.globenewswire.com måste du ge ditt medgivande sidans topp.

Om

GlobeNewswire
GlobeNewswire



Följ GlobeNewswire

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från GlobeNewswire

JLT Mobile Computers AB effektiviserar och ökar fokus på tillväxt genom att centralisera sin ledning19.9.2023 08:00:00 CEST | Pressmeddelande

Växjö, Sverige, 19:e september 2023 * * * JLT Mobile Computers, ledande leverantör av stryktåliga datorer för krävande miljöer, meddelar idag att man under året organiserat om delar av sin ledning för att öka effektiviteten och skapa bättre fokus på tillväxt. För att uppnå effektivare styrning och bättre nyttjande av bolagets befintliga resurser har flera förändringar gjorts. Följande funktioner har centraliserats under ny ledning med globalt ansvar. Marknad och affärsutveckling leds av Christian Meincke, CMO/CBDO. Christian har tidigare under 2023 arbetat med strategiska marknadsfrågor för JLT på konsultbasis.Produktutveckling av hårdvara och mjukvara samlas under gemensam ledning av Andreas Nivard som tar rollen som CPO. Andreas behåller sin tidigare roll som VD för JLT Software Solutions, det helägda dotterbolaget som driver JLT:s mjukvarusatsning sedan 2021.Operations inklusive produktion och eftermarknad, nu med globalt ansvar, leds av Hannes Beckerin, Director of Global Operation

Aktia höjer sin primeränta till 2,50 procent den 2 oktober 202318.9.2023 08:00:00 CEST | Pressmeddelande

Aktia Bank Abp Pressmeddelande 18.9.2023 kl. 9.00 Aktia höjer sin primeränta till 2,50 procent den 2 oktober 2023 Aktia Bank höjer sin primeränta från 2,00 procent till 2,50 procent. Räntehöjningen träder i kraft den 2 oktober 2023. Förändringen beror på att marknadsräntorna har stigit. Aktia Bank Abp Mera information: Timo Ruotsalainen, Head of Treasury, tfn 010 247 7211 Distribution: Nasdaq Helsinki Oy Massmedier www.aktia.com Aktia är en finländsk kapitalförvaltare, bank och livförsäkrare som har skapat välstånd och välfärd generation efter generation redan under 200 års tid. Vi tillhandahåller våra kunder digitala tjänster i ett flertal kanaler och ger personlig service på våra verksamhetsställen i huvudstadsregionen samt i Åbo-, Tammerfors-, Vasa- och Uleåborgsregionerna. Vår prisbelönta kapitalförvaltnings fonder säljs även internationellt. Vi sysselsätter cirka 900 personer på olika håll i Finland. Aktias förvaltade kundmedel (AuM) 30.06.2023 uppgick till 13,8 miljarder euro och

HMS Networks presenterar nya strategiska mål11.9.2023 18:01:12 CEST | Pressmeddelande

Styrelsen i HMS Networks AB (publ) har beslutat om nya strategiska mål. De uppdaterade målen kommer presenteras på HMS kapitalmarknadsdag imorgon, tillsammans med enstrategiuppdatering samt en uppdatering av affärsläget. I Q4 2020 presenterade HMS Networks en ny långsiktig strategi – HMS2025, innehållande nya strategiska mål och ambitioner kring hållbarhet, medarbetar- och kundnöjdhet samt finansiella mål. De finansiella målen innefattade ett tillväxtmål med en nettoomsättning uppgående till ”π” miljarder (3,14 miljarder) SEK samt ett rörelsemarginalmål på 20%. Den positiva finansiella utvecklingen under första halvan av strategiperioden har lett till att styrelse och ledning har beslutat att revidera 2025-målen. "Våra nya mål reflekterar våra ambitioner att bidra till en minskad klimatpåverkan, och genom att bygga lojalitet hos medarbetare och kunder, driva fortsatt lönsam tillväxt och värdeskapade för våra intressenter. Resan mot “HMS2025” har gått snabbare än vi kunde förutspå när s

Solidium publicerar årsberättelsen för 2022–20238.9.2023 09:11:29 CEST | Pressmeddelande

Solidium har publicerat årsredovisningen för 2022–2023 i PDF-format 8.9.2023 på Solidiums webbplats www.solidium.fi/julkaisut-ja-media/vuosikertomukset/ (på finska) och http://www.solidium.fi/en/annual-report/(på engelska). Tilläggsuppgifter: verkställande director Reima Rytsölä; ringbud, Inka Virtanen, tfn +358 50 304 7904 Solidium är ett aktiebolag som i sin helhet ägs av finska staten och vars uppgift är att förstärka och stabilisera det inhemska ägandet i nationellt sett viktiga företag och öka innehavens ekonomiska värde på lång sikt. Solidium är minoritetsägare i tolv betydande börsnoterade bolag: Anora, Elisa, Kemira, Konecranes, Metso, Nokia, Nokian Renkaat, Outokumpu, Sampo, Stora Enso, Tietoevry och Valmet. Solidiums placeringsförmögenhet är cirka 7,6 miljarder euro. Tilläggsinformation: https://www.solidium.fi/sv/.

Matpriserna: Hälften av Svenskarna tycker kebab har blivit för dyrt7.9.2023 16:04:38 CEST | Pressmeddelande

Västerås, Sept. 07, 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- Över 90 kronor ska en kebab inte kosta enligt Svenska folket. Samtidigt kostar en genomsnittlig kebab på restaurang 114 kronor visar ny kvartalsstatistik från Kebabindex.se som mäter kebabpriserna runt om i Sverige. Kebabpriserna på restaurang har under det senaste kvartalet fortsatt att öka och har nu nått nya rekordnivåer. Under året har priserna ökat med 6% och i Uppsala, som nu är Sveriges dyraste kebabstad, kostar en genomsnittlig kebab 132 kronor. –Det vi ser nu är att även kebab har blivit en dyr restaurangrätt. Samtidigt ligger kebabpriserna i dagligvaruhandeln på en stabil nivå vilket driver upp hemmalagandet på kebab till rekordnivåer, säger Amir Kheirmand, vd Schysst käk som driver kebabindex.se Amir Kheirmand, vd och grundare av Schysst käk Yougov har på uppdrag av matvaruföretaget Schysst käk frågat 2000 svenskar om deras attityder och vanor kring kebab. När det kommer till kebabpriserna tycker 48,6% att kebab har blivit för dyr

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum