DHR, Delaktighet Handlingskraft Rörelsefrihet

Alla valstugor fick underkänt

Dela
Höga ståbord, inga ramper, inga ledstänger och inget material på lätt svenska. DHR undersökte valstugors tillgänglighet.

DHR:s Malmös inventering av tillgängligheten vid partiernas valstugor gav dystert resultat.

Inventeringen gjordes torsdagen den 25 augusti på Gustav Adolfs Torg. Inte ens torget fick godkänt.

-Vi förstår varför denna plats är lämplig eftersom den ligger centralt, men underlaget är gatsten. Så det är krångligt både med rullstol, med rollator och för människor som på andra sätt har svårt att gå.

Det säger Fredrik Sahlsten, en av de tre från DHR Malmö som genomförde inventeringen.

DHR har som en del i sin valkampanj att undersöka tillgängligheten vid valstugor. Nästan alla partier, vid varje val, får underkänt.

Åsa Strahlemo, som är förbundsordförande för DHR, konstaterar att hon själv inte skulle kunna vara valarbetare för något parti om hon hade velat.

-Jag skulle inte kunna arbeta obehindrat vid en valstuga såsom det är utformat idag, säger Åsa Strahlemo. Jag skulle inte ens kunna hämta ut flygblad ut en ordinär valstuga.

Bifogas: Sammanställning valstugor, DHR Malmö

För mer info, kontakta:

Fredrik Sahlsten, kassör DHR Malmö 0706408385

Åsa Strahlemo, förbundsordförande DHR 0705088029

Nyckelord

Kontakter

Dokument

Om

DHR, Delaktighet Handlingskraft Rörelsefrihet
DHR, Delaktighet Handlingskraft Rörelsefrihet
Storforsplan 44
123 21 Farsta

08-685 80 00https://dhr.se/

DHR är en idéburen demokratisk organisation av och för personer med nedsatt rörelseförmåga, som arbetar för att förverkliga principen om alla människors lika värde. Genom att skapa opinion och påverka de politiska besluten arbetar vi för ett öppet Sverige, där personer med nedsatt rörelseförmåga inte blir utestängda utan fullt jämlika, jämställda och delaktiga i samhället. En av utgångspunkterna i vårt arbete är FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning.

Följ DHR, Delaktighet Handlingskraft Rörelsefrihet

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från DHR, Delaktighet Handlingskraft Rörelsefrihet

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum