Universitetssjukhuset Örebro

Badhuspersonal mer utsatt för ögon- och luftvägsproblem

Dela
Simhallspersonal löper större risk att få problem med sina ögon och luftvägar efter en dag på jobbet jämfört med kontorsanställda, det visar forskning från Arbets- och miljömedicin. Resultatet har uppmärksammats av Folkhälsomyndigheten som slagit fast riktvärdet för ämnet trikloramin i simhallsluften för badhusbesökare. ”Jag hoppas att resultatet även kan leda till en bättre arbetsmiljö för de som arbetar i den här miljön”, säger forskaren Jessica Westerlund.
Forskaren Jessica Westerlund. Foto: Elin Abelson.
Forskaren Jessica Westerlund. Foto: Elin Abelson.

Varje dag går tusentals anställda till någon av våra 400 offentliga badhus. Det är en arbetsplats där personalen kommer i kontakt med klor som ska desinficera bassängvattnet. Det finns inget lagkrav på att mäta halten av de ämnen klor i sin tur ger upphov till som kan ge irritation i ögon och luftvägar.

Jessica Westerlund, yrkeshygieniker på Arbets- och miljömedicin, har i sin forskning varit i simhallar och mätt yrkesrelaterad luftexponering för ämnena trikloramin och trihalometaner som är biprodukter från vattenkloreringen och endotoxiner som kommer från bakterier.

– Trikloramin är slemhinneirriterande och endotoxinerna kan ha negativ effekt på luftvägarna medan några av trihalometanerna är potentiellt cancerogena. I samband med luftmätningarna har jag även undersökt förekomst av luftvägs- och ögonbesvär hos de anställda i simhallarna, säger hon.

Resultatet visar på att personal i simhallar rapporterar mer luftvägs- och ögonbesvär än personal som arbetar på kontor. Badhuspersonalen hade inte heller samma minskning av kvävemonoxid i utandningsluft under ett arbetspass jämfört med kontorsanställda, vilket kan tyda på luftvägsinflammation.

Förändringar som innebär bättre miljö för både personal och badhusbesökare

Det finns andra sätt att göra rent vattnet på badhusen men klor är ett effektivt och relativt billigt alternativ.

– Jag hoppas att mina data även kan ligga till grund för ett yrkeshygieniskt gränsvärde för trikloramin i luft som kan ge de som arbetar i badhus bättre förutsättningar. Just nu pågår sådana diskussioner på Arbetsmiljöverket. Mina studieresultat är med i deras underlag när de ska ta beslut, förklarar hon.   

Om det blir ett yrkeshygieniskt gränsvärde för trikloramin innebär det att även personalen får ett bättre klimat i sin arbetsmiljö. Jessica Westerlund hoppas att Arbetsmiljöverket kommer att presentera sin nya lista inom en snar framtid.

Nyckelord

Kontakter

Bilder

Forskaren Jessica Westerlund. Foto: Elin Abelson.
Forskaren Jessica Westerlund. Foto: Elin Abelson.
Ladda ned bild
Jessica Westerlund, yrkeshygieniker på Arbets- och miljömedicin. Foto: Elin Abelson.
Jessica Westerlund, yrkeshygieniker på Arbets- och miljömedicin. Foto: Elin Abelson.
Ladda ned bild

Om

Universitetssjukhuset Örebro
Universitetssjukhuset Örebro
Södra Grev Rosengatan
701 85 Örebro

http://www.regionorebrolan.se/uso

Det personliga universitetssjukhuset

Som universitetssjukhus vill vi erbjuda våra patienter en modern och tillgänglig sjukvård på bästa möjliga vetenskapliga grund. Du som bor i Örebro län kan vara trygg i att ha tillgång till specialistsjukvård i din närhet. Flera specialiteter är uppmärksammade utanför landets gränser och forskning bedrivs inom många områden. USÖ har ca 550 vårdplatser och är ett av landets sju universitetssjukhus. Det är också en av länets största arbetsplatser med mer än 3 500 anställda.

Tillsammans med Örebro universitet utvecklar vi medicinsk forskning och utbildning. Samarbetet har bland annat lett till att en komplett läkarutbildning erbjuds i Örebro från och med 2011. Den nya läkarutbildningen medverkar till att lösa den nationella bristen på läkare och bidrar till att förbättra tillgängligheten i vården. För USÖ innebär läkarutbildningen stora möjligheter för fortsatt utveckling som universitetssjukhus, inte bara beträffande undervisning, utan också vad gäller forskning och högspecialiserad vård.

Följ Universitetssjukhuset Örebro

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Universitetssjukhuset Örebro

Nationell plattform för individanpassad vård20.10.2023 09:30:00 CEST | Pressmeddelande

Vinnova har beviljat ett projekt med 30 miljoner kronor över fyra år. Region Örebro län och Örebro universitet deltar i projektet som ska ge patienter mer precisa diagnoser och behandlingsplaner oavsett var i landet man bor. ”Genom att regioner kontinuerligt matar in patientdata i en Nationell Genomikplattform så kallad datasjö, kommer alla regioner att ha tillgång till samma data”, säger forskare Paula Mölling vid Region Örebro län.

Blir det farligt varmt på våra äldreboenden även denna sommar?27.6.2023 07:55:37 CEST | Pressmeddelande

Det har varnats för att årets sommar kan komma att bli lika varm som sommaren 2018. I så fall kommer risken för ohälsosamt höga inomhustemperaturer på våra äldreboenden och LSS-boenden att öka dramatiskt, med potentiellt livshotande konsekvenser. Ett nytt projekt ska nu mäta temperaturen på boenden i Västmanlands, Stockholms och Uppsala län under sommaren. Det är Arbets- och miljömedicin i Örebro som genomför mätningarna.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum