Umeå kommun

Översyn av kulturhistoriskt bevarandevärda miljöer  

Dela
Under hösten kommer byggnadsnämnden att påbörja en enkel översyn av kulturhistoriskt bevarandevärda miljöer. Översynen innebär att personal från bygglovkontoret kommer att titta på byggnader och gårdar för att se vilket skick de är i. Syftet med översynen är att få en bild över hur Umeås vackra kulturmiljöer underhålls och vårdas.

– Med översynen är vi proaktiva och hoppas fånga upp byggnader som behöver renoveras innan de blivit i för dåligt skick. Om vi upptäcker allvarliga brister kommer vi att påtala det för fastighetsägaren och föreslå vilka åtgärder som bör genomföras, säger Mikael Berglund, byggnadsnämndens ordförande.

När underhållet brister finns risken att värdefulla byggnader till slut blir så dåliga att de måste rivas och kulturhistoriska värden går förlorade. I vissa fall kan bristande underhåll bli en fråga om byggnaden är säker att vistas i eller inte.

Arbetet med översynen kommer att påbörjas i liten skala inom ett område Öst på stan som har stora kulturvärden. Efter det kommer fler områden att ses över.

– Tanken är att vi utöver riktade insatser ska göra översyn löpande i områden där vi av andra anledningar gör platsbesök. Vet man som fastighetsägare att ens byggnad har ett kulturhistoriskt värde och brister bör man fundera över hur dessa brister kan åtgärdas, säger Nicklas Fryksten, bygglovschef.

Enligt plan- och bygglagen (2010:900) har du som äger en fastighet ansvar för att hålla den i vårdat skick och underhålla den. Detta gäller både trädgård och byggnader. För en byggnad med särskilda värden ska underhållet anpassas och utföras så att dessa värden bevaras. Det kan vara kulturhistoriska, miljömässiga eller arkitektoniska värden.

Läs mer på www.umea.se/kulturmiljo

Mer information

Mikael Berglund (S)
ordförande i byggnadsnämnden
070-559 71 84
mikael.berglund@umea.se

Nicklas Fryksten
bygglovschef
090-16 12 05
070-699 30 22
nicklas.fryksten@umea.se

Kontakter

Om

Umeå kommun
Umeå kommun
Skolgatan 31A
901 84 Umeå

090-16 10 00https://umea.se/press

Umeå kommun har 12 000 medarbetare och är regionens största arbetsgivare. Verksamheterna präglas av medborgarfokus, öppenhet, tillit och en strävan efter att ständigt förbättra kommunens service. Umeå är en av Sveriges mest växande städer. Här bor omkring 130 000 personer, och kommunens mål är att nå 200 000 invånare år 2050.

I Umeå finns två universitet, ett livskraftigt näringsliv och ett attraktivt utbud av kultur och fritid.

Följ Umeå kommun

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Umeå kommun

Prioriteringar och anpassningar i för- och grundskolenämndens budget för 202423.11.2023 12:31:30 CET | Pressmeddelande

Nämnden prioriterar trygghetsskapande åtgärder i arbetsmiljön, ökade resurser till kommunal resursskola, lagkravet om dygnsvila i nattöppen verksamhet samt förbättrat stöd i egenkontroll* för att minska arbetsbelastning för rektorer. Dessutom prioriteras arbetet med att minska antalet medarbetare per rektor motsvarande fyra miljoner kronor i ett första steg. Budgeten anpassas utifrån en långsammare ökningstakt av barn och elever enligt senaste befolkningsprognosen. För att nå budget i balans sker anpassningar för fritidshem och stödjande funktioner.

Brandförsvarets verksamhetsplan och budget för 2024 beslutad22.11.2023 13:00:00 CET | Pressmeddelande

Det olycksförebyggande arbetet med bland annat utbildning till skolungdomar och införande av civil insatsperson ska prioriteras under nästa år. Det beslutade Umeåregionens brand- och räddningsnämnd vid mötet 22 november när verksamhetsplan och budget togs för 2024. Precis som tidigare är den största utmaningen att ha tillräckligt med personal för att upprätthålla beredskap och uppfylla lagkrav.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum