Grant Thornton Sweden AB

2021 rekordår för transaktioner – 56 procents ökning jämfört med 2020

Dela
Antalet transaktioner i Norden nådde nya rekordnivåer och ökade med 56 procent 2021. Totalt genomfördes 1674 förvärv på nordiska small- och midcapmarknaden, varav 623 skedde i Sverige. Allra flest transaktioner sker fortfarande inom mjukvarusektorn, samtidigt som byggsektorn går om industrisektorn som den näst mest transaktionsintensiva sektorn. Det visar Grant Thorntons färska transaktionsrapport som kartlagt samtliga transaktioner i Norden med värden upp till 100 miljoner euro.

- Pandemin ledde till att ett stort antal transaktioner pausades under första halvan av 2020. När transaktionsprocesserna återupptogs efter sommaren samma år skapades ett ovanligt högt tryck på transaktionsmarknaden under kommande tolv månader fram till och med sommaren 2021. Samtidigt steg värderingarna vilket sannolikt bidragit till att många ägare både övervägt och initierat en bolagsförsäljning. Även 2022 har börjat starkt med många pågående transaktioner i marknaden, säger Fredrik Marstorp, M&A Manager på Grant Thornton.

Padel lockar investerare
Sektorerna Mjukvara, Bygg, Industri och Servicetjänster har varit transaktionsintensiva branscher under de senaste tio åren, så även 2021. Framför allt Bygg har gynnats av ett starkt investerarfokus på bland annat anläggningsbolag. En sektor som nu placerar sig ovanligt högt är Fritid, framförallt drivet av padel-tennisens tillväxt i Sverige.

- Restriktionerna till följd av pandemin har ökat intresset kring fysisk aktivitet och friluftsliv hos konsumenterna, vilket i sin tur lockat investerare. Framförallt padel har vuxit explosionsartat, där anläggningarna har blivit populära bland investerare vilket har drivit upp antalet transaktioner inom sektorn, förklarar Fredrik Marstorp.

Segmentet E-handel däremot fortsätter att tappa, trots att de senaste åren inneburit ökad distansering och fortsatt digitalisering. Även om näthandeln växer starkt kan det avtagande intresset förklaras av pressade marginaler och osäkerhet i leverantörsledet.

ESG allt viktigare i beslutsprocesser
ESG (Environmental, Social & Corporate Governance) är ett växande investeringskriterium och har fått en allt viktigare roll i beslutsprocesser. Investerare inkluderar nu i större omfattning än tidigare ESG-faktorer vid utvärdering av förvärvsobjekt.

- Vi ser en större efterfrågan på ESG-tjänster över alla våra affärsområden. ESG-faktorer har även fått en mer central roll vid utvärderingen av förvärv och blir en alltmer förekommande del av en due diligence-process. Således blir det viktigare för entreprenörer att ESG-frågorna är en integrerad del av den kontinuerliga utvecklingen av bolaget då vi ser att detta ökar värdet och intresset hos investerare, säger Mats Öberg, Partner och Head of Transactional Advisory.

Transaktionsmarknadens utveckling framåt
I dagsläget ser Grant Thorntons rådgivare ingen avmattning i transaktionsmarknaden. Det finns ett mycket stort intresse att förvärva entreprenörsdrivna bolag.

- I någon omfattning kan händelserna i Ukraina, och de sanktionsåtgärder som införs, komma att påverka marknaden. Vidare signaleras räntehöjningar under 2022. Det som talar för en fortsatt stabil marknad är en stark köpkraft bland investerare. Många investerare fortsätter att leta alternativa investeringar och onoterade entreprenörsdriva bolag är det många som är intresserad av. Mängden oinvesterat kapital på global nivå nådde nya rekordnivåer under 2021 och spås vara fortsatt höga under 2022, vilket innebär att vi ser fortsatt stort intresse hos investerare och höga värderingar, säger Mats Öberg.

Rapporten finns att ladda hem längre ner på denna sida


För mer information, vänligen kontakta:
Fredrik Marstorp, M&A Manager
fredrik.marstorp@se.gt.com
070-233 11 07

Mats Öberg, Partner och Head of Transactional Advisory
mats.oberg@se.gt.com 
073-038 82 36

Kontakter

Bilder

Dokument

Om

Grant Thornton Sweden AB
Grant Thornton Sweden AB
Kungsgatan 57
11122 Stockholm

http://www.grantthornton.se

Följ Grant Thornton Sweden AB

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Grant Thornton Sweden AB

Ny kartläggning: Håller de svenska börsbolagen måttet för framtidens krav?1.11.2023 08:03:00 CET | Pressmeddelande

Omvärlden idag ställer allt högre krav på företag. Investerare, kunder och medarbetare vill se ansvarstagande och transparens – oavsett lagkrav. En färsk kartläggning, gjord av revisions- och rådgivningsföretaget Grant Thornton, visar att svenska börsbolag i stor utsträckning följer koden för svensk bolagsstyrning, men att det finns stora variationer i hur man redogör det faktiska arbetet. Riskhantering och jämställdhet är två viktiga områden som står ut.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum