Einar Mattsson

Utemiljö-chefen Johanna Karlsson brinner för helhet och hållbarhet

Dela
Att helhetstänkande är något som personifierar Johanna Karlsson, chefen för utemiljögruppen, framgår tydligt. Däremot är hon blygsam med sin egen höga kompetens inom anläggning och trädgård.

– För mig betyder helhet att utemiljön kombinerar en god och härlig upplevelse med funktionalitet. Vad hjälper det att en gård är vacker om kantstenen är felsatt och ständigt plogas sönder, eller om det finns väggar som det alltid klottras på? När funktionaliteten finns på plats kommer de upplevelsemässiga värdena till sin rätt. Adderar man dessutom ett hållbarhetstänkande i allt man gör, så blir helheten lyckad, menar Johanna.

Hållbarhet och långsiktighet är drivkrafter även i Johannas ledarskap. Hon rekryterades till Einar Mattsson för snart fyra år sedan och har stor erfarenhet av ledande befattningar inom mark- och trädgårdsområdet.

– Min roll är att utveckla och driva utemiljöverksamheten framåt på ett hållbart sätt – socialt, miljömässigt och ekonomiskt. Om mina medarbetare har intressanta arbetsuppgifter och trivs så blir de kvar länge och deras kunskap blir långsiktig. Det gör att vi kan hålla hög ekologisk kvalitet och kontinuitet i utemiljöarbetet, utveckla oss själva och skapa värden för hyresgästerna, och få god ekonomi på sista raden. Allt hänger samman.

För Einar Mattsson-koncernen har välkomnande och välskötta utemiljöer alltid varit en självklar del av den långsiktiga fastighetsförvaltningen. Allt handlar om helhet. En trygg och tilltalande gård förhöjer skönheten hos byggnaden, upplevelsen av hela fastigheten och lockar till samvaro utomhus. Vackra detaljer kan lyftas fram och förstärkas samtidigt som grönskan ramar in och skapar mjuka övergångar mellan gård och byggnader. Blommande växter, planteringar och träd bidrar till biologisk mångfald och stödjer också stadens ekosystemtjänster och hållbarhetssträvanden.

Johannas fem tips för helhet i utemiljön

1. Ta hjälp av kretsloppet
Vissna växtdelar ska du betrakta som resurser, inte som skräp. Därför använder vi fermenterade kvistar och löv i rabatterna som jordförbättring.
2. Låt växer växa
Välj om möjligt friväxande buskar med lagom sluthöjd och bredd. Då får de behålla sin naturliga form och blomning.
3. Plantera med omtanke
Träd bör planteras med omsorg och i god tid. Träd planterar vi för kommande generationer.
4. Låt det blomma
Tänk på att våra minsta djur behöver mat även tidigt och sent på säsongen, försök att hela tiden ha växter som blommar.
5. Värna om trivsel
En attraktiv gård lockar både människor och djur att vistas där. Trivsel och tillgänglighet bidrar till trygghet.


Utemiljögruppen
Utemiljögruppen är en del av Einar Mattsson Fastighetsförvaltning AB och ansvarar för att sköta och utveckla utemiljöerna i såväl koncernens fastighetsbestånd som hos de övriga förvaltnings- och bostadsrätts-föreningskunderna. Sammanlagt handlar det om cirka 140 fastigheter.


Läs några fredagsporträtt från Utemiljögruppen:

Bilder

Om

Om Einar Mattsson AB 
Einar Mattsson AB är moderbolag i en familjeägd bolagsgrupp som varit verksam på Storstockholms fastighets- och byggmarknad sedan 1935. Idag är Einar Mattsson Stockholms största privata ägare av hyresbostadsfastigheter och bland de mest aktiva projektutvecklarna av nya bostäder i regionen. Den kommande tioårsperioden kommer Einar Mattsson att uppföra 4 000 nyproducerade bostäder i egen regi. Koncernens förvaltningsbolag förvaltar cirka 15 000 bostäder åt en bred kundkrets av etablerade fastighetsägareBolagsgruppen omfattar även en verksamhet som arbetar med investeringar utanför kärninnehaven. 

 Läs mer om oss på www.einarmattsson.se och Facebook 

Följ Einar Mattsson

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Einar Mattsson

Einar Mattsson: ”I en trivsam utemiljö vill människor röra sig, vistas och umgås med andra”3.7.2024 05:54:00 CEST | Nyheter

Johanna Karlsson är chef för utemiljögruppen hos Einar Mattsson Fastighetsförvaltning AB. Det är utemiljögruppen som ser till att välkomnande och välskötta gårdar alltid är en del av den långsiktiga fastighetsförvaltningen. Gruppen består av engagerade trädgårdsarbetare, arbetsledare och projektledare. Utemiljögruppen arbetar dels på uppdrag av koncernens fastighetsbolag, dels med externa fastighetsägare som köper tjänsten av Einar Mattsson.

Nya vård- och omsorgsbostäder och upprustad malmgård27.6.2024 12:40:27 CEST | Blogginlägg

Samrådet om detaljplanen för kv. Sommaren 10 är avslutat. Nu löper planprocessen på där man bland annat behandla synpunkter och för dialog med Stockholms stad om nästa steg. Här planerar Einar Mattsson att uppföra ett modernt och trivsamt vård- och omsorgsboende för äldre. Genom att uppföra vård- och omsorgsboendet ges också de ekonomiska förutsättningar som krävs för att renovera och därmed rädda Hovings malmgård då Stockholms stad i informella samtal tackat nej till att återköpa gården.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum
HiddenA line styled icon from Orion Icon Library.Eye