Stockholms stad

Natur och vatten viktigast när stockholmarna prioriterar stadens insatser

Dela
Majoriteten av stockholmarna tycker att det är viktigt att staden arbetar med miljöfrågor. Allra viktigast är arbetet med att värna den biologiska mångfalden och förbättra vattenkvaliteten i Stockholms sjöar. Det visar den senaste medborgarenkäten som Miljöförvaltningen i Stockholms stad har gjort.
Foto: Johan Pontén
Foto: Johan Pontén

Nästan lika viktigt tycker stockholmarna att det är med minskad användning av kemikalier, att öka återanvändning och minska avfall samt att förbättra luftkvaliteten i staden.

– Närheten till natur och vatten är en av de saker som gör Stockholm så unikt, och det är glädjande att stockholmarna värdesätter detta. Att stärka den biologiska mångfalden och rena våra vatten har varit högt prioriterat och fortsätter vara det även framöver. Vi vill ha mer grönska, en starkare natur och fler friska sjöar, säger Åsa Lindhagen, miljö- och klimatborgarråd.

Tema konsumtion och miljövanor

Temat för medborgarenkäten är konsumtion och miljövanor. Svaren visar att kunskapen om hur stockholmarna själva kan minska sin klimatpåverkan har ökat liksom kunskap om hur skadliga kemikalier kan undvikas vid inköp. Kvinnor och åldersgruppen 31-45 år uppger i högre grad att de har bra kunskap än övriga.

– Kunskapen ökar kontinuerligt kring vad stockholmarna kan göra själva och många uppger också att de gör insatser för att minska sin klimatpåverkan som att äta mer vegetariskt och köpa mer ekologiskt, säger Mikael Lindell, projektledare för undersökningen.

Om undersökningen

Miljöförvaltningen genomför regelbundet enkätundersökningar om miljö och miljövanor i Stockholm. Undersökningarna ger svar på hur stockholmarnas attityder, kunskaper och vanor ser ut och förändras över tiden. Den senaste undersökningen genomfördes 2021 och det är resultatet av den som presenteras nu. Temat för enkäten var konsumtion och miljövanor. 3400 personer har svarat på enkäten vilket motsvarar en svarsfrekvens på 34%.

Nyckelord

Kontakter

Miljöförvaltningen
Mikael Lindell, projektledare Kommunikationsavdelningen
Telefon: 0850828185
E-post: mikael.lindell@stockholm.se

MiljöförvaltningenLovisa Wihk, presskontaktKommunikationsavdelningen

Den yttre och inre miljön i Stockholms stad, livsmedelshantering, inomhusmiljö, miljöfarliga verksamheter, till exempel industrier, kemikalieanvändning, luftövervakning, bullerfrågor bevakning av miljöaspekter i stadens planer för byggande och trafikleder.

Tel:08-508 28 979lovisa.wihk@stockholm.se

Bilder

Foto: Johan Pontén
Foto: Johan Pontén
Ladda ned bild

Länkar

Om

Stockholms stad
Stockholms stad
Ragnar Östbergs plan 1
105 35 Stockholm

08 508 290 00http://start.stockholm

I Stockholms stad arbetar cirka 40 000 personer. Du möter oss i skolan, på äldreboenden, i parken, när du ska söka bygglov, driva företag eller går till simhallen för att träna. Stockholms stads verksamhet styrs av folkvalda politiker och organiseras i stadens förvaltningar och bolag.

Vi är en organisation med decentraliserat ansvar. Det betyder att besluten ofta fattas lokalt, så nära de berörda som möjligt.

Följ Stockholms stad

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Stockholms stad

Välkomna att delta när unga i Skärholmen skapar urban konst!25.9.2023 14:40:00 CEST | Pressinbjudan

Torsdagen 28 augusti kommer tunneln under Skärholmsvägen, som binder samman Skärholmen med Kungens kurva, förvandlas från betonggrå själlös passage till en plats med konst, färg och kreativitet! 14 lokala ungdomar, 10 konstnärer har genom vägledning och inspiration från den portugisiske konstnären och sociala innovatören Nelson Vento, grundare till organisationen Projeto Trinsheira, och projektledare från stadsdelsförvaltningen arbetat sedan i somras för att skapa en muralmålning som fångar Skärholmsbornas bild av dagens Skärholmen.

Nystart för arbetet om gång- och cykelbron mellan Slussen och Gamla stan19.9.2023 09:35:16 CEST | Pressmeddelande

Stockholms stad och Region Stockholm har idag fattat beslut om att tillsätta en gemensam arbetsgrupp för att skapa förutsättningar för att gång- och cykelbron vid Slussen ska kunna byggas utan risk för tunnelbanans trafiksäkerhet. Samtidigt avbryter staden den planerade provpålningen och den juridiska processen avslutas. Det innebär att stoppet i tunnelbanetrafiken under kommande helg uteblir.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum