Statens medieråd

Sociala medier och psykiska besvär har samband hos flickor

Dela
Det finns ett tydligt samband mellan psykiska besvär och mer omfattande användning av sociala medier redan hos 9–12-åriga barn, särskilt flickor. Det visar Statens medieråds nya rapport Unga, medier och psykisk ohälsa: Uppföljning 2020, under Covid 19-pandemin, som lanseras i dag.

Rapporten visar att det kan finnas aspekter av användningen av sociala medier som är problematiska och behöver studeras närmare.

I en debattartikel i Dagens Nyheter i dag 22/11 skriver Anna-Karin Lindblom, direktör vid Statens medieråd, och Yvonne Andersson, medieforskare och analytiker vid Statens medieråd, tillika rapportens författare, att ungas medieanvändning bör beaktas i en kommande nationell strategi på området psykisk hälsa och suicidprevention samt att det krävs fördjupande undersökningar på området.

Statens medieråds tidigare rapport Ungar, medier och psykisk ohälsa (2020) konstaterade samband mellan mer omfattande användning av sociala medier, mobilen samt internet generellt och fler psykiska besvär bland svenska tonåringar. Det nya är att även 9–12-åringars medieanvändning har analyserats i förhållande till deras självskattade psykiska hälsa. Och även här finns samband mellan fler psykiska besvär och mer omfattande användning av exempelvis sociala medier.

Starkast samband bland flickor 9–12
De starkaste sambanden finns bland 9–12-åriga flickor som använder internet, mobilen och sociala medier. Det är tydligt att barn i den åldern med nedsatt psykiskt välbefinnande tillbringar alltmer tid online och med mobilen än andra i samma ålder. Frågan är dock vad som är orsak respektive verkan.

Rapporten ger inga enkla svar, utan pekar snarare på att problemen är komplexa och att medier och medieanvändning måste tas på allvar, tillsammans med andra betydelsefulla faktorer för barns och ungas psykiska hälsa.

Fakta: Unga, medier & psykisk ohälsa: Uppföljning 2020, under Covid-19-pandemin
I rapporten beskrivs och analyseras medievanor och attityder till medier hos barn i Sverige, 9–18 år, i relation till barnens psykiska välbefinnande. Analysen baseras på data som samlats in genom Statens medieråds återkommande enkätundersökning Ungar & medier. Den senaste datainsamlingen genomfördes under hösten 2020 med hjälp av SCB. Totalt 2 000 barn i åldern 9–12 och 2 999 barn i åldern 13–18 fick enkäten. Svarsfrekvensen blev cirka 32 procent i båda åldersgrupperna.

Rapporten finns på https://www.statensmedierad.se/rapporter-och-analyser

Nyckelord

Kontakter

Kontakt:
Maria Ripenberg
Tel: 08-665 14 65, 076-505 14 65
E-post: maria.ripenberg@statensmedierad.se

Bilder

Länkar

Om

Statens medieråd
Statens medieråd
Box 27204
102 53 Stockholm

08-665 14 60http://statensmedierad.se

Statens medieråd är en myndighet som har i uppdrag att stärka barn och unga som medvetna medieanvändare och skydda dem från skadlig mediepåverkan. Myndigheten följer medieutvecklingen och forskning kring barn och unga, sprider information, ger vägledning om barns och ungas mediesituation samt ansvarar för att fastställa åldersgränser för biograffilm som ska visas för barn under 15 år. 

Följ Statens medieråd

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Statens medieråd

Kan det vara brottsligt att dela bilder på sitt barn?3.4.2022 08:00:43 CEST | Pressmeddelande

Långt ifrån alla föräldrar är medvetna om att de riskerar att begå brott när de lägger ut information som kan vara integritetskränkande för det egna barnet i sociala medier. Det visar en ny rapport framtagen av Statens medieråd och institutet för Juridik och Internet (IJI). Rapporten blixtbelyser barns rättigheter när vårdnadshavare publicerar information om sina barn på internet – så kallad sharenting.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum