Universitetssjukhuset Örebro

Forskare vill öka delaktigheten för rättspsykiatrins patienter

Dela
Patientens delaktighet i sin vård är ett viktigt inslag inom hälso- och sjukvården. ”Inom rättspsykiatrin är patientdelaktigheten mer komplex just för att vi både ska vara vårdgivare och samtidigt vara den som håller patienten inlåst. Genom att utveckla en enkät för att skatta patienters upplevda delaktighet i vården kan vi mer träffsäkert genomföra insatser för att öka delaktigheten”, säger forskaren Mikael Selvin inom Region Örebro län.
Vården sker under tvångsvårdslagstiftning och patienterna har ofta en komplex sjukdomsbild. Foto: Elin Abelson.
Vården sker under tvångsvårdslagstiftning och patienterna har ofta en komplex sjukdomsbild. Foto: Elin Abelson.

Rättspsykiatrin är en speciell vårdform där patienten som begår brott vanligtvis skulle ha fått fängelse men nu får vård för att personen har bedömts ha en allvarlig psykisk störning. Vården sker under tvångsvårdslagstiftning och patienterna har ofta en komplex sjukdomsbild.

Mikael Selvin har både arbetat som sjuksköterska inom rättspsykiatrin i många år och har även undervisat på sjuksköterskeutbildningen på Örebro universitet samt forskat och doktorerat. Nu är han tillbaka inom regionen i rollen som enhetschef för Rättspsykiatrisk avdelning 9 på Karlahuset.  

Han har tagit fram en unik enkät

– I min forskning ville jag undersöka den rättspsykiatriska vårdens kvalitet och beskriva begreppet patientdelaktighet från både ett patient- och personalperspektiv. Jag har även tagit fram en enkät som ska öka delaktigheten hos våra patienter. Nu ska vi bara testa den på ett större antal patienter så att vi får fram frågor som är begripliga och har en hög relevans. Om allt går enligt plan kommer enkäten vara klar att börja använda nästa år, säger Mikael Selvin.

Det var viktigt för honom att ta fram en enkät utifrån patientens perspektiv. Alla frågor är baserat på intervjuer med patienter där syftet är att undersöka patienters uppfattningar av begreppet delaktighet inom den rättspsykiatriska vården. I sin forskning har han också undersökt hur patienter och personal upplevde vårdens kvalitet och jämförde dessa med varandra. Resultatet visade att personalen skattade vårdens kvalitet högre och att patientdelaktigheten skattades lågt av båda grupperna.

– Därför kände jag att det var viktigt att fokusera på patientdelaktigheten. Det visade sig att känslan av delaktighet påverkas av flera faktorer. I mina intervjuer med patienterna lyfte de fram att en bra kommunikation genom dialog och diskussion var viktig. Patienten ville vara involverad och kunna påverka sin vård samt att ett ömsesidigt förtroende skulle finnas mellan personal och patient, berättar han.

Det finns utmaningar inom rättspsykiatrin gällande patientdelaktighet men Mikael Selvins forskning visar att frågan inte är svart eller vit och att det finns många faktorer som påverkar. Vårdgivarens insatser är betydelsefulla och med tanke på den speciella vårdformen var det ändå förvånande att så mycket positivt kom fram om delaktighet inom rättspsykiatrisk vård. Förhoppning är att forskningen ska bidra till att förbättringar kan införas vilket i sin tur kan leda till ökad följsamhet till behandling.

Nyckelord

Kontakter

Bilder

Vården sker under tvångsvårdslagstiftning och patienterna har ofta en komplex sjukdomsbild. Foto: Elin Abelson.
Vården sker under tvångsvårdslagstiftning och patienterna har ofta en komplex sjukdomsbild. Foto: Elin Abelson.
Ladda ned bild
Forskaren Mikael Selvin, Region Örebro län. Foto: Elin Abelson.
Forskaren Mikael Selvin, Region Örebro län. Foto: Elin Abelson.
Ladda ned bild

Länkar

Om

Universitetssjukhuset Örebro
Universitetssjukhuset Örebro
Södra Grev Rosengatan
701 85 Örebro

http://www.regionorebrolan.se/uso

Det personliga universitetssjukhuset

Som universitetssjukhus vill vi erbjuda våra patienter en modern och tillgänglig sjukvård på bästa möjliga vetenskapliga grund. Du som bor i Örebro län kan vara trygg i att ha tillgång till specialistsjukvård i din närhet. Flera specialiteter är uppmärksammade utanför landets gränser och forskning bedrivs inom många områden. USÖ har ca 550 vårdplatser och är ett av landets sju universitetssjukhus. Det är också en av länets största arbetsplatser med mer än 3 500 anställda.

Tillsammans med Örebro universitet utvecklar vi medicinsk forskning och utbildning. Samarbetet har bland annat lett till att en komplett läkarutbildning erbjuds i Örebro från och med 2011. Den nya läkarutbildningen medverkar till att lösa den nationella bristen på läkare och bidrar till att förbättra tillgängligheten i vården. För USÖ innebär läkarutbildningen stora möjligheter för fortsatt utveckling som universitetssjukhus, inte bara beträffande undervisning, utan också vad gäller forskning och högspecialiserad vård.

Följ Universitetssjukhuset Örebro

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Universitetssjukhuset Örebro

Nationell plattform för individanpassad vård20.10.2023 09:30:00 CEST | Pressmeddelande

Vinnova har beviljat ett projekt med 30 miljoner kronor över fyra år. Region Örebro län och Örebro universitet deltar i projektet som ska ge patienter mer precisa diagnoser och behandlingsplaner oavsett var i landet man bor. ”Genom att regioner kontinuerligt matar in patientdata i en Nationell Genomikplattform så kallad datasjö, kommer alla regioner att ha tillgång till samma data”, säger forskare Paula Mölling vid Region Örebro län.

Blir det farligt varmt på våra äldreboenden även denna sommar?27.6.2023 07:55:37 CEST | Pressmeddelande

Det har varnats för att årets sommar kan komma att bli lika varm som sommaren 2018. I så fall kommer risken för ohälsosamt höga inomhustemperaturer på våra äldreboenden och LSS-boenden att öka dramatiskt, med potentiellt livshotande konsekvenser. Ett nytt projekt ska nu mäta temperaturen på boenden i Västmanlands, Stockholms och Uppsala län under sommaren. Det är Arbets- och miljömedicin i Örebro som genomför mätningarna.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum