Universitetssjukhuset Örebro

Ungdomar med autism vill vara fysiskt aktiva under rätt förutsättningar

Dela
Ungdomar med autism är generellt mindre fysiskt aktiva än ungdomar utan diagnos, det visar forskning som tidigare gjorts. Forskning från Region Örebro län visar att ungdomarna visst vill vara fysiskt aktiva om vissa villkor uppfylldes. ”Det var ofta omständigheterna runt omkring själva fysiska aktiviteten som gjorde att det blev svårt”, säger Susann Arnell, fysioterapeut inom barn- och ungdomshabiliteringen.
Foto: GettyImages.
Foto: GettyImages.

För att ta reda på hur ungdomar med autism i åldern 12-16 år själva tänker, upplever och reflekterar kring fysisk aktivitet i skolan och på fritiden intervjuade Susann Arnell ungdomar med autism i åldern 12-16 år. Ett vanligt svar som hon fick var ”det beror på”.

– Dessa ”det beror på” kan ses som villkor för deltagande i den fysiska aktiviteten och jag fann olika slags individspecificerade villkor. Ungdomarnas deltagande i fysisk aktivitet är villkorsstyrt och beror på upplevd kompetens och självförtroende i den fysiska aktivitetens sammanhang, grad av motivation, förmåga att anpassa sig till olika slags krav, förutsägbarhet samt möjlighet att kunna välja och påverka sitt deltagande, säger Susann Arnell, som tidigare var doktorand inom handikappvetenskap vid Institutionen för hälsovetenskaper. 

För att underlätta och öka ungdomar med autisms deltagande i fysisk aktivitet måste kunskapen kring vad som är särskilt viktigt för enskilda personer öka för att de ska vilja och kunna delta.

– Vi behöver erbjuda skräddarsydda åtgärder till en i fysiska aktivitetssammanhang förbisedd målgrupp, förklarar hon.

Föräldrarna efterlyste samarbete

För att få en bredare förståelse intervjuade Susann Arnell även föräldrar till barn med autism. Hon ville ta reda på hur föräldrarna upplever sin roll i sammanhanget. Många föräldrar beskrev att de vet hur viktigt det är med fysisk aktivitet för ungdomarna men att det inte prioriterades högt när det var så mycket annat att tänka på. Sedan lyfte hon in fokusgruppsdiskussioner mellan de som i sin profession kommer i kontakt med dessa ungdomar.

– Jag ville veta hur de olika verksamheterna samverkar för att främja deltagande i fysisk aktivitet. Det var representanter från skolan, hälso- och sjukvården och idrottsorganisationer. Som ett sista steg i min forskning testade jag användbarheten av ett kartläggningsinstrument för kartläggning av ungdomar med autisms individspecifika villkor för deltagande i fysisk aktivitet, säger hon. 

Genom kartläggningen gick det att se vissa synpunkter som var återkommande. Ungdomarna uppskattade aktiviteter som var i ett tryggt socialt sammanhang och ett självständigt deltagande utan några överraskningar. Susann Arnells studier visar hur viktigt det är att lyssna på ungdomar med autism för att ge dem rätt förutsättningar att vilja delta i fysiska aktiviteter.

 

Nyckelord

Kontakter

Bilder

Foto: GettyImages.
Foto: GettyImages.
Ladda ned bild
Susann Arnell, fysioterapeut inom barn- och ungdomshabiliteringen. Foto: Elin Abelson.
Susann Arnell, fysioterapeut inom barn- och ungdomshabiliteringen. Foto: Elin Abelson.
Ladda ned bild

Länkar

Om

Universitetssjukhuset Örebro
Universitetssjukhuset Örebro
Södra Grev Rosengatan
701 85 Örebro

http://www.regionorebrolan.se/uso

Det personliga universitetssjukhuset

Som universitetssjukhus vill vi erbjuda våra patienter en modern och tillgänglig sjukvård på bästa möjliga vetenskapliga grund. Du som bor i Örebro län kan vara trygg i att ha tillgång till specialistsjukvård i din närhet. Flera specialiteter är uppmärksammade utanför landets gränser och forskning bedrivs inom många områden. USÖ har ca 550 vårdplatser och är ett av landets sju universitetssjukhus. Det är också en av länets största arbetsplatser med mer än 3 500 anställda.

Tillsammans med Örebro universitet utvecklar vi medicinsk forskning och utbildning. Samarbetet har bland annat lett till att en komplett läkarutbildning erbjuds i Örebro från och med 2011. Den nya läkarutbildningen medverkar till att lösa den nationella bristen på läkare och bidrar till att förbättra tillgängligheten i vården. För USÖ innebär läkarutbildningen stora möjligheter för fortsatt utveckling som universitetssjukhus, inte bara beträffande undervisning, utan också vad gäller forskning och högspecialiserad vård.

Följ Universitetssjukhuset Örebro

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Universitetssjukhuset Örebro

Nationell plattform för individanpassad vård20.10.2023 09:30:00 CEST | Pressmeddelande

Vinnova har beviljat ett projekt med 30 miljoner kronor över fyra år. Region Örebro län och Örebro universitet deltar i projektet som ska ge patienter mer precisa diagnoser och behandlingsplaner oavsett var i landet man bor. ”Genom att regioner kontinuerligt matar in patientdata i en Nationell Genomikplattform så kallad datasjö, kommer alla regioner att ha tillgång till samma data”, säger forskare Paula Mölling vid Region Örebro län.

Blir det farligt varmt på våra äldreboenden även denna sommar?27.6.2023 07:55:37 CEST | Pressmeddelande

Det har varnats för att årets sommar kan komma att bli lika varm som sommaren 2018. I så fall kommer risken för ohälsosamt höga inomhustemperaturer på våra äldreboenden och LSS-boenden att öka dramatiskt, med potentiellt livshotande konsekvenser. Ett nytt projekt ska nu mäta temperaturen på boenden i Västmanlands, Stockholms och Uppsala län under sommaren. Det är Arbets- och miljömedicin i Örebro som genomför mätningarna.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum