Universitetssjukhuset Örebro

23 miljoner till forskning inom hälso- och sjukvården

Dela
Vetenskapsrådet har beviljat tre anslag till forskare i Region Örebro län. Det handlar om bidrag till kliniska studier inom behandlingsforskning och planering av sådana studier.
Forskarna Susanne Bejerot, Anna Björkenheim och Mattias Ehn. Foto: Elin Abelson.
Forskarna Susanne Bejerot, Anna Björkenheim och Mattias Ehn. Foto: Elin Abelson.

Anna Björkenheim, överläkare inom verksamhetsområde hjärt- lungmedicin och klinisk fysiologi, är en av forskarna som fått pengar. Hon berättar att det känns fantastiskt roligt och att anslagen är en kvalitetsstämpel på att forskningen inom regionen står sig bra i konkurrens med andra viktiga och intressanta forskningsprojekt.

– Målet med vår forskning är att nå tillförlitliga resultat som kan vara till nytta för patienter med kranskärlssjukdom inom de kommande fem åren. Jag blev också beviljad 500 000 kr från Hjärt-lungfonden utöver 1,2 miljoner från Vetenskapsrådet, berättar Anna Björkenheim.

Ny behandling för schizofreni hos vuxna

Susanne Bejerot, professor och psykiater, beviljades 15,3 miljoner kronor från Vetenskapsrådet för sin studie med läkemedlet Rituximab, en immunomodulerande behandling, för schizofreni hos vuxna.

– Vi ska undersöka om Rituximab som ges som dropp vid ett enda tillfälle men som har en kvarstående effekt under många månader, är bättre än koksalt för behandling av schizofreni. Samtliga som deltar kommer att få läkemedlet som tillägg till deras vanliga behandling, säger Susanne Bejerot.

Det har tidigare genomförts en pilotstudie med Rituximab som visade på lovande resultat och nästa steg blir denna så kallade multicenterstudie med deltagare från hela landet. Studien har även beviljats medel från Torsten Söderbergs stiftelse och Hjärnfonden med 3,3 respektive 1,2 miljoner kronor.

Personer med dövblindhet ska få hjälp att hantera sina utmaningar

Mattias Ehn, psykolog och forskningsledare inom Audiologiskt forskningscentrum, tilldelades 1,2 miljoner kronor för att testa en modell för att utvärdera Livsomställningsmodellen. Det är ett samtalsmaterial som används inom landets olika regioners habiliterings- och rehabiliteringsverksamheter som riktar sig till personer med dövblindhet.

– Livsomställningsmodellen bygger på ett antal teman för att personer med dövblindhet tillsammans ska kunna prata och lära sig mer om utmaningar som kommer med att leva med dövblindhet men också hitta strategier för att hantera utmaningarna, berättar Mattias Ehn.

Nyckelord

Kontakter

Bilder

Forskarna Susanne Bejerot, Anna Björkenheim och Mattias Ehn. Foto: Elin Abelson.
Forskarna Susanne Bejerot, Anna Björkenheim och Mattias Ehn. Foto: Elin Abelson.
Ladda ned bild
Forskaren Susanne Bejerot. Foto: Elin Abelson.
Forskaren Susanne Bejerot. Foto: Elin Abelson.
Ladda ned bild
Forskaren Anna Björkenheim. Foto: Elin Abelson.
Forskaren Anna Björkenheim. Foto: Elin Abelson.
Ladda ned bild
Forskaren Mattias Ehn. Foto: Elin Abelson.
Forskaren Mattias Ehn. Foto: Elin Abelson.
Ladda ned bild

Om

Universitetssjukhuset Örebro
Universitetssjukhuset Örebro
Södra Grev Rosengatan
701 85 Örebro

http://www.regionorebrolan.se/uso

Det personliga universitetssjukhuset

Som universitetssjukhus vill vi erbjuda våra patienter en modern och tillgänglig sjukvård på bästa möjliga vetenskapliga grund. Du som bor i Örebro län kan vara trygg i att ha tillgång till specialistsjukvård i din närhet. Flera specialiteter är uppmärksammade utanför landets gränser och forskning bedrivs inom många områden. USÖ har ca 550 vårdplatser och är ett av landets sju universitetssjukhus. Det är också en av länets största arbetsplatser med mer än 3 500 anställda.

Tillsammans med Örebro universitet utvecklar vi medicinsk forskning och utbildning. Samarbetet har bland annat lett till att en komplett läkarutbildning erbjuds i Örebro från och med 2011. Den nya läkarutbildningen medverkar till att lösa den nationella bristen på läkare och bidrar till att förbättra tillgängligheten i vården. För USÖ innebär läkarutbildningen stora möjligheter för fortsatt utveckling som universitetssjukhus, inte bara beträffande undervisning, utan också vad gäller forskning och högspecialiserad vård.

Följ Universitetssjukhuset Örebro

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Universitetssjukhuset Örebro

Nationell plattform för individanpassad vård20.10.2023 09:30:00 CEST | Pressmeddelande

Vinnova har beviljat ett projekt med 30 miljoner kronor över fyra år. Region Örebro län och Örebro universitet deltar i projektet som ska ge patienter mer precisa diagnoser och behandlingsplaner oavsett var i landet man bor. ”Genom att regioner kontinuerligt matar in patientdata i en Nationell Genomikplattform så kallad datasjö, kommer alla regioner att ha tillgång till samma data”, säger forskare Paula Mölling vid Region Örebro län.

Blir det farligt varmt på våra äldreboenden även denna sommar?27.6.2023 07:55:37 CEST | Pressmeddelande

Det har varnats för att årets sommar kan komma att bli lika varm som sommaren 2018. I så fall kommer risken för ohälsosamt höga inomhustemperaturer på våra äldreboenden och LSS-boenden att öka dramatiskt, med potentiellt livshotande konsekvenser. Ett nytt projekt ska nu mäta temperaturen på boenden i Västmanlands, Stockholms och Uppsala län under sommaren. Det är Arbets- och miljömedicin i Örebro som genomför mätningarna.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum