Mobility Sweden

Ny fordonskampanj - Omställningen är på väg

Dela
Idag lanserar Mobility Sweden, Transportföretagen och MRF (Motorbranschens Riksförbund) kampanjen ”Omställningen är på väg”. Över tid har motorfordonen utvecklats och anpassats efter hur samhället förändrats. På så sätt har de under lång tid haft en självklar plats i Sverige och i människors vardag. Just nu är fordonsindustrin inne i en grön omställning och jobbar för att minska sitt avtryck på klimatet.

Kampanjen kommer pågå under hela året och tar sikte på omställningen, samt syftar till att synliggöra nyttan med de olika fordonsslagen personbilen, lätta lastbilen, tunga lastbilen och bussen.

- Det här är ett sätt för oss att uppmärksamma vikten av fordonen och nyttan av dem i samhället. Omställningen driver teknikutvecklingen, nyindustrialisering, moderniserar fordonsflottan och skapar nya jobb. Samtidigt visar vi också att på att resan mot ett hållbart Sverige utan fossila utsläpp är i full gång, säger Emmi Antonsson, chef för kommunikation och samhällskontakter på Mobility Sweden.

- Omställningen är i full gång och hjältarna är förstås de företag som gör klimatsmarta investeringar – och de är överrepresenterade inom transportnäringen. Vi går först, säger Tina Thorsell, samhällspolitisk chef hos Transportföretagen

- Idag måste vi ta alla chanser att fortsätta minska vår klimatpåverkan, säger Anders Östberg, kommunikationschef på MRF. Elektrifieringen är vägen framåt för hela fordonsflottan både för personbilar och transporter. Motorbranschen är redo att genomföra den stora omställningen tillsammans med alla oss som använder bilar, åker buss eller utnyttjar andra typer av transporter.

Kampanjen kommer att pågå under hela året och synliggör nyttan av personbilen, lätta lastbilen, tunga lastbilen och bussen. Kampanjen har en egen webbplats med information om de olika fordonsslagen. På webbplatsen finns tävlingsmoment som vem som helst kan delta i. Där går det även att läsa vittnesmål från personer som använder de olika fordonsslagen.

Kampanjens webbplats

Presskontakter

Mobility Sweden
Michaela Ehteshami
Mobil: 0722-01 37 14
michaela.ehteshami@mobilitysweden.se

Transportföretagen
Mattias Holmqvist
Mobil: 0722-24 58 55
mattias.holmqvist@transportforetagen.se

MRF (Motorbranschens Riksförbund)
Anders Östberg
Mobil: 0733-32 73 37
anders.ostberg@mrf.se

För att se videon från www.youtube.com måste du ge din tillåtelse högst upp på sidan.Omställningen är på vägFler videor

Bilder

Länkar

Om

Mobility Sweden
Mobility Sweden
Storgatan 19
100 41 Stockholm

08-700 41 00

Fakta om Mobility Sweden och fordonsbranschen i Sverige

Mobility Sweden är branschorganisation för tillverkare och importörer av personbilar, lastbilar och bussar. 

  • Fordonsindustrin och fordonsbranschen är en av Sveriges viktigaste näringar och utgör en betydelsefull del av Sveriges näringsliv och den påverkar starkt landets ekonomiska utveckling.

  • Fordonsindustrin inklusive leverantörer sysselsätter cirka 166 000 personer i Sverige. Bilhandel och bilverkstäder sysselsätter över 40 000 personer. De svenska fordonstillverkarna sysselsätter 201 000 personer globalt, varav 74 000 i Sverige och har en global omsättning på 974 miljarder kronor.

  • Fordonsindustrin är Sveriges viktigaste exportnäring med ett exportvärde på 253 miljarder kronor vilket motsvarar cirka 13 procent av den totala svenska varuexporten. 

  • Fordonsindustrin svarar för nära 11 procent av de totala industriinvesteringarna i maskiner och anläggningar och är en av våra mest FoU-intensiva näringar.

Följ Mobility Sweden

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Mobility Sweden

Ökning av lätta fordon till följd av förbättrad leveransförmåga1.11.2023 08:57:22 CET | Pressmeddelande

Antalet nyregistrerade personbilar och lätta lastbilar ökade i oktober med 12 respektive 63 procent jämfört med samma månad i fjol. Det ger en total uppgång på 3,5 procent hittills i år för personbilarna och 29 procent för lätta lastbilar, jämfört med de tio första månaderna 2023. Ökningen är en följd av förbättrad leveransförmåga från de historiskt stora orderböckerna som byggdes upp under pandemin.

Stark ökning av lätta fordon i september2.10.2023 09:11:11 CEST | Pressmeddelande

Mobility Swedens registreringstatistik för september visar att nyregistreringarna av personbilar ökade med nära 28 procent och lätta lastbilar med nära 37 procent jämfört med samma månad i fjol. En fortsatt stark leveransförmåga från historiskt stora orderböcker ligger bakom ökningen. Samtidigt har antalet nya ordrar under året nästan halverats vilket kommer att leda till lägre registreringssiffror framöver. Tunga lastbilar har ökat med 42 procent under året, men med en dipp under september.

Stark leveranskapacitet från stora orderböcker gav höga nyregistreringsvolymer i augusti1.9.2023 09:00:52 CEST | Pressmeddelande

Mobility Swedens nyregistreringsstatistik för augusti visar att antalet nya personbilar ökade med 16 procent jämfört med samma månad förra året. Ökningen är en följd av de rekordstora orderböcker som byggdes upp under pandemin och som nu levereras ut i allt snabbare takt. Orderingången visar dock att nyförsäljningen av personbilar i år nästan är halverad, vilket kan förklaras av konjunkturläget och den borttagna klimatbonusen.

Svag personbilsmarknad i juli men lastbilar går starkt1.8.2023 09:02:52 CEST | Pressmeddelande

Personbilsmarknaden fortsätter att utvecklas svagt visar Mobility Swedens registreringsstatistik. Antalet nyregistrerade personbilar minskade med tre procent i juli jämfört med samma månad i fjol. Årets sju första månader uppvisar en total minskning med 2,5 procent jämfört med 2022. De relativt höga siffrorna, trots lågkonjunkturen, är drivet av kortare leveranstider och stora orderböcker. Nyregistreringarna av både lätta och tunga lastbilar visade på en stark juli månad med 31 respektive 17 procents ökning jämfört med förra året.

Svag personbilsmarknad under första halvåret medan tunga lastbilar växer starkt3.7.2023 08:57:26 CEST | Pressmeddelande

Totalmarknaden för nya personbilar i Sverige uppvisade en svag utveckling under det första halvåret, visar Mobility Swedens halvårsstatistik. 140 663 nya bilar registrerades, vilket var en minskning med drygt två procent jämfört med fjolåret som också var svagt. De låga registreringssiffrorna är till stor del en effekt av det rådande konjunkturläget som påverkar bilmarknaden. Tunga lastbilar över 16 ton visar istället en stark tillväxt hittills i år på drygt 27 procent jämfört med samma period 2022.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum