IKEM - Innovations- och kemiindustrierna i Sverige AB

Konjunkturbarometer: Q4 sämre än förväntat

Dela
IKEM:s medlemsföretag (plast-, gummi- och kemiindustrierna) producerar insatsvaror som ligger tidigt i värdekedjan och som är nödvändiga i den övriga industrins förädlingskedjor. Företagen har tidigt känt av konjunktursvängningarna. Konjunkturbarometern för kvartal 4, år 2022, visar på vissa ljusglimtar.
Carl Eckerdal är chefekonom på IKEM. Foto: Bengt Säll
Carl Eckerdal är chefekonom på IKEM. Foto: Bengt Säll

Konjunkturbarometern för kvartal 3 år 2022 visade tydligt att lågkonjunkturen drabbat IKEM:s plast-, gummi-, och kemibranscher. Att den internationella ekonomiska avmattningen skulle tillta under kvartal 4 var därför väntat – företagen hade prognostiserat för en tilltagande avmattning.

– Trots dystra prognoser inför kvartalet har sex av tio plast-­ och gummiföretag och fyra av tio kemiföretag haft en ännu svagare försäljningsutveckling. I prognoserna för kommande halvår syns dock vissa förändringar. IKEM:s medlemsföretag räknar med att då kunna försvara, de förvisso låga, produktionsvolymerna från fjolåret. Det borde rimligen gälla också andra industrigrenar, säger Carl Eckerdal, chefekonom på IKEM.

Prognosen för kostnadsökningar­na på råvaror och insatsvaror det kommande halvåret ser ut att dämpas.

– Plast-, gummi- och kemiindustrin räknar dessutom med att kostnaderna kan falla något. Samtidigt ska man komma ihåg att oron kring framtidens energipriser finns kvar. Detta är en stor osäkerhetsfaktor för industriföretagen, säger Carl Eckerdal, chefekonom på IKEM.

Rapporten finns som relaterat dokument.

Nyckelord

Kontakter

Bilder

Carl Eckerdal är chefekonom på IKEM. Foto: Bengt Säll
Carl Eckerdal är chefekonom på IKEM. Foto: Bengt Säll
Ladda ned bild

Dokument

Om

IKEM - Innovations- och kemiindustrierna i Sverige AB
IKEM - Innovations- och kemiindustrierna i Sverige ABhttps://www.ikem.se/

IKEM – Innovations- och kemiindustrierna i Sverige är en bransch- och arbetsgivarorganisation för företag som arbetar med kemi i vid bemärkelse, både som tillverkare, distributörer och som användare. Företagen är svenska och utlandsägda med en gemensam vision för hållbar tillväxt: att utveckla industriella lösningar till de globala samhällsutmaningarna. Våra 1250 medlemsföretag med 70 000 medarbetare är bland annat kemi- och plastindustrier, läkemedelstillverkare, raffinaderier eller biokemi- och bioteknikföretag, sten- tvätt-, metall- och återvinningsindustrierna.

Följ IKEM - Innovations- och kemiindustrierna i Sverige AB

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från IKEM - Innovations- och kemiindustrierna i Sverige AB

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum