Svenska Parasportförbundet och Paralympiska Kommitté

Historiskt förslag om samverkan för elitidrotten

Dela
Den svenska idrottsrörelsen står enig i hur elitidrotten bäst ska utvecklas. SOK, RF och SPK har arbetat fram identiska svar på motioner inför vårens årsmöten.

-Det är en historisk händelse. Vi hoppas kraften och enigheten inom idrottsrörelsen kommer att bana väg för utökade resurser till svensk toppidrott, säger SOK:s tillförordnade ordförande Anders Larsson.

Styrelserna i Sveriges Olympiska Kommitté (SOK), Riksidrottsförbundet (RF) samt Svenska Parasportförbundet och Sveriges Paralympiska Kommitté (SPK) presenterar ett gemensamt förslag för fortsatt utveckling av stödet till svensk elitidrott. Beslut om förslaget tas vid respektive organisations stämma/årsmöte.

Till Riksidrottsmötet i maj och SOK:s årsmöte i april har två motioner från medlemsförbunden inkommit på temat svensk internationell konkurrenskraft i framtiden. I båda fallen lyfts behov av samverkan kring stöd och insatser från de tre organisationerna gentemot medlemsförbunden, samt att svensk elitidrotts internationella konkurrenskraft blir en prioriterad fråga.

- I och med förslaget ges vi tre organisationer fortsatta möjligheter att utveckla arbetet inom ramen för Elitidrott2030. Det är tillsammans som vi verkligen kan göra skillnad. Elitidrott är för många ett låglöneyrke. Ska svenska elitidrottare ha en chans i den alltmer hårdnande konkurrensen behöver vi gemensamt stärka förutsättningarna, säger Björn Eriksson, ordförande i Riksidrottsförbundet och i styrgruppen för Elitidrott2030.

I det gemensamma projektet Elitidrott2030 har organisationerna under 2022 jobbat tillsammans för att påvisa elitidrottens behov av ett väsentligt resurstillskott från staten och näringslivet.

- Idrotten är starkast när vi arbetar tillsammans. Genom att dra nytta av kraften av våra tre organisationer gentemot beslutsfattare, och i samverkan med näringslivet, har vi goda möjligheter att flytta fram positionerna framöver. För paraidrottare på elit- och talangnivå är utmaningarna stora och det är svårt att få tillräckligt stöd vad gäller att finansiera sin satsning, menar Åsa Llinares Norlin, ordförande i Svenska Parasportförbundet och Sveriges Paralympiska Kommitté.

Styrelsernas förslag till stämmorna handlar om att fortsätta utveckla Elitidrott2030 genom en effektiv och ändamålsenlig organisering av stödet till elitidrotten samt att styrelserna vill ha medlemmarnas uppdrag att analysera hur man genom satsningen kan intressera staten att bidra till en väsentlig resursförstärkning. Parallellt vill styrelserna också analysera hur nya, kommersiella rättigheter kan skapas, var organisation för sig och de tre organisationerna tillsammans.

- Möjligheterna för elitidrottare att konkurrera internationellt behöver stärkas. Vi arbetar nu gemensamt för att analysera förutsättningarna för OS och Paralympics i Sverige 2030 och är övertygade om att internationella framgångar och evenemang skapar gemenskap, stolthet och delaktighet för hela Sverige, avslutar Anders Larsson, tillförordnad ordförande i Sveriges Olympiska Kommitté.

Först ut att behandla styrelsernas förslag är SOK:s årsmöte den 20 april. Därefter följer Svenska Parasportförbundet och Sveriges Paralympiska Kommitté den 13 maj innan Riksidrottsförbundets stämma under helgen 26-28 maj.

För mer information kontakta:

Björn Eriksson

Ordförande Riksidrottsförbundet

070-626 46 06

Åsa Llinares Norlin

Ordförande Svenska Parasportförbundet och Sveriges Paralympiska Kommitté

070-497 84 23

Anders Larsson

Tf ordförande Sveriges Olympiska Kommitté

070-2261434

Nyckelord

Kontakter

Bilder

Länkar

Om

Svenska Parasportförbundet och Paralympiska Kommitté
Idrottens Hus, Skansbrogatan 7
118 60 Stockholm

http://www.parasport.se

Sveriges Paralympiska Kommitté (SPK) är den svenska idrottsrörelsens högsta instans i paralympiska frågor. SPK:s uppgift är att utveckla och värna om den paralympiska rörelsen i Sverige. Den huvudsakliga uppgiften för Sveriges Paralympiska Kommitté är att förbereda och leda det svenska deltagandet i Paralympics och att utveckla konkurrenskraftiga svenska trupper till kommande spel. 

Paralympics eller Paralympiska spelen är motsvarigheten till OS och Olympiska spelen. I Paralympics tävlar idrottare med rörelsenedsättning, synnedsättning eller intellektuell funktionsnedsätning och spelen arrangeras i anslutning till Olympiska spelen på samma ort. 

Det finns 28 paralympiska idrotter på det paralympiska programmet. Första sommarspelen arrangerades 1960 i Rom medan det första vinterspelet arrangerades i Örnsköldsvik 1976. 

Följ Svenska Parasportförbundet och Paralympiska Kommitté

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Svenska Parasportförbundet och Paralympiska Kommitté

Regeringen står bakom fortsatt arbete att få Paralympics och OS till Sverige 203012.11.2023 12:00:00 CET | Pressmeddelande

Sveriges regering välkomnar att Sveriges Olympiska Kommitté, Sveriges Paralympiska Kommitté och Riksidrottsförbundet fortsätter undersöka möjligheterna att få arrangera vinter-OS och Paralympics i Sverige 2030. -Ett glädjande besked och ett viktigt besked. Nu kan vi gå vidare med vår kandidatur och som nation är vi bättre förberedda än någonsin tidigare, säger SOK:s ordförande Hans von Uthmann.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum