Umeå kommun

Umeå kommun fastställer rekordresultat för 2022

Dela
Kommunfullmäktige i Umeå kommun har godkänt årsredovisningen för 2022. I beslutet ingår bland annat att Umeå kommunkoncerns resultat för året har fastställts till 1 177 miljoner kronor varav Umeå kommuns resultat ingår med 899 miljoner kronor.

– Det här är ett rekordstarkt resultat för Umeå kommun, vilket är enormt positivt och som visar att kommunen har en välskött ekonomi. Den säkerställer att vi långsiktigt kan bedriva vård, skola, omsorg och erbjuda andra samhällstjänster på det sätt som vi önskar. Med detta vet vi också att kommunen är väl rustad att hantera 2023 och 2024, som med inflation och en vikande konjunktur ger oss helt andra förutsättningar, säger Hans Lindberg (S), kommunstyrelsens ordförande, Umeå kommun.

Vid debatten under fullmäktigemötet konstateras att många kommuner i landet har fått stora ekonomiska överskott under 2022. Enligt årsredovisningen i Umeå kommun orsakas överskottet för året främst av ökade skatteintäkter, utjämningsbidrag, stora statsbidrag kopplat till pandemin och även oväntat goda inkomster från Stornorrfors där Umeå kommun är delägare.

Eftersom varje verksamhetsår, enligt lag, ska bära sina egna kostnader får inte kommunen använda ett överskott direkt i löpande verksamhet under kommande år. Kommunen använder i stället vinster till att göra avsättningar för exempelvis pensioner och för att minska låneskulden, vilket innebär att en mindre andel av skattemedlen behöver gå till att betala räntor för lån.

Under debatten i fullmäktige råder enighet om att resultatet för 2022 är bra, men det framkommer också att partierna har olika uppfattningar om betydelser av resultatet och framför allt vilka effekter det bör få när det gäller det kommande budgetbeslutet för kommunens verksamheter och den aktuella skattesatsen.

– Umeå kommun gör ett mycket starkt ekonomiskt resultat för 2022, All-time high, med sammantaget nästan 1,2 miljarder kr. Kommunen står starkt rustad, oavsett om det för stunden råkar vara högkonjunktur eller lågkonjunktur. Vi betalar också av på den låneskuld som Umeå kommun har sedan tidigare. Men samtidigt har Umeå kommun två kr högre skatt än jämförbara kommuner. Självklart finns det utrymme att sänka den höga kommunalskatten, säger Anders Ågren (M), kommunalråd, Umeå kommun.

Kommunfullmäktige beslutar:

  • att fastställa Umeå kommunkoncerns resultat till 1 177 miljoner kronor varav Umeå kommuns resultat ingår med 899 miljoner kronor.
  • att fastställa styrelse och nämnders budgetavvikelse till 497 mnkr, varav jämförelsestörande poster 299 miljoner kronor.
  • att fastställa Umeå kommuns årsredovisning för år 2022.
  • att fastställa reservering till resultatutjämningsreserv med 47 miljoner kronor.
  • att fastställa årets balanskravsresultat till 841 miljoner kronor.
  • att bevilja ansvarsfrihet för år 2022 för kommunstyrelsen, nämnder samt enskilda ledamöter i dessa organ.
  • att nämndernas fiktiva egna kapital justeras enligt reviderad modell för över- och underskottshantering och uppgår därefter till totalt 124,4 miljoner kronor.

Läs årsredovisningen

Läs mer på ekonomisidorna på umea.se

Mer information:
Hans Lindberg (S)
kommunalråd
ordförande
kommunstyrelsen
Umeå kommun
070-589 01 66
hans.lindberg@umea.se

Anders Ågren (M)
kommunalråd
vice ordförande
kommunstyrelsen
Umeå kommun
070-341 67 64
anders.agren@umea.se

Nyckelord

Kontakter

Om

Umeå kommun
Umeå kommun
Skolgatan 31A
901 84 Umeå

090-16 10 00https://umea.se/press

Umeå kommun har 12 000 medarbetare och är regionens största arbetsgivare. Verksamheterna präglas av medborgarfokus, öppenhet, tillit och en strävan efter att ständigt förbättra kommunens service. Umeå är en av Sveriges mest växande städer. Här bor omkring 130 000 personer, och kommunens mål är att nå 200 000 invånare år 2050.

I Umeå finns två universitet, ett livskraftigt näringsliv och ett attraktivt utbud av kultur och fritid.

Följ Umeå kommun

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Umeå kommun

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum