Region Uppsala

Uppsnabbat från regionfullmäktige den 26 april

Dela

Region Uppsalas årsredovisning för 2022 godkänd

Region Uppsala gjorde under 2022 ett plusresultat på 994 miljoner kronor. Efter balanskravsjusteringar och avsättning till resultatutjämningsreserv uppgår balanskravsresultatet till 542 miljoner kronor. Det framgår av årsredovisningen.

Regionfullmäktige godkände årsredovisningen för Region Uppsala för 2022 samt underskotten inom sjukhusstyrelsen och kulturnämnden och beslutade att 452 miljoner kronor av resultatet ska avsättas till resultatutjämningsreserven.

(V) yrkade på att Region Uppsalas årliga miljöredovisning i framtiden behandlas av regionfullmäktige i samband med beslut om årsredovisning. Yrkandet avslogs.


Program för uppföljning fastställt

Regionfullmäktige fastställde ett program för uppföljning av privata utförare och egen regi som konkurrerar på samma villkor som privata (LOV).

Syftet med programmet är att förbättra Region Uppsalas uppföljning och kontroll av privata utförare samt de utförare inom egen regi som ingår i vårdvalssystem och att säkra allmänhetens insyn. Programmet gäller för perioden 2023–2026.

När regionstyrelsen behandlade ärendet gjordes ett tillägg, efter yrkande från (S) om att privata utförare ska lämna en redogörelse när det gäller arbetet med den långsiktiga kompetensförsörjningen och tillgången till praktikplatser. (M), (C), (KD) och (L) yrkade på att tillägget skulle tas bort. Detta avslogs.

(V) yrkade på flera tillägg som handlade om att säkerställa att privata vårdgivares uppdrag inte påverkar patienter från regionen. Yrkandet avslogs.


Interpellationer och frågor besvarade

Vid regionfullmäktiges sammanträde hölls interpellationsdebatt i följande ämnen:

  • Sekretess i kontorslandskap?
  • Geriatriken i Tierp
  • När kommer närmottagningar?
  • Telefonlinje till psykiatriakuten
  • Varför nåddes inte målen för fossiloberoende fordonsflotta i Miljöprogrammet 2018-2022?

Interpellationerna och svaren finns att ta del av i handlingarna till sammanträdet, se länk nedan.

Det ställdes också en fråga: Buss mellan Enköping och Arlanda. Svaret på den frågan gavs muntligen. Man kan ta del av den via webbsändningen som kan ses i efterhand, se länk nedan.

Nyckelord

Länkar

Om

Region Uppsala
Region Uppsala
Storgatan 27 (postadress Box 602)
751 25 Uppsala

https://www.regionuppsala.se/

Uppsnabbat innehåller korta sammanfattningar av ett urval av de beslut som fattats i Region Uppsalas styrelser och nämnder. För en fullständig redovisning hänvisas till protokollet, som publiceras tillsammans med handlingarna till aktuellt möte.

Följ Region Uppsala

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Region Uppsala

Region Uppsala uppmärksammar Stig Dagerman 100 år2.10.2023 13:21:17 CEST | Pressmeddelande

5 oktober skulle författaren Stig Dagerman fyllt 100 år, vilket uppmärksammas på flera håll i Uppsala län. På själva dagen äger en rad aktiviteter rum, bland annat invigs Stig Dagermanparken i Älvkarleby. För att uppmärksamma jubileet driver Region Uppsala, tillsammans med Älvkarleby kommun, det tre-åriga projektet Växelspel, där Stig Dagermans litteratur står i centrum för ett metodutvecklingsprojekt. Projektet har bland annat resulterat i en podd, teateruppsättningar och en rad andra kulturaktiviteter.

Uppsnabbat från regionfullmäktige den 27 september 202327.9.2023 17:37:20 CEST | Pressmeddelande

Fastighetsinvesteringsplan antogs av fullmäktige Vid sitt möte antog regionfullmäktige den fastighetsinvesteringsplan som ingår som en del i Regionplan och budget 2024 – 2026. Planen gäller för investeringar i byggnader och mark under planperioden 2024–2026. När Regionplan och budget 2024 – 2026 var uppe för beslut i regionfullmäktige i juni återremitterades just fastighetsinvesteringsplanen med en så kallad minoritetsåterremiss. Den förändring som har skett med planen efter återremissen är att den har kompletterats med en nybyggnation av en vårdcentral i Stenhagen. (SD) yrkade på en del förändringar, bland annat kopplat till produktionskök, vilket fullmäktige röstade ned. Även (MP) yrkade på en del förändringar, kopplat till nytt parkeringshus, vilket fullmäktige röstade ner. (SD) och (MP) reserverade sig mot detta. (S) lämnade ett särskilt yttrande. Samverkansavtal för Uppsala spårväg godkändes 2017 tecknade den svenska staten, Region Uppsala och Uppsala kommun ett avtal om utbyggnad

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum