Kungl. Ingenjörsvetenskapsakademien (IVA)

Ny lista: Svenska innovationer med stor potential

Dela
Ny miljövänlig ljuskälla som kan komplettera och i vissa fall ersätta LED-lampor, automatisk AI-övervakning av tågräls och en innovativ lösning för provtagning vid sepsis. Detta är exempel på några av de forskningsprojekt som är utvalda till årets 100-lista med fokus på teknik i mänsklighetens tjänst, som tas fram av Kungl. Ingenjörsvetenskapsakademien (IVA). Alla forskningsprojekt bedöms ha stor potential att komma till nytta i samhället.
På årets 100-lista, som är den femte i ordningen, lyfter IVA särskilt fram forskningsprojekt inom klimatomställning, energiförsörjning, välfärdsteknologi, cybersäkerhet och krisberedskap.
På årets 100-lista, som är den femte i ordningen, lyfter IVA särskilt fram forskningsprojekt inom klimatomställning, energiförsörjning, välfärdsteknologi, cybersäkerhet och krisberedskap.

– Det finns otroligt bra forskning i Sverige som har potential att förbättra världen med hjälp av ny teknik. Till årets 100-lista har IVAs urvalskommitté valt ut årets mest lovande forskningsprojekt som bedöms ha stor potential till affärs- och samhällsnytta, säger Marianne Dicander Alexandersson, IVA-ledamot och styrgruppens ordförande.

På årets 100-lista, som är den femte i ordningen, lyfter IVA särskilt fram forskningsprojekt inom klimatomställning, energiförsörjning, välfärdsteknologi, cybersäkerhet och krisberedskap.

Tre exempel på forskningsprojekt från 100-listan

LunaLEC – utveckling av en flexibel och miljövänlig ljuskälla: Forskare vid Umeå universitet utvecklar LEC-lampor som är ett miljövänligt och kostnadseffektivt alternativ till LED-lampor som tillverkas i dyra anläggningar och innehåller miljöskadliga metaller som är svåra att återvinna. LEC-lampor är flexibla och extremt lätta och tunna kan drivas till icke-bländande ytemission av önskad färg inklusive ”vit” vid drivning av låg spänning från exempelvis ett batteri. De kan tillverkas med material- och energieffektiv tryckning, ungefär som en tidning tillverkas, i billiga och lokala anläggningar.

Lindometer – system för övervakning av järnvägsinfrastruktur: Forskare vid Luleå tekniska universitet utvecklar ett tågbaserat automatiserat övervakningssystem baserat på magnetfältssensorer och artificiell intelligens för kontinuerlig övervakning av spårkomponenter under ordinarie drift. Syftet med den utvecklade tekniken är att reducera antalet manuella inspektioner som kan vara kost- och tidskrävande.

Volumeer - en innovativ lösning för provtagning vid sepsis: Forskare vid Karolinska institutet utvecklar ett nytt instrument för blodprovstagning som säkerställer en exakt provvolym och minskar kontaminering. Sepsis är en farlig sjukdom som drabbar många människor i Sverige varje år. Tidig och korrekt behandling med antibiotika kan minska risken för dödlighet och korta behandlingstiden. Men det finns problem med blodprover som används för att diagnostisera sepsis, till exempel otillräcklig mängd blod och risk för förorening, vilket detta nya mer tillförlitliga test kan åtgärda.

Ta del av alla forskningsprojekt på årets 100-lista

Fördelning av antagna forskningsprojekt per lärosäte

Totalt 79 forskningsprojekt har antagits till IVAs 100-lista 2023. Flera av forskningsprojekten bedrivs i samverkan mellan flera lärosäten – uppdelningen nedan baseras på forskningsprojektets huvudsakliga hemvist.

Flera av forskningsprojekten bedrivs i samverkan mellan flera lärosäten – uppdelningen nedan baseras på forskningsprojektets huvudsakliga hemvist.

Lärosäte Antal
Blekinge tekniska högskola  2
Chalmers tekniska högskola  9
Göteborgs universitet  3
Högskolan i Borås  1
Karlstads universitet  2
Karolinska institutet  3
Kungliga Tekniska högskolan  4
Linköpings universitet  5
Linnéuniversitetet  3
Luleå tekniska universitet  5
Lunds universitet  13
Mälardalens universitet  5
Malmö universitet  1
Mittuniversitetet  1
Stockholms universitet  4
Sveriges lantbruksuniversitet  3
Umeå universitet  2
Uppsala universitet  4
Övrig/annan institution eller forskningsanknytning  5
RISE Research Institutes of Sweden  4

Om 100-listan

100-listan tas fram av IVA-projektet Research2Business, R2B, som verkar för att Sverige ska vara ledande på att omvandla akademisk forskning, inom tekniska och ekonomiska vetenskaper, till innovation och konkurrenskraft i näringslivet. IVAs 100-lista lanserades i samband med IVAs 100-årsjubileum 2019, därav namnet. Urvalskommittén består av drygt 40 kvalificerade personer ur IVAs breda nätverk av representanter från akademi, näringsliv och offentlig verksamhet. Projektet drivs i samarbete med Vinnova, PRV, Teknikföretagen, Svenskt Näringsliv, KK-stiftelsen, Almi och Sveriges högskolor och universitet.

För frågor kontakta Per Andersson, pressansvarig IVA, 072-071 39 73

För att komma i kontakt med de forskningsprojekt som omnämns i pressmeddelandet:

LunaLEC: Ludvig Edman, Umeå universitet, 070-232 12 40

Lindometer: Praneeth Chandran, Luleå tekniska universitet, 076-134 24 18

Volumeer: Jan Klingler, Karolinska institutet, 076-058 60 05

Nyckelord

Kontakter

Bilder

På årets 100-lista, som är den femte i ordningen, lyfter IVA särskilt fram forskningsprojekt inom klimatomställning, energiförsörjning, välfärdsteknologi, cybersäkerhet och krisberedskap.
På årets 100-lista, som är den femte i ordningen, lyfter IVA särskilt fram forskningsprojekt inom klimatomställning, energiförsörjning, välfärdsteknologi, cybersäkerhet och krisberedskap.
Ladda ned bild
IVA-ledamot och styrgruppens ordförande.
IVA-ledamot och styrgruppens ordförande.
Ladda ned bild

Länkar

Om

Kungl. Ingenjörsvetenskapsakademien (IVA)
Kungl. Ingenjörsvetenskapsakademien (IVA)
Grev Turegatan 16
114 46 Stockholm

08-791 29 00https://www.iva.se/

I över 100 år har Kungl. Ingenjörsvetenskapsakademien (IVA) varit en mötesplats för Sveriges framtid. IVA samlar kompetens och erfarenhet från cirka 1 300 invalda akademiledamöter och 250 företag. Vi bygger broar mellan näringsliv, offentlig verksamhet, akademi och politik. IVA driver på vetenskaplig grund en saklig debatt inom flera samhällsviktiga områden.

IVA är ett lättillgängligt expertorgan fristående från enskilda intressen, ideologier och partipolitik. Vi tror på och verkar för människans förmåga att bidra positivt till samhället genom teknisk och ekonomisk vetenskap.

Följ Kungl. Ingenjörsvetenskapsakademien (IVA)

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Kungl. Ingenjörsvetenskapsakademien (IVA)

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum