Diskrimineringsombudsmannen

Kommunens åtgärder för tillgänglighet var inte tillräckliga

Dela
En kommun i Västergötland har inte vidtagit skäliga tillgänglighetsåtgärder för att en elev med funktionsnedsättning skulle kunna ta del av idrottsundervisningen på ett jämförbart sätt som elever utan hennes funktionsnedsättning. Den bedömningen gör DO som nu begär att kommunen ska betala diskrimineringsersättning till eleven.

Den aktuella eleven har en neuropsykiatrisk funktionsnedsättning och har under flera år haft svårt främst för skolans simundervisning, vilket också har varit känt av skolan. Det framgår av dokumentation som DO har tagit del av. DO menar att skolan inte skyndsamt har utrett elevens behov av särskilt stöd som lagen kräver. Därmed har skolan inte heller lyckats identifiera behovet av lämpliga åtgärder för eleven så att hon skulle kunna tillgodogöra sig simundervisningen. Skolan har genomfört vissa anpassningar för att ge eleven stöd i undervisningen men dessa har inte varit tillräckliga.

DO:s bedömning är därför att skolan inte har vidtagit de åtgärder som kan anses vara skäliga för att eleven ska komma i en jämförbar situation med elever utan hennes funktionsnedsättning. Som följd av skolans underlåtenhet har eleven inte fått ett godkänt betyg i idrott och hälsa under årskurs 6. Eleven har därmed utsatts för diskriminering i form av bristande tillgänglighet.

– Det är självklart viktigt att skolor följer lagens krav om att skyndsamt utreda en elevs behov av stöd. Om skolan inte analyserar elevens behov är det i praktiken omöjligt att identifiera och vidta åtgärder som är anpassade till eleven, säger Emma Svedberg, jurist på DO:s processenhet.

DO begär att kommunen ska betala 100 000 kronor i diskrimineringsersättning till eleven. Om kommunen motsätter sig DO:s begäran kommer DO att lämna in en stämningsansökan till tingsrätten.

DO 2023/2891

Nyckelord

Kontakter

Om

Diskrimineringsombudsmannen
Diskrimineringsombudsmannen
Råsundavägen 18
169 04 Solna

08-120 20 700http://www.do.se/

Diskrimineringsombudsmannen (DO) är en myndighet som arbetar för ett samhälle fritt från diskriminering.

Följ Diskrimineringsombudsmannen

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Diskrimineringsombudsmannen

Ny rapport: Kunskapsbrister om AI innebär risk för diskriminering15.11.2023 09:05:21 CET | Pressmeddelande

Många arbetsgivare känner inte till att de redan idag använder sig av artificiell intelligens, AI, eller annat automatiserat beslutsfattande. Det visar den rapport om AI och risker för diskriminering i arbetslivet som Diskrimineringsombudsmannen, DO, publicerar idag. Att arbetsgivare har denna kunskap är avgörande för att arbeta förebyggande för att motverka diskriminering vid tillämpning av tekniken, skriver DO.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum