Sweco Sverige AB

Sweco Sverige levererar ett starkt resultat med högre marginal och god tillväxt

Dela
I dag presenterade Swecokoncernen sin kvartalsrapport för januari-mars 2023. Den organiska tillväxten uppgick i Sweco Sverige till 9 procent och EBITA ökade med 11 procent justerat för kalendereffekter, båda främst drivna av högre genomsnittliga arvoden och fler anställda. Marknaden var relativt god, trots en fortsatt svaghet i segmenten för bostäder och kommersiella fastigheter.
Ann-Louise Lökholm Klasson, vd Sweco Sverige. Foto: Anna Thorbjörnsson
Ann-Louise Lökholm Klasson, vd Sweco Sverige. Foto: Anna Thorbjörnsson

Nettoomsättningen ökade med 11 procent till 2 178 MSEK (1 968). Den organiska tillväxten uppgick till 9 procent, justerat för kalendereffekter, och drevs främst av fler anställda och högre genomsnittliga arvoden. Kalendereffekten om åtta fler arbetstimmar hade en positiv påverkan om cirka 26 MSEK på nettoomsättning och EBITA, jämfört med samma period föregående år.

EBITA ökade med cirka 11 procent, motsvarande 29 MSEK, justerat för kalendereffekter. EBITA-marginalen ökade till 14,2 procent (12,9). EBITA-ökningen berodde främst på högre genomsnittliga arvoden, fler anställda och lägre sjukfrånvaro, medan högre personalkostnader och en lägre debiteringsgrad hade en negativ effekt.

 Sweco Sverige levererar under årets första kvartal ett starkt resultat och högre marginal jämfört med förra året. Den svenska marknaden fortsatte att vara relativt god under kvartalet, men med stora variationer mellan de olika segmenten, säger Ann-Louise Lökholm Klasson, vd Sweco Sverige.

Efterfrågan på infrastrukturtjänster i Sverige var under kvartalet god, understödd av stora offentliga och industriella investeringar. Marknaderna för energiinvesteringar samt för vatten- och miljötjänster var också goda. Trenden i det bredare industrisegmentet var något osäker med undantag för norra Sverige, som till följd av den gröna omställningen fortsätter att vara en stark marknad. På fastighetsmarknaden var bostäder och kommersiella fastigheter fortsatt försvagade. Efterfrågan inom segmentet för offentliga byggnader var god.

 Vi kan konstatera att Sweco Sverige har en god orderingång och nöjda kunder vilket är glädjande. Tack vare goda relationer och den fortsatta efterfrågan på våra tjänster kan vi göra ännu mer skillnad för framtidens hållbara samhällen, säger Ann-Louise Lökholm Klasson, vd Sweco Sverige.

Sweco har under det första kvartalet fått i uppdrag av bioteknikbolaget Ecohelix att utforma en toppmodern anläggning för produktion av förnybara träbaserade polymerprodukter. Anläggningen kommer att byggas helt i trä, vilket fortfarande är ett ovanligt materialval för industribyggnader. Kraftringen har gett Sweco i uppdrag att utföra förprojektering och upphandling av ett nytt kraftvärmeverk i Örtofta i södra Sverige. Det nya kraftvärmeverket ska ersätta äldre produktionsenheter för att säkra tillgången till fjärrvärme och avlasta elsystemet i regionen. Det utformas för att ha ett så litet klimatavtryck som möjligt och kommer att förberedas för koldioxidavskiljning, så kallat CCS.

Efter kvartalets slut meddelade Sweco förvärvet av Metria AB:s verksamhet inom mätteknik i Sverige. Verksamheten har 110 anställda med en årlig nettoomsättning på 130 MSEK. Förvärvet slutfördes den 2 maj 2023.

Nyckelord

Kontakter

Bilder

Ann-Louise Lökholm Klasson, vd Sweco Sverige. Foto: Anna Thorbjörnsson
Ann-Louise Lökholm Klasson, vd Sweco Sverige. Foto: Anna Thorbjörnsson
Ladda ned bild

Länkar

Om

Sweco Sverige AB
Sweco Sverige ABSweco planerar och utformar framtidens hållbara samhällen och städer. Tillsammans med våra kunder utvecklar våra 21 000 arkitekter, ingenjörer och andra experter lösningar för att hantera urbaniseringen, ta vara på digitaliseringens möjligheter och göra framtidens samhällen mer hållbara. Sweco är det ledande konsultföretaget inom teknik och arkitektur i Europa med en omsättning på cirka 24 miljarder SEK. Företaget är noterat på Nasdaq Stockholm. För ytterligare information, Välkommen till Sweco Sverige.

Följ Sweco Sverige AB

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Sweco Sverige AB

Sweco förvärvar Medins och blir marknadsledande rådgivare inom vattenmiljö i Sverige26.9.2023 09:20:00 CEST | Pressmeddelande

Sweco har idag tecknat avtal om att förvärva Medins Havs och Vattenkonsulter AB som är specialiserade på undersökningar i vattendrag, sjöar och hav. Rådgivning inom vattenmiljöfrågor är en nyckelkompetens i den gröna omställningen och efterfrågas av allt fler kunder. Med detta förvärv blir Sweco det ledande konsultbolaget inom vattenmiljö i Sverige, med nära 100 experter.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum