Naturskyddsföreningen

Ny rapport: Matproduktionen måste förändras

Dela
Dagens livsmedelsproduktion är en bidragande orsak till både naturkrisen och till att lantbruksföretag läggs ner i rask takt. För att säkra miljömål, matförsörjning och bra villkor för miljöanpassade lantbruk i hela landet måste en helt ny strategi för livsmedelproduktionen dras upp. Det visar en ny rapport från Naturskyddsföreningen och Ekologiska lantbrukarna.

– Nu är det dags för en förändring av vår matproduktion. Dagens matsystem utarmar den biologiska mångfalden samtidigt som många lantbruksföretag tvingas läggas ner, vilket gör naturkrisen än värre och minskar vår livsmedelsberedskap. Regeringen måste nu se över livsmedelsstrategin utifrån dessa parametrar, säger Karin Lexén generalsekreterare Naturskyddsföreningen.

Naturskyddsföreningen och Ekologiska lantbrukarna visar i sin nya rapport ”Lantbruket, samhället och den biologiska mångfalden” hur ett knappt sekel av intensiv livsmedelsproduktion bidragit till både förlusten av biologisk mångfald och till nedläggning av lantbruksföretag runtom i Sverige.

Enligt rapporten är det nödvändigt med en helt ny strategi för livsmedelsproduktion i Sverige. Strategin måste klara både miljömål och matförsörjning och dessutom se till att lantbrukare har goda villkor. Lantbrukaren måste få ersättning i de fall de bidrar med miljönyttor, som exempelvis öppna landskap eller kolinlagring. Samtidigt måste livsmedelskedjan bära kostnaderna för sin miljöbelastning.

Den nya livsmedelsstrategin bör enligt rapporten ha mål som både inkluderar ett rikt odlingslandskap med friska ekosystem och en konsumtion som bidrar till det. Dessutom måste det finnas mål om en mångfald av robusta lantbruk i hela landet och en varierad och balanserad livsmedelskedja.

– När regeringen nu ser över livsmedelsstrategin måste den ta hänsyn till de nödvändiga förändringar som måste till för att värna de ekosystem som lantbruket är beroende av. Om ett meningsfullt och konstruktivt samtal om vägen framåt ska komma till stånd måste målkonflikten mellan ännu intensivare produktion och en frisk natur med livskraftiga lantbruk adresseras, säger Karin Lexén.

Idag blir landskapet i Sverige alltmer likformigt, och förlusten av biologisk mångfald och förlusten av lantbruksföretag går hand i hand. Samtidigt pressas lantbruken av låg marknadsmakt och konkurrens på en global marknad där lägsta möjliga pris på råvara styr, samtidigt som både livsmedelssektor och handel domineras av ett fåtal stora aktörer.

Resultatet blir en sårbar livsmedelskedja där lantbruket har svårt att prioritera biologisk mångfald och hållbarhet så länge det inte erbjuds andra vägar till lönsamhet än fortsatt storleksrationalisering.

– Idag läggs ett lantbruksföretag ner i snitt var 8:e timme. Så kan vi inte ha det. Det skadar både lantbruket, vår livsmedelsberedskap och den biologiska mångfalden, säger Erika Olsson, ordförande Ekologiska lantbrukarna.

Här hittar du rapporten ”Lantbruket, samhället och den biologiska mångfalden”.

Kontakter

Om

Naturskyddsföreningen är Sveriges största miljöorganisation och en folkrörelse som sedan 1909 står upp för naturen.

Vi sprider kunskap, bildar opinion och påverkar beslutsfattare  lokalt, nationellt och globalt. 

Klimat, skog, jordbruk, miljögifter, vatten, hav och hållbar konsumtion är våra viktigaste arbetsområden. Bra Miljöval är vår miljömärkning och Sveriges Natur vår medlemstidning.

Följ Naturskyddsföreningen

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Naturskyddsföreningen

Naturskyddsföreningen om regeringens budget: Inte en effektiv miljöpolitik som fungerar20.9.2023 11:15:34 CEST | Pressmeddelande

Naturskyddsföreningen har granskat regeringens budget för 2024. Enligt föreningen äts de små klimatåtgärder som görs upp av åtgärder som kommer att öka utsläppen kraftigt. Regeringen bedömer själv att Sverige kommer att missa klimatmålen. Föreningen tycker det är positivt att regeringen delvis backar från tidigare nedskärningar av budgeten till naturvård, men nivåerna är fortfarande helt otillräckliga jämfört med vad som behövs.

Förhandling om Gállok i Högsta förvaltningsdomstolen19.9.2023 14:05:45 CEST | Pressmeddelande

I morgon hör Högsta förvaltningsdomstolen Naturskyddsföreningen i målet om gruvan i Gállok. Naturskyddsföreningen ansökte för drygt ett år sedan om rättsprövning av regeringens beslut om en gruva i Gállok (Kallak). Anledningen är bland annat att gruvan riskerar att medföra mycket negativ miljöpåverkan på stora mark- och vattenområden och försvåra för renbetet. Domstolen hör samiska företrädare idag.

Förhandling om Gállok i Högsta förvaltningsdomstolen19.9.2023 13:55:38 CEST | Pressmeddelande

I morgon hör Högsta förvaltningsdomstolen Naturskyddsföreningen i målet om gruvan i Gállok. Naturskyddsföreningen ansökte för drygt ett år sedan om rättsprövning av regeringens beslut om en gruva i Gállok (Kallak). Anledningen är bland annat att gruvan riskerar att medföra mycket negativ miljöpåverkan på stora mark- och vattenområden och försvåra för renbetet. Domstolen hör samiska företrädare idag.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum