Vänsterpartiet Skåne

Ovärdigt för svältfödda sjukhus att tävla om pengar genom operationer: avskaffa incitamentsmodellen

Dela
I budgeten för hälso- och sjukvården 2023 beslutades att införa en incitamentsmodell gällande operationer på Skånes sjukhus. Finansieringen delas ut efter att sjukhusen presterat ett visst antal operationer, allt i tävling med varandra. Ju fler operationer, desto större möjlighet att få pengar till sjukvårdsverksamheten. Samtidigt dras sjukhusen redan med ett samlat prognosticerat underskott på 2,9 miljarder. ”Situationen är katastrofal sett ur ekonomisk, arbetsmiljömässig och personalmässig synpunkt: modellen måste avskaffas”, säger Vänsterpartiets Alexandra Thomasson.

- Sjukhusen i Skåne behöver mer resurser för att anställa fler, öka antalet vårdplatser och förbättra arbetsmiljön. Resurserna ska finnas där de bäst behövs och inte i någon fantasimodell som inte är förankrad i verkligheten, fortsätter Alexandra Thomasson, regionråd för Vänsterpartiet i Skåne.

I incitamentsmodellen ska hälso- och sjukvårdsnämnden fördela medel efter prestation och i efterhand istället för att täcka kostnaderna i ordinarie sjukhusbudgetar. Tanken är att samtliga då ska stimuleras att operera mer för att kunna få mer ekonomiska medel och på så sätt förbättra sin ekonomiska situation och minska vårdköerna. Nu tar Vänsterpartiet initiativ till att skrota modellen och återgå till att ge sjukhusen täckning utifrån respektive kostnader.

- Ett underskott på 2,9 miljarder i maj månad - det är en ekonomi i fritt fall. Sjukhusen i Skåne gick in i 2023 med ett miljardunderskott som nu ser ut att ha dubblerats. Inga av de problem som finns löses av modellen, istället riskerar man att pressa sjukhusen till att prioritera enkla, snabba operationer för att täcka kostnaderna. Det är fel att straffa sjukhusen för vårdköerna – personalen gör redan allt de kan för att hjälpa så många som möjligt. Att tro att mer stress och press är vägen mot en bättre vård är befängd, avslutar Alexandra Thomasson.

Initiativet kommer att behandlas på kommande möte med regionstyrelsen.

Nyckelord

Kontakter

Om

Vänsterpartiet Skåne
Vänsterpartiet Skåne
Nobelvägen 51a
214 33 Malmö

040-19 27 87http://vskane.se/

Jämlika samhällen är en förutsättning för alla människors frihet. Det är när vi tillsammans ser till att välfärden och samhället ställer upp för oss alla och envar som vår individuella frihet växer. Inom sjukvården innebär det drift i egen regi för att säkra en jämlik tillgång till god vård. Bäst vård får man om patienternas behov får styra och låter skattepengarna finansiera verksamheten istället för att gå till vinster för välfärdföretagen. Sänkta avgifter för biljetter till ett modernt järnvägsnät, ett utbyggt nät av stadsbussar och regionala busslinjer som binder ihop hela regionen är Vänsterpartiets vision. Fri kollektivtrafik är framtiden!

Vänsterpartiet vill bygga ett Skåne för alla – inte bara för de rikaste.

Följ Vänsterpartiet Skåne

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Vänsterpartiet Skåne

Regionstyret riskerar att splittra vården för barn och unga med läs- och skrivsvårigheter28.9.2023 15:31:11 CEST | Pressmeddelande

Under dagens möte med hälso- och sjukvårdsnämnden i Region Skåne la styret fram ett tillfälligt vårdval för logopedi för barn och unga under 18 år. Anledningen är att köerna är långa och växande: idag kan man få vänta upp till 18 månader på att få hjälp och på många orter saknas det logopeder helt. "Vi skapar inte fler logopeder genom ett vårdval", säger Peter Ahlbom, Vänsterpartiets representant i nämnden.

Regionens miljöarbete pinsamt svagt26.9.2023 11:10:11 CEST | Pressmeddelande

Under dagens möte med regionfullmäktige i Region Skåne debatterades en redovisning av regionens miljöarbete under 2022. Oppositionens kritik var hård: och det har den varit vid varje steg mot ett antagande. I hållbarhetsberedningen konstaterades att redovisningen inte bara saknade en hel del information utan också innehöll direkta sakfel. Den skickades tillbaka för att kompletteras, men återkom med fortsatt stora brister i vad som redovisas. Efter dagens debatt är det enda som står helt klart att frågor som rör regionens miljöarbete definitivt inte prioriteras av styret.

V vill bespara sjukhusen att tävla om finansiering – får nej i regionstyrelsen7.9.2023 12:43:20 CEST | Pressmeddelande

I maj i år la Vänsterpartiet ett förslag om att avskaffa incitamentsmodellen för de skånska sjukhusen. Det grundades i att sjukvården redan drogs med ett prognosticerat underskott på 2,9 miljarder och knappast behövde ett hot om mindre betalt för att ”producera” fler operationer – eller tävla med varandra utifrån redan svårt underfinansierade budgetar. Idag ligger samma underskottsuppskattning på 3,5 miljarder och V ser fortsatt ingen anledning till att fortsätta pressa sjukhusen.

V vill stoppa vårdkrisen med arbetstidsförkortning4.9.2023 07:00:00 CEST | Pressmeddelande

Minskat antal sjukskrivningar, mer nöjd personal som upplever mindre stress och fler sökande till tjänsterna. Det var några av effekterna, i tillägg till bättre resultat och ökad produktion, som syntes i den största undersökningen av förkortad arbetstid med bibehållen lön som genomförts. Med den personalkris som ger stora effekter för personal, patienter och vårdsystemet i Skåne är det dags att göra ett försök med att införa 30 timmars arbetsvecka, menar Vänsterpartiet i Region Skåne.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum