ManpowerGroup

Ny kartläggning – Kraftig ökning av antalet jobbtillfällen i Dalarna

Dela
Tidigare i dag, den 24 maj, skickade vi ett pressmeddelande till er om antalet arbetssökande per ledigt jobb. Tyvärr blev det fel version av pressmeddelandet som gick ut. Den version som skulle skickats har siffror från första kvartalet 2023, men i stället skickades en gammal version med siffror från tredje kvartalet 2022. Se rätt version av pressmeddelandet med uppdaterade siffror nedan. Vi beklagar misstaget.

Antalet jobbtillfällen ökar i Dalarna. Under första kvartalet var Matchningsgapet, antalet arbetssökande per ledigt jobb, 2,2 i länet vilket är lägre än rikssnittet. Det visar en ny kartläggning av ManpowerGroup, baserad på statistik från Statistiska Centralbyrån (SCB). Många långtidsarbetslösa har dock fortsatt svårt att komma in på arbetsmarknaden.

– Det är glädjande att antalet jobbtillfällen ökar. Samtidigt ökar även antalet arbetssökande, och 125 000 svenskar är fortfarande långtidsarbetslösa. Ett av Arbetsförmedlingens viktigaste uppdrag är att förstärka stödet till de långtidsarbetslösa, vilket förhoppningsvis leder till att matchningsgapet i Dalarna minskar ytterligare. Om fler människor får hjälp till utbildning och kompetensutveckling kan det göra stor skillnad, både för samhället och för individen, säger Lena Molin, operativ chef för Manpower Matchning.

Under det första kvartalet 2023 uppgick antalet arbetssökande i hela Sverige till 438 100 personer, visar statistik från SCB. Det är en ökning med cirka 60 000 arbetslösa jämfört med föregående kvartal. Även antalet jobbtillfällen ökade dock kraftigt – under första kvartalet fanns 193 380 lediga jobb, den högsta siffran på över 15 år. Det betyder att det fanns 2,3 gånger så många arbetssökande som jobbtillfällen – en minskning jämfört med föregående kvartal, då matchningsgapet på riksnivå var 2,8.

I Dalarna var 9 500 personer arbetslösa under första kvartalet medan antalet jobb ökade från 3 011 till 4 302 jämfört med föregående kvartal. Det ger ett matchningsgap på 2,2 i länet – något mindre än rikssnittet. Sett till hela landet så är läget svårast i Jämtland – där gick det 4,2 gånger så många arbetssökande på varje jobbtillfälle under det första kvartalet. Västerbotten hade det lägsta matchningsgapet, med lika många lediga jobb som arbetssökande.

– Kompetensutveckling är viktigt, men vi måste även bli bättre på att utnyttja den kompetens som redan finns. Ofta beror gapet mellan arbetssökande och arbetsgivare på att den arbetssökande inte kan förmedla sin kompetens tillräckligt väl, eller att arbetsgivarna inte vet var de ska leta. Genom aktiva matchningsinsatser kan vi hjälpa arbetssökande och arbetsgivare att hitta varandra, säger Lena Molin.

Under det första kvartalet 2023 har cirka 13 500 arbetssökande fått hjälp till studier och jobb genom olika matchningstjänster. Inom ramen för Manpower Matchnings tjänst Rusta och matcha har 239 personer fått hjälp till jobb och 48 personer fått hjälp till studier.

Om Matchningsgapet:
Matchningsgapet är en kartläggning från Manpower Matchning, som syftar till att uppmärksamma gapet mellan arbetssökande och företagen som lider av kompetensbrist. Enligt ManpowerGroups undersökning Talent Shortage 2023 så uppger tre av fyra svenska arbetsgivare, 77 procent, att de har svårt att hitta rätt kompetens.

För mer information, kontakta gärna:
Linnea Sandström Lange, Westander
Linnea.sandstrom.lange@westander.se, 070-911 63 30 Om statistiken
Statistiken är hämtad från Statistiska Centralbyråns (SCB) data Aggregerad matchning (M1) Lediga jobb och arbetslösa efter regionsom redovisas kvartalsvis. Statistiken bygger på SCB:s Konjunkturstatistik över vakanser (KV) respektive Arbetskraftsundersökningarna (AKU). För mer information om respektive undersökning, se www.scb.se/kv och www.scb.se/aku. Med definitionen arbetslösa avses personer som var utan arbete under referensveckan men som sökt arbete under de senaste fyra veckorna och kunde arbeta referensveckan eller börja inom 14 dagar från referensveckans slut. Med definitionen lediga jobb avses pågående rekryteringar på företaget/arbetsstället vid referenstidpunkten.

Om undersökningen Talent Shortage
ManpowerGroups kompetensbristundersökning Talent Shortage baseras på intervjuer med mer än 40 000 arbetsgivare i 40 länder. I Sverige har 766 intervjuer genomförts.

Nyckelord

Kontakter

Om

ManpowerGroup
ManpowerGroup
Södermalmsallén 36
118 28 Stockholm

0771-55 99 00http://www.manpowergroup.se

Om Manpower

Manpower™ är världsledande inom bemanning och rekrytering och erbjuder flexibla lösningar och snabb tillgång till kompetens. Med en av Sveriges största kandidatbaser och vår stora kunskap om olika verksamheters behov matchar vi rätt person på rätt plats. Vi har över 65 års erfarenhet, finns på ett 50-tal orter i Sverige och i mer än 80 länder världen över. Manpower är en del av ManpowerGroup som varje år sätter 15 000 personer i jobb i Sverige. www.manpower.seFölj ManpowerGroup

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från ManpowerGroup

Höstens jobbprognos starkast på ett år i Stockholm och Uppsala12.9.2023 08:04:55 CEST | Pressmeddelande

Arbetsgivarna i Stockholm- och Uppsalaregionen uppger den högsta ökningen av sysselsättningstrenden på ett år. Inför fjärde kvartalet ökar jobbprognosen med 13 procentenheter till +32 procent, jämfört med föregående kvartal. Prognosen är optimistisk även ur ett svenskt perspektiv, där den genomsnittliga jobbprognosen ligger på +27 procent, visar ManpowerGroups Arbetsmarknadsbarometer.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum