ManpowerGroup

Många arbetssökande per ledigt jobb i Kronoberg

Dela
Tidigare i dag, den 24 maj, skickade vi ett pressmeddelande till er om antalet arbetssökande per ledigt jobb. Tyvärr var det en gammal version med siffror från tredje kvartalet 2022 som skickades. Det finns inga siffror för Kronoberg för det det första kvartalet 2023. Vi beklagar misstaget. Lite längre ned finns en länk till ett pressmeddelande med siffrorna för hela landet om det är av intresse.
Matchningsgapet uppgick till 5,1 arbetssökande per ledigt jobb i Kronoberg under det tredje kvartalet 2022. Det visar en ny kartläggning av ManpowerGroup, baserad på statistik från Statistiska Centralbyrån (SCB). Till stor del beror gapet på att många långtidsarbetslösa har svårt att komma in på arbetsmarknaden.

– Från och med 2023 ska Arbetsförmedlingen förstärka stödet till långtidsarbetslösa, vilket förhoppningsvis kan bidra till att minska matchningsgapet i Kronoberg. Om fler människor får hjälp till utbildning och kompetensutveckling kan det göra stor skillnad, både för samhället och för individen, säger Lena Molin, operativ chef för Manpower Matchning.

Antalet arbetssökande i hela Sverige uppgick till 367 200 personer under det tredje kvartalet 2022, medan antalet lediga jobb var 143 772 – det visar statistik från SCB. Det betyder att det fanns 2,6 gånger så många arbetssökande som jobbtillfällen. Det är en ökning jämfört med föregående kvartal, då matchningsgapet på riksnivå var 2,5. Under första kvartalet 2022 var matchningsgapet 2,4.

I Kronoberg var 8 100 personer arbetssökande under tredje kvartalet medan antalet jobb var 1 599, vilket ger ett matchningsgap på 5,1 i länet – större än rikssnittet, och tredje störst i landet. Sett till hela landet så är läget svårast i Södermanland – där gick det 7,7 gånger så många arbetssökande på varje jobbtillfälle under det tredje kvartalet. Stockholms län hade det lägsta matchningsgapet, med 1,7 arbetssökande per ledigt jobb.

– Arbetssökande saknar allt för ofta den kompetens som arbetsgivare behöver. Därför är det viktigt att vi och andra leverantörer av matchningstjänster motiverar arbetssökande till att utbilda sig inom bristyrken, så att det faktiskt leder till arbete. Att ge rätt vägledning är ett sätt att bryta långtidsarbetslösheten och samtidigt bidra till att minska kompetensbristen, säger Lena Molin.

Under de tre första kvartalen år 2022 har 34 728 arbetssökande fått hjälp till studier och jobb genom olika matchningstjänster. Inom ramen för Manpower Matchnings tjänst Rusta och matcha har 198 personer fått hjälp till studier, och 1 028 personer har fått hjälp till jobb.

Om Matchningsgapet:
Matchningsgapet är en kartläggning från Manpower Matchning, som syftar till att uppmärksamma gapet mellan arbetssökande och företagen som lider av kompetensbrist. Enligt ManpowerGroups undersökning Talent Shortage 2022 så uppger tre av fyra svenska arbetsgivare, 77 procent, att de har svårt att hitta rätt kompetens.

För mer information, kontakta gärna:
Linnea Sandström Lange, Westander
Linnea.sandstrom.lange@westander.se, 070-911 63 30 

Om statistiken
Statistiken är hämtad från Statistiska Centralbyråns (SCB) data Aggregerad matchning (M1) Lediga jobb och arbetslösa efter regionsom redovisas kvartalsvis. Statistiken bygger på SCB:s Konjunkturstatistik över vakanser (KV) respektive Arbetskraftsundersökningarna (AKU). För mer information om respektive undersökning, se www.scb.se/kv och www.scb.se/aku. Med definitionen arbetslösa avses personer som var utan arbete under referensveckan men som sökt arbete under de senaste fyra veckorna och kunde arbeta referensveckan eller börja inom 14 dagar från referensveckans slut. Med definitionen lediga jobb avses pågående rekryteringar på företaget/arbetsstället vid referenstidpunkten.

Om undersökningen Talent Shortage
ManpowerGroups kompetensbristundersökning Talent Shortage baseras på intervjuer med mer än 40 000 arbetsgivare i 40 länder. I Sverige har 1 000 intervjuer genomförts.

Nyckelord

Kontakter

Länkar

Om

ManpowerGroup
ManpowerGroup
Södermalmsallén 36
118 28 Stockholm

0771-55 99 00http://www.manpowergroup.se

Om Manpower

Manpower™ är världsledande inom bemanning och rekrytering och erbjuder flexibla lösningar och snabb tillgång till kompetens. Med en av Sveriges största kandidatbaser och vår stora kunskap om olika verksamheters behov matchar vi rätt person på rätt plats. Vi har över 65 års erfarenhet, finns på ett 50-tal orter i Sverige och i mer än 80 länder världen över. Manpower är en del av ManpowerGroup som varje år sätter 15 000 personer i jobb i Sverige. www.manpower.seFölj ManpowerGroup

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från ManpowerGroup

Höstens jobbprognos starkast på ett år i Stockholm och Uppsala12.9.2023 08:04:55 CEST | Pressmeddelande

Arbetsgivarna i Stockholm- och Uppsalaregionen uppger den högsta ökningen av sysselsättningstrenden på ett år. Inför fjärde kvartalet ökar jobbprognosen med 13 procentenheter till +32 procent, jämfört med föregående kvartal. Prognosen är optimistisk även ur ett svenskt perspektiv, där den genomsnittliga jobbprognosen ligger på +27 procent, visar ManpowerGroups Arbetsmarknadsbarometer.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum