Solna stad

Solna antar utmaningen i One Planet City Challenge

Dela
Solna stad ska delta i den internationella utmaningen One Planet City Challenge. Utmaningen syftar till att och mobilisera städer och kommuner från hela världen att bidra till Parisavtalets globala klimatmål.
Foto: Ellinor Hall
Foto: Ellinor Hall

- One Planet City Challenge är ett viktigt steg för att accelerera Solnas klimatarbete. Nu kommer vi med i ett internationellt nätverk av städer från hela världen som vill gå före i klimatfrågan. Att omge sig med andra som vill samma sak och jobbar mot samma mål är ovärderligt för att lyckas med klimatomställningen, säger Victoria Johansson, ordförande för Miljö- och klimatberedningen

Solna deltar i den omgång som omfattar åren 2023 - 2024. Staden rapporterar in sitt klimatarbete i en gemensam global rapporteringsplattform och får därmed visa vilka åtgärder Solna vidtar för klimatet i ett internationellt erkänt sammanhang.Det kan till exempel handla om stadens förebyggande klimatanpassningsarbete eller satsningar på cykelinfrastruktur.

Tack vare deltagandet i OPCC ges inspirerande kunskapsutbyte med andra kommuner samt tillgång till experthjälp med skarpa klimatanalyser och skräddarsydda rekommendationer om vad just Solna behöver fokusera och bli bättre på.

Genom OPCC visar Solna klimatledarskap tillsammans med andra kommuner som vill arbeta för att hålla den globala uppvärmningen i linje med 1,5 gradersmålet i Parisavtalet.

- Det är avgörande och självklart att som kommun ta ansvar för denna fråga eftersom alla världen över måste vara med och bidra. Det hållbara Solna kommer att ge Solnaborna bättre livskvalitet. Renare luft, friskare vatten, grönare parker, mer hälsosam mat. Vi som kommun har ett ansvar att erbjuda våra invånare det goda livet och då behöver vi skynda på klimatomställningen, säger Victoria Johansson.

Läs mer här One Planet City Challenge - Världsnaturfonden WWF

Bilder

Foto: Ellinor Hall
Foto: Ellinor Hall
Ladda ned bild

Om

Solna stad
Solna stad
Stadshusgången 2
171 45 Solna

Pressjour 08-746 12 00http://www.solna.se

Solna är en framtidsstad i tillväxt, unikt belägen mellan Hagaparkens lugn och huvudstadens puls. Varje dag fördubblas befolkningen av människor som jobbar här eller besöker oss. Och i takt med att Solnaborna blir fler växer nya kvarter och stadsdelar fram, kollektivtrafiken byggs ut och allt fler företag etablerar sig i staden. Här kan du ta del av stadens pressmeddelanden om till exempel nya detaljplaner och hållbar stadsutveckling.