Branschrekommendationer är vägen till en lönsammare kollektivtrafik

Dela

Branschens gemensamma rekommendationer för upphandlingar används i ökad utsträckning inom den offentligt upphandlade kollektivtrafiken, det visar årets rapport om den upphandlad busstrafiken. Men mot bakgrund av det ansträngda ekonomiska läget i regionerna behöver fler offentliga upphandlare av kollektivtrafik använda branschrekommendationerna i sina kommande upphandlingar för att få mer kollektivtrafik för pengarna.

- Att branschrekommendationerna används visar vilken nytta de ger. Genom att till exempel använda branschens rekommenderade index som tar hänsyn till den faktiska konstandsutvecklingen minskar företagens risker med avtalet, vilket innebär att företagen inte behöver gardera sig genom att lägga dyrare anbud, säger Anna Grönlund branschchef Sveriges Bussföretag. 

Sveriges Bussföretag följer årligen upp hur upphandlingar av regional busstrafik genomförts och hur väl de följer branschens gemensamma rekommendationer som tagits fram inom Kollektivtrafikens avtalskommitté, KolllA. I KollA finns representanter för såväl trafikföretag som offentliga upphandlare.  

Östgötatrafiken föredöme i årets rapport 

I årets rapport, som är en genomgång av regionala upphandlingar av busstrafik 2022, kan vi se en uppstickare värd att lyfta fram. Det är Östgötatrafiken, som tidigare inte har följt rekommendationerna avseende upphandlad busstrafik fullt ut. Men som i upphandlingen Västra Östergötland visar att de med väl genomarbetade upphandlingsdokument, tydlig återkoppling i frågor och svar och en lättförståelig ersättningsmodell följer branschen rekommendationer väl.  

Kostnadsökningar en bromskloss 

Nu har resandet sakta börjat återhämta sig efter pandemin. Samtidigt har kollektivtrafiken stora kostnadsökningar att hantera i form av energi- och drivmedelspriser och andra kostnadsökningar.  

- Nu måste regionerna använda kollektivtrafikens pengar smart. Fortsatt framtida finansiering för en robust kollektivtrafik är för våra många nyvalda politiker runt om i landet är en ödesfråga för att klara samhällets mål om minskad klimatpåverkan från transportsektorn. Annars är risken att kollektivtrafikens utbud minskas och det vet vi innebär att resenärer väljer bort klimatsmart kollektivtrafik, vilket i förlängningen hotar våra transport- och klimatpolitiska mål. Här är de branschgemensamma rekommendationer som tagits fram inom Kollektivtrafikens Avtalskommitté viktiga verktyg, säger Anna Grönlund.  

I samband med rapportsläpp idag den 31 maj kl. 8.00 sänds ett webbinarium, som kommer att kunna ses i efterhand här på www.sverigesbussforetag.se  

Läs rapport

Nyckelord

Kontakter

Dokument

Sveriges Bussföretag är ett bransch- och arbetsgivareförbund inom Transportföretagen och Svenskt Näringsliv. Förbundet organiserar 275 bussföretag och bussresearrangörer med verksamhet över hela landet. Medlemsföretagen kör all typ av busstrafik, från offentligt upphandlad linjetrafik och skoltrafik åt landets regioner och kommuner till kommersiell långväga kollektivtrafik samt turist- och beställningstrafik.  

Följ Transportföretagen

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Transportföretagen

Välkommen satsning på statliga vägar - men det behövs mer15.9.2023 11:34:05 CEST | Pressmeddelande

Regeringen har presenterat en satsning på 300 miljoner kronor per år för att möta underhållsskulden på landets statliga vägar och 100 miljoner extra för de enskilda vägarna. Transportföretagen ser positivt på att regeringen erkänner problemet, men att satsningen inte är tillräcklig. Bara för att stoppa underhållsskulden från att växa hade regeringen behövt satsa två miljarder extra per år.

Regeringen satsar på utbildningar i linje med Transportföretagens förslag12.9.2023 09:22:50 CEST | Pressmeddelande

Under tisdagsmorgonen presenterade regeringen en budgetnyhet där man satsar 1,7 miljarder kronor på totalt 19 500 nya utbildningsplatser under 2024. Av platserna återfinns 16 500 i yrkesvux medan 3 000 ska skapas inom yrkeshögskolan. Regeringen uppger att det är frågan om en permanent satsning och att det fram till 2026 rör sig om en satsning på totalt nästan tre miljarder kronor. Transportföretagen välkomnar dagens besked.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum