Region Norrbotten

Ärenden på regionstyrelsens möte 13 juni

Dela
Regionstyrelsen behandlar 36 punkter på sitt sammanträde 13 juni. Här är en sammanfattning av några av de ärenden som tas upp.

Strategisk plan

Den strategiska planen anger inriktningen för Region Norrbottens verksamheter för kommande år. Nu finns en plan för 2024–2026.

Även om det finns stor framtidstro inför de stora möjligheter Norrbotten, konstateras att det finns fortsatta utmaningar inom området kompetensförsörjning. Det finns också fortfarande uppskjutna vårdbehov och den ekonomiska situationen påverkas av den höga inflationen.

Nya lokaler för rättspsykiatrin

Den rättspsykiatriska vården i Öjebyn bedrivs idag i gamla, utslitna lokaler som inte uppfyller kraven för arbetsmiljö och säkerhet. Därför föreslås att nya lokaler ska byggas i Öjebyn. Det beräknas kosta ungefär 300 miljoner kronor.

Psykosociala team ska införas

För att minska skillnader i hur psykisk ohälsa omhändertas på de olika hälsocentralerna i länet och för att öka samarbetet mellan primärvård och specialistpsykiatri, föreslås att psykosociala team ska införas.

Teamets sammansättning ökar tillgängligheten till rätt vård, vilket tillsammans med nya arbetssätt innebär att resurserna inom hälso- och sjukvården kan användas bättre och därmed räcka till fler. Att patienten får rätt stöd tidigt och i mer öppna vårdformer ger större utrymme för preventiva insatser, medan specialistpsykiatrin ska omhänderta de med störst behov.

Center för våldsutsatta och fortsatt utredning kring barnahus

Arbete mot våld har hög prioritet för Region Norrbotten. Nu ska regiondirektören ta fram ett förslag på hur ett regionövergripande kompetenscentrum för våldsutsatta patienter skulle kunna fungera och finansieras.

Dessutom ska Region Norrbotten fortsätta att utreda om ett barnahus ska inrättas i Norrbotten. Utredningen sker i samarbete med kommuner och berörda myndigheter.

Donation till Ukraina

Region Norrbotten föreslås skänka tre fordon och 714 operationsrockar till välgörenhetsorganisationer som verkar i Ukraina. Värdet på donationen uppskattas vara ungefär 100 000 kronor.

Kontakter

Bilder

Länkar

Om

Region Norrbotten
Region Norrbottenhttps://www.norrbotten.se/

Region Norrbotten arbetar för dem som bor och verkar i Norrbottens län. Vi styrs av invånarna genom allmänna politiska val. Region Norrbotten är länets näst största arbetsgivare. Vi har cirka 6 500 anställda, varav de flesta arbetar inom hälso- och sjukvården.

Region Norrbotten bedriver hälso- och sjukvård, tandvård, regional utveckling och kultur. På så sätt skapar vi förutsättningar för en god livsmiljö här i Norrbotten.

Följ Region Norrbotten

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Region Norrbotten

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum