Svenska kyrkan

Dags att dagens asylboenden förbättras – Svenska kyrkans förslag till regeringen

Dela
Nya asylboenden måste utformas och lokaliseras så att människor har nära till kollektivtrafik, service och fritidsaktiviteter. Kollektiva asylboenden är heller inte lämpliga för barnfamiljer. Det menar Svenska kyrkan i ett yttrande till regeringen.
Svenska kyrkan har idag lämnat in synpunkter till regeringen på delbetänkandet En ny ordning för asylsökandes boende. Foto: Johannes Frandsen/Ikon.
Svenska kyrkan har idag lämnat in synpunkter till regeringen på delbetänkandet En ny ordning för asylsökandes boende. Foto: Johannes Frandsen/Ikon.

Svenska kyrkan har idag lämnat in synpunkter på delbetänkandet En ny ordning för asylsökandes boende (SOU 2022:64). Svenska kyrkan välkomnar att utredningen tagit intryck av vad civilsamhällesorganisationer tidigare framfört om vikten av boendes närhet till samhälle och service, kommunikationer, aktiviteter och den fysiska boendemiljön.

— Svenska kyrkans församlingar möter dagligen människor som sökt asyl och ser deras situation på boenden, säger ärkebiskop Martin Modéus och fortsätter:
— Det är viktigt att människor känner sig trygga där de bor, att barn har möjlighet till lugn och ro för att göra läxor och att familjer har möjlighet till ett vanligt familjeliv som att kunna laga mat och äta tillsammans. Därför hoppas vi att regeringen lyssnar på våra synpunkter och hörsammar rekommendationerna i betänkandet kring asylboenden, säger ärkebiskop Martin.

Svenska kyrkan menar även att regeringens ambition att fler ska bo på asylboenden kräver stora förbättringar av både de befintliga boenden och utformningen och lokaliseringen av nya boenden. Risken är annars att förslaget får negativa effekter för de människor som bor på asylboenden och att många väljer att ordna eget boende trots att de går miste om ekonomisk ersättning och då hamnar i än större utsatthet.

Barnkonventionen bör enligt Svenska kyrkan vara vägledande i processen att utforma boenden. Kollektiva asylboenden är inte lämpliga för barnfamiljer och utsatta grupper exempelvis hbtqi-personer och konvertiter, menar Svenska kyrkan i yttrandet.

Svenska kyrkan ställer sig frågande till att boende på asylboende ska vara ett krav för att få jobba under asyltiden då det riskerar att vara negativt för enskilda asylsökande och för samhället. Det kan innebära att integrationen försvåras men också minskade skatteintäkter om inte asylboenden ligger i områden med god arbetsmarknad.

Svenska kyrkan tycker att det är positivt att asylsökande i vissa fall föreslås ha rätt till ekonomisk ersättning även om de inte bor i asylboende, men att det bör finnas fler möjligheter till undantag från huvudregeln.

— Svenska kyrkan ser behov av en fortsatt dialog med regeringen om hur vi, utifrån våra olika perspektiv, kan utforma ett hållbart och värdigt mottagande av människor på flykt, säger ärkebiskop Martin Modéus.

Nyckelord

Kontakter

Bilder

Svenska kyrkan har idag lämnat in synpunkter till regeringen på delbetänkandet En ny ordning för asylsökandes boende. Foto: Johannes Frandsen/Ikon.
Svenska kyrkan har idag lämnat in synpunkter till regeringen på delbetänkandet En ny ordning för asylsökandes boende. Foto: Johannes Frandsen/Ikon.
Ladda ned bild

Dokument

Om

Svenska kyrkan
Svenska kyrkan
Kyrkokansliet
751 70 Uppsala

https://www.svenskakyrkan.se/

Följ Svenska kyrkan

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Svenska kyrkan

Svenska kyrkan på COP28 för klimaträttvisa och framtidstro29.11.2023 14:34:25 CET | Pressmeddelande

Världens länder samlas i Dubai den 30 november för årets klimattoppmöte, COP28. Med på mötet finns bland andra biskop Marika Markovits, Linköpings stift. I år sker den första globala översynen för hur världens länder gemensamt bidragit till Parisavtalets mål. En annan viktig fråga handlar om klimatfinansiering, för anpassning och kompensation för förluster och skador, som är en fråga om klimaträttvisa.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum