SBAB Bank

SBAB: Fyra av tio anser att de fått sämre ekonomi

Dela
En ny undersökning från SBAB visar att fyra av tio svenskar anser att de fått sämre ekonomi det senaste året. Allra mest påverkade är stockholmarna. Svenskarna ser dock relativt ljust på framtiden. 30 procent tror att de kommer att få bättre ekonomi det kommande året, främst till följd av högre lön och minskade boendeutgifter.

SBAB har genomfört en undersökning där 1 000 svenskar tillfrågats om hur de ser på sin ekonomi.

Drygt fyra av tio anser att de fått sämre ekonomi – stockholmare mer påverkade än andra
Undersökningen visar att 41 procent anser att de har sämre ekonomi idag jämfört med för 12 månader sedan. Det framgår också att stockholmarna tycker att deras ekonomi försämrats i större utsträckning än invånarna i övriga landet. I Stockholm uppger en majoritet, 51 procent, att deras ekonomi blivit sämre. Motsvarande siffra i till exempel Övre Norrland är 20 procent.

- Räntehöjningarna som skett det senaste året kan sannolikt förklara varför stockholmarna upplever att deras ekonomi blivit sämre än de i övriga landet. Bostäderna är som dyrast i huvudstadsregionen och det krävs ofta större lån för att kunna köpa en bostad där. Det gör stockholmarna mer räntekänsliga, säger Linda Jonsson, SBAB:s privat- och boendeekonom.

Förändrad livsmedelskonsumtion – även bland hushåll med relativt sett höga inkomster
Att ekonomin blivit kärvare syns också på hur svenskarna handlar mat. 52 procent uppger att de handlar mer till extrapris. Även de med en relativt sett hög inkomst, över 35 000 kronor i månaden, har förändrat sina vanor. Nästan var tredje person har börjat handla mer i billigare livsmedelsbutiker och 40 procent uppger att de äter dyrare livsmedel mer sällan.

- De med lägre inkomster kan antas redan från början handla mer i butiker med lägre priser. Att så många som nästan var tredje person med en inkomst över 35 000 kronor i månaden också har börjat handla mer i billigare livsmedelsbutiker bekräftar bilden av att dyrare livsmedel också drabbar medelklassen i stor utsträckning, säger Linda Jonsson.

Många har vidtagit flera åtgärder för att förbättra sin ekonomi
42 procent av svenskarna har vidtagit åtgärder för att förbättra sin ekonomi de senaste 12 månaderna. Den vanligaste åtgärden är att man blivit mer prismedveten. Det uppger 53 procent. Därefter följer minskad konsumtion, vilket 48 procent av de svarande angav. Det är en ökning med 9 procentenheter från när SBAB frågade förra våren. I årets undersökning angav 39 procent också att de gjort en allmän översyn av sin ekonomi, till exempel sett över abonnemang – en ökning med 7 procentenheter sedan i fjol.

- Det är positivt att fler sett över sin ekonomi. Jag råder även de som ännu inte gjort det att göra det. En enkel budget över inkomster och utgifter ger en bättre förståelse för vart pengarna faktiskt tar vägen. Därtill så synliggör de kostnader för till exempel abonnemang som man kanske inte behöver, men som ligger och rullar på ändå, säger Linda Jonsson.

Framtidstro trots försämrad ekonomi här och nu
Svenskarna är relativt optimistiska om framtiden. Cirka 30 procent tror att deras ekonomi kommer att vara bättre om 12 månader, att jämföra med att cirka 20 procent tror att deras ekonomi kommer att vara sämre. Bland de som tror att ekonomin kommer att bli bättre är det framför allt högre lön och lägre boendekostnader som spås föranleda det. Bland de som tror att de kommer att ha sämre ekonomi nästa år tror 56 procent på högre kostnader för mat och drivmedel, och 48 procent på högre boendeutgifter. Detta kan jämföras med i fjol då 72 procent trodde på högre omkostnader för mat och drivmedel och 41 procent på högre boendekostnader. Det innebär en förskjutning från oro för mat- och drivmedelskostnader till oro för boendekostnader.

- I fjol oroade sig hushållen för att mat- och drivmedelspriserna skulle öka. Det gör de inte i samma utsträckning i år. Däremot oroar sig fler för boendekostnaderna i år. Det har nu kommit flera signaler om att inflationen kopplat till matpriserna toppat. Inte heller drivmedelspriserna förväntas öka på samma sätt i år som de gjort de senaste åren. Däremot har Riksbanken flaggat för ytterligare en höjning av räntan. Det slår hårt mot den stora andel hushåll som har bolån i Sverige, säger Linda Jonsson.

Om undersökningen:
Enkätundersökningen genomfördes av Kantar på uppdrag av SBAB i maj 2023. Drygt 1 000 individer deltog i undersökningen.

Kontakter

Dokument

Om

SBAB Bank
SBAB Bank
Svetsarvägen 24
171 04 Solna

0771-45 30 00https://www.sbab.se/

SBAB:s affärsidé är att med nytänkande och omtanke erbjuda lån och sparande samt andra tjänster till privatpersoner, bostadsrättsföreningar och fastighetsbolag i Sverige. SBAB bildades 1985 och ägs av svenska staten. Bostadssajten Booli, mäklarguiden Hittamäklare och boendeappen Boappa är en del av SBAB:s trygga och enkla tjänster för bolån och boendeekonomi utan krångel. Antal bolånekunder uppgår till 293 000 och 521 000 privatpersoner har sparkonto (per den 31 mars 2023). Antal medarbetare (FTE) är 864. SBAB prioriterar fyra av FN:s globala hållbarhetsmål (8, 11, 12 och 13) inom ramen för Agenda 2030. Målen utgör en integrerad del av SBAB:s hållbara styrmodell och dagliga arbete. Läs mer på: sbab.se, booli.se, hittamaklare.se, boappa.com, facebook.com/sbabbank, twitter.com/sbabbank, linkedin.com/company/sbab-bank

Följ SBAB Bank

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från SBAB Bank

Var tredje bolånetagare kan behöva betala räntorna med sparpengar i höst21.9.2023 07:00:00 CEST | Pressmeddelande

I dag förväntas Riksbanken höja räntan med 0,25 procentenheter. Inför detta beslut har SBAB låtit fråga 1 000 bolånetagare hur de påverkas av ytterligare räntehöjningar. Av resultatet framgår att en av fem bolånetagare med en belåningsgrad över 50 procent kommer att påverkas mycket negativt av en så liten höjning som 25 punkter. En tredjedel tror att de kommer eller kanske kommer att behöva använda sina sparpengar för att betala räntorna i höst. Stiger boräntan till 7 procent tror nästan var tredje person att de skulle behöva flytta. Situationen är än svårare för de med en belåningsgrad över 80 procent. En fjärdedel av dem är rädda för att inte kunna betala sina räntor i höst och vid en eventuell försäljning riskerar de att gå med förlust.

Historiskt stort fall i bostadsbyggandet drar ned svensk tillväxt14.9.2023 07:00:00 CEST | Pressmeddelande

Svensk ekonomi väntas krympa med en procent i år för att sedan växa nästa år med 0,4 procent. Färre nya bostäder och lägre hushållskonsumtion bidrar till den låga tillväxten. Bostadspriserna bedöms falla lite till innan botten är nådd. Antalet påbörjade nya bostäder bedöms efter fallet svara mot endast hälften av det som behövs sett till befolkningsökningen och ännu mindre sett till kompetensförsörjnings-behovet i tillväxtorter och i klimatomställningens spår. SBAB:s beräkningar av den trendmässiga inflationen indikerar att inflationen faller snabbare än vad officiella inflationssiffror ger vid handen. Detta i kombination med att Sverige väntas få lägst tillväxt i hela EU, bör mana till försikthet med ytterligare räntehöjningar.

Minskad optimism bland bostadsägarna om bostadspriserna11.9.2023 07:00:00 CEST | Pressmeddelande

Det är fortfarande något fler bostadsägare som tror på stigande än fallande bostadspriser under det kommande året, men optimismen har minskat något jämfört med föregående kvartal. 31 procent tror på stigande priser och 21 procent på fallande priser. De flesta, 36 procent, tror dock på stillastående priser. Oron för negativ prispåverkan till följd av risk för stigande elpriser är fortsatt stor, även om den har minskat något. Detta visar SBAB:s mätning av drygt 1000 bostadsägares prisförväntningar (Housing Price Expectations – HPE) för årets tredje kvartal.

Fortsatt mycket tufft läge för bostadssäljare7.9.2023 07:00:00 CEST | Pressmeddelande

SBAB:s indikator Bomarknadstempen för augusti visar att det är ett fortsatt mycket tufft läge för bostadssäljare. För lägenheter var det färre återpubliceringar och kortare försäljningstider. Samtidigt var utbudet och andelen prissänkta större. För hus steg budpremierna något och andelen prissänkta minskade. Samtidigt ökade utbudet och försäljningstiden. Mot denna bakgrund återstår att se om prisuppgången på bostäder i augusti var mer av en tillfällig ”efter-sommaren-effekt”.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum