Region Uppsala

Region Uppsala varnar för bedrägeriförsök

Dela
Region Uppsala varnar för bedragare som uppger att de ringer från en vårdcentral och försöker lura till sig personers bank-id.

Flera patienter har hört av sig till Region Uppsala och berättat att de blivit uppringda av personer som påstått att de ringer från en namngiven vårdcentral. I ett fall sade uppringaren att en kallelse skickats via post till en tid, men att brevet kommit tillbaka och att patienten måste identifiera sig med bank-id eller bankdosa för att få behålla tiden. I ett annat fall erbjöds en tid för en årlig kontroll. Även där efterfrågades identifiering med bank-id eller dosa.

De som har kontaktat Region Uppsala har fattat misstankar och inte överlämnat några bankuppgifter. Fallen är nu polisanmälda.

– De som har hört av sig till oss har agerat helt rätt, de har förstått att det var fel. Men risken finns att andra går på bluffen och råkar illa ut, till exempel blir av med pengar. Vi vill därför uppmärksamma allmänheten på det här, säger Robert Arktell, planerings- och försörjningschef vid Nära vård och hälsa.

– Region Uppsalas vårdcentraler ber aldrig någonsin om bank-id över telefonen. Om någon ringer och kräver detta så är det en bedragare och man ska lägga på.

Nyckelord

Kontakter

Robert Arktell, planerings- och försörjningschef Nära vård och hälsa, tel 018-617 05 50

Om

Region Uppsala
Region Uppsala
Storgatan 27 (postadress Box 602)
751 25 Uppsala

https://www.regionuppsala.se/

Region Uppsala arbetar med hälso- och sjukvård, kultur, kollektivtrafik och regional utveckling. Det innebär att samordna och tillsammans med många andra aktörer samverka inom områden som transportinfrastruktur, näringsliv och arbetsmarknad, besöksnäring och folkhälsa.

Följ Region Uppsala

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Region Uppsala

Uppsnabbat från regionstyrelsen den 28 november 202328.11.2023 16:20:21 CET | Pressmeddelande

Region Uppsala ska beakta språkkunskaper vid rekrytering Kunskaper i svenska språket ska tas i beaktande i rekryteringssammanhang, när det bedöms vara relevant för tjänsten. Detta beslutade regionstyrelsen vid sitt möte. Region Uppsala ska under 2024 dessutom bygga upp ett regionövergripande stöd för utlandsutbildade. När en chef upptäcker att en medarbetare brister i språket ska detta fångas upp, och åtgärdas inom ramen för detta stöd. Region Uppsala ska även, via Region Uppsala folkhögskola, inom fem år ge stöd till de undersköterskor som behöver språkstöd för att nå yrkestiteln undersköterska. Även detta enligt beslutet från regionstyrelsen. Region Uppsala har utrett frågan om språkkunskaper och bland annat kommit fram till att de befintliga språkkrav som finns för legitimerad hälso- och sjukvårdspersonal, i kombination med den rekryterande chefens möjlighet att göra en enskild bedömning, är tillräckliga. Samt att Region Uppsalas interna språkutbildning i svenska, och sjukvårdssvens

Uppsnabbat från regionfullmäktige 22 november22.11.2023 19:18:51 CET | Pressmeddelande

Delårsrapport januari-augusti godkänd Regionfullmäktige godkände delårsrapporten för perioden januari–augusti 2023. Region Uppsalas resultat för 2023 beräknas bli minus 1 040 miljoner kronor, men efter utnyttjande av resultatutjämningsreserven på 707 miljoner kronor blir resultatet minus 333 miljoner kronor, vilket är 483 miljoner kronor sämre än budgeterat. Verksamhetens kostnader är högre än budgeterat främst på grund av högre pensionskostnader. Den ansträngda bemanningssituationen på bland annat Akademiska sjukhuset och Lasarettet i Enköping genererar höga kostnader för inhyrd personal. Även Nära vård och hälsa har höga inhyrningskostnader. Socialdemokraterna, Vänsterpartiet och Miljöpartiet yrkade på att fullmäktige skulle ge regionstyrelsen i uppdrag att se över hur man kan stärka arbetet med uppsiktsplikt för ökad kostnadskontroll. Fullmäktige beslutade att bifalla yrkandet. Prisjustering av Mälardalstaxan Regionfullmäktige beslutade att godkänna Mälardalstrafiks beslut om att hö

Uppsnabbat från sjukhusstyrelsen 21 november21.11.2023 16:26:28 CET | Nyheter

Region Uppsala initierar upphandling av hyperhidrosvård Sjukhusstyrelsen beslutade att initiera en upphandling av hyperhidrosvård. Bakgrunden är att väntetiderna till behandling av hyperhidros, överdriven svettning, har ökat under flera år. För att kunna reducera vårdköerna avsätter man 4 miljoner kronor under 2024 till att upphandla behandlingar. I första hand är det patienter i Uppsala län som redan står i kö som kommer att behandlas. (S), (V) och (MP) reserverade sig efter att först ha yrkat på att ärendet skulle återremitteras, därefter att det skulle avslås. De yrkade också på ett tillägg om att upphandlad vårdgivare förbinder sig att inte anställa personal som varit anställd av Region Uppsala under de senaste 12 månaderna. Detta avslogs. Svar på initiativ om studielön också för undersköterskor Mårten Fjällström (MP) hade väckt ett initiativärende där han föreslog att Region Uppsala ska utreda förutsättningarna för att möjliggöra studielön för undersköterskor som önskar vidareutbi

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum