Umeå kommun

Torg på Tomtebo gård får namnet Skördetorget

Dela
Två torg på Tomtebo gård behöver namnsättas. Torget som ligger centralt i området har fått namnet Skördetorget efter temat ”köksträdgård” som det området karaktäriseras av. Det andra torget ligger i den västra delen och föreslogs få namnet Oknyttsplan, efter temat folktro, men där vill byggnadsnämnden få ett nytt förslag.

– Oknytt kändes som ett kul namn men vi var flera som kände att Oknyttsplan inte är helt enkelt att säga. Det känns viktigt att en målpunkt som ett torg ska vara enkelt för alla att både säga och komma ihåg. Därför bad vi vår ortnamnshandläggare att komma tillbaka med ett nytt förslag till namn, säger Mikael Berglund (S), byggnadsnämndens ordförande.

Vid namnsättningen av Tomtebo gård år 2020 undantogs två torg eftersom de inte behövdes för adressättning, vilket är den huvudsakliga orsaken till att gator och torg får namn. Dock har det uppkommit behov av att namnsätta dessa torg då andra namn har börjat att användas i olika sammanhang.

Mer information:

Mikael Berglund (S)
ordförande
byggnadsnämnden
070-559 71 84
mikael.berglund@umea.se

Robert Axebro (C)
vice ordförande
byggnadsnämnden
072-501 95 59
robert.axebro@umea.se

Kontakter

Om

Umeå kommun
Umeå kommun
Skolgatan 31A
901 84 Umeå

090-16 10 00https://umea.se/press

Umeå kommun har 12 000 medarbetare och är regionens största arbetsgivare. Verksamheterna präglas av medborgarfokus, öppenhet, tillit och en strävan efter att ständigt förbättra kommunens service. Umeå är en av Sveriges mest växande städer. Här bor omkring 130 000 personer, och kommunens mål är att nå 200 000 invånare år 2050.

I Umeå finns två universitet, ett livskraftigt näringsliv och ett attraktivt utbud av kultur och fritid.

Följ Umeå kommun

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Umeå kommun

Prioriteringar och anpassningar i för- och grundskolenämndens budget för 202423.11.2023 12:31:30 CET | Pressmeddelande

Nämnden prioriterar trygghetsskapande åtgärder i arbetsmiljön, ökade resurser till kommunal resursskola, lagkravet om dygnsvila i nattöppen verksamhet samt förbättrat stöd i egenkontroll* för att minska arbetsbelastning för rektorer. Dessutom prioriteras arbetet med att minska antalet medarbetare per rektor motsvarande fyra miljoner kronor i ett första steg. Budgeten anpassas utifrån en långsammare ökningstakt av barn och elever enligt senaste befolkningsprognosen. För att nå budget i balans sker anpassningar för fritidshem och stödjande funktioner.

Brandförsvarets verksamhetsplan och budget för 2024 beslutad22.11.2023 13:00:00 CET | Pressmeddelande

Det olycksförebyggande arbetet med bland annat utbildning till skolungdomar och införande av civil insatsperson ska prioriteras under nästa år. Det beslutade Umeåregionens brand- och räddningsnämnd vid mötet 22 november när verksamhetsplan och budget togs för 2024. Precis som tidigare är den största utmaningen att ha tillräckligt med personal för att upprätthålla beredskap och uppfylla lagkrav.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum