Umeå kommun

Nya områdesbestämmelser tas fram för Hissjö

Dela
De senaste åren har det varit ett högt tryck på att få bygga nya bostäder i Hissjö. De områden för bostäder som finns utpekade i områdesbestämmelserna från -93 är till stor del bebyggda. Därför finns ett behov av att se över bestämmelserna och synka dem med kommunens översiktsplan.
Områdesbestämmelserna för Hissjö ska ses över. Markeringen i bilden visar avgränsningen för de nu gällande områdesbestämmelserna.
Områdesbestämmelserna för Hissjö ska ses över. Markeringen i bilden visar avgränsningen för de nu gällande områdesbestämmelserna.

– Det har byggts och byggs så mycket i Hissjö att områdesbestämmelserna behöver ses över, vilket såklart är positivt. Om det blir helt nya bestämmelser för hela området eller om det blir delar som ersätts får visa sig under arbetets gång. Men det är viktigt att vi har områdesbestämmelser som ger förutsättningar för fortsatt utveckling av byn, säger Mikael Berglund (S), byggnadsnämndens ordförande.

Hissjö by utgör en del av de utpekade tillväxtstråken som kommunens översiktsplan pekar ut som Byar i stråk. Inom de utpekade bystråken för tillväxt anses det lämpligt att utveckla den samlade bebyggelsen. Bystråken knyts samman med regional busstrafik och många av de utpekade områdena har redan befintlig infrastruktur vilket ger bra möjligheter för samlad bebyggelse att utvecklas. I scenariot om Umeå kommuns tillväxtmål, som avser att Umeå ska växa till 200 000 invånare till år 2050, föreslås bystråken tillsammans kompletteras med cirka 3 000 nya invånare.

– Med nya områdesbestämmelser skapar vi förutsättningar för en god fortsatt planering av Hissjö. Det handlar både om att möjliggöra för fler bostäder men även om att fortsatt säkra värden som kulturmiljö och jordbruksmark när byn växer, säger Robert Axebro (C), vice ordförande i byggnadsnämnden.

Den nu gällande områdesbestämmelsen för Hissjö går att hitta i en webbkarta på denna sida: Detaljplaner och områdesbestämmelser, gällande och pågående - Umeå kommun (umea.se)

Mer information:

Mikael Berglund (S)
ordförande
byggnadsnämnden
070-559 71 84
mikael.berglund@umea.se

Robert Axebro (C)
vice ordförande
byggnadsnämnden
072-501 95 59
robert.axebro@umea.se

Kontakter

Bilder

Områdesbestämmelserna för Hissjö ska ses över. Markeringen i bilden visar avgränsningen för de nu gällande områdesbestämmelserna.
Områdesbestämmelserna för Hissjö ska ses över. Markeringen i bilden visar avgränsningen för de nu gällande områdesbestämmelserna.
Ladda ned bild
Ortofoto över Hissjö
Ortofoto över Hissjö
Ladda ned bild

Om

Umeå kommun
Umeå kommun
Skolgatan 31A
901 84 Umeå

090-16 10 00https://umea.se/press

Umeå kommun har 12 000 medarbetare och är regionens största arbetsgivare. Verksamheterna präglas av medborgarfokus, öppenhet, tillit och en strävan efter att ständigt förbättra kommunens service. Umeå är en av Sveriges mest växande städer. Här bor omkring 130 000 personer, och kommunens mål är att nå 200 000 invånare år 2050.

I Umeå finns två universitet, ett livskraftigt näringsliv och ett attraktivt utbud av kultur och fritid.

Följ Umeå kommun

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Umeå kommun

Prioriteringar och anpassningar i för- och grundskolenämndens budget för 202423.11.2023 12:31:30 CET | Pressmeddelande

Nämnden prioriterar trygghetsskapande åtgärder i arbetsmiljön, ökade resurser till kommunal resursskola, lagkravet om dygnsvila i nattöppen verksamhet samt förbättrat stöd i egenkontroll* för att minska arbetsbelastning för rektorer. Dessutom prioriteras arbetet med att minska antalet medarbetare per rektor motsvarande fyra miljoner kronor i ett första steg. Budgeten anpassas utifrån en långsammare ökningstakt av barn och elever enligt senaste befolkningsprognosen. För att nå budget i balans sker anpassningar för fritidshem och stödjande funktioner.

Brandförsvarets verksamhetsplan och budget för 2024 beslutad22.11.2023 13:00:00 CET | Pressmeddelande

Det olycksförebyggande arbetet med bland annat utbildning till skolungdomar och införande av civil insatsperson ska prioriteras under nästa år. Det beslutade Umeåregionens brand- och räddningsnämnd vid mötet 22 november när verksamhetsplan och budget togs för 2024. Precis som tidigare är den största utmaningen att ha tillräckligt med personal för att upprätthålla beredskap och uppfylla lagkrav.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum