Umeå kommun

Planarbete för utbyggnad av Coop Tomtebo

Dela
Coop på Tomtebo vill bygga ut sin butik med cirka 1 200 kvadratmeter. De har ansökt om en ny detaljplan då nuvarande detaljplan har en begräsning i hur stor del av marken som får användas till handel med livsmedel.
Coop vill bygga ut sin butik på Tomtebo och då behöver en ny detaljplan tas fram. Blå markering visar preliminär avgränsning för planområdet.
Coop vill bygga ut sin butik på Tomtebo och då behöver en ny detaljplan tas fram. Blå markering visar preliminär avgränsning för planområdet.

I gällande detaljplan ryms stora delar av den önskade utbyggnaden inom den totala byggrätten. Dock regleras hur stor del av byggrätten som får användas för handel med livsmedel. Sökande önskar även exploatera delar av prickmarken inom planområdet.

– Vi ser ingen anledning till att ytan för försäljning av livsmedel ska ha den här begränsningen som finns i nuvarande plan. Butiken ligger bra till, inte minst nära det nya området Tomtebo strand, där många kommer att bo. Det blir positivt att komplettera området med ytterligare yta för handel av livsmedel, säger Mikael Berglund (S), byggnadsnämndens ordförande.

I det kommande planarbetet kommer det utredas hur Tomtebo Strands utbyggnad kommer att påverka trafiksituationen för butiken. Markföroreningar samt skyddsavstånd till drivmedelstationen som angränsar planområdet är andra exempel på utredningar som behövs.

Mer information:

Mikael Berglund (S)
ordförande
byggnadsnämnden
070-559 71 84
mikael.berglund@umea.se

Robert Axebro (C)
vice ordförande
byggnadsnämnden
072-501 95 59
robert.axebro@umea.se

Kontakter

Bilder

Coop vill bygga ut sin butik på Tomtebo och då behöver en ny detaljplan tas fram. Blå markering visar preliminär avgränsning för planområdet.
Coop vill bygga ut sin butik på Tomtebo och då behöver en ny detaljplan tas fram. Blå markering visar preliminär avgränsning för planområdet.
Ladda ned bild

Om

Umeå kommun
Umeå kommun
Skolgatan 31A
901 84 Umeå

090-16 10 00https://umea.se/press

Umeå kommun har 12 000 medarbetare och är regionens största arbetsgivare. Verksamheterna präglas av medborgarfokus, öppenhet, tillit och en strävan efter att ständigt förbättra kommunens service. Umeå är en av Sveriges mest växande städer. Här bor omkring 130 000 personer, och kommunens mål är att nå 200 000 invånare år 2050.

I Umeå finns två universitet, ett livskraftigt näringsliv och ett attraktivt utbud av kultur och fritid.

Följ Umeå kommun

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Umeå kommun

Prioriteringar och anpassningar i för- och grundskolenämndens budget för 202423.11.2023 12:31:30 CET | Pressmeddelande

Nämnden prioriterar trygghetsskapande åtgärder i arbetsmiljön, ökade resurser till kommunal resursskola, lagkravet om dygnsvila i nattöppen verksamhet samt förbättrat stöd i egenkontroll* för att minska arbetsbelastning för rektorer. Dessutom prioriteras arbetet med att minska antalet medarbetare per rektor motsvarande fyra miljoner kronor i ett första steg. Budgeten anpassas utifrån en långsammare ökningstakt av barn och elever enligt senaste befolkningsprognosen. För att nå budget i balans sker anpassningar för fritidshem och stödjande funktioner.

Brandförsvarets verksamhetsplan och budget för 2024 beslutad22.11.2023 13:00:00 CET | Pressmeddelande

Det olycksförebyggande arbetet med bland annat utbildning till skolungdomar och införande av civil insatsperson ska prioriteras under nästa år. Det beslutade Umeåregionens brand- och räddningsnämnd vid mötet 22 november när verksamhetsplan och budget togs för 2024. Precis som tidigare är den största utmaningen att ha tillräckligt med personal för att upprätthålla beredskap och uppfylla lagkrav.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum