Umeå kommun

Umeå och Vasa får gemensam utvecklingsstrategi

Dela
Nu är det klart. Umeå kommun och Vasa stad har enats om en gemensam utvecklingsstrategi som rör näringslivsfrågor, talangattraktion, livsmiljöer och upplevelser. Det enligt beslut i respektive fullmäktige.
Aurora Botnia heter den nybyggda färja som trafikerar sträckan Umeå- Vasa. Foto: Fredrik Larsson
Aurora Botnia heter den nybyggda färja som trafikerar sträckan Umeå- Vasa. Foto: Fredrik Larsson

– Vasa och Umeå finns representerade i flera internationella sammanhang och samarbetar på många olika sätt. Därför känns det väldigt positivt att vi nu har beslutat om en gemensam utvecklingsstrategi. Genom att formalisera samarbetet får vi bättre förutsättningar att arbeta långsiktigt för att utveckla våra gemensamma styrkor och ta hand om gemensamma utmaningar, säger Hans Lindberg (S), kommunstyrelsens ordförande, Umeå kommun.

Sjötrafiken mellan Västerbotten och Österbotten, Umeå och Vasa, har genom århundradena haft stor betydelse för livet på båda sidor av Kvarken. Utbytet av varor och tjänster, kultur och flyttströmmar är något som har fortsatt även i modern tid. Ett aktuellt exempel på samarbeten mellan Umeå och Vasa är bygget av den nya färjan Aurora Botnia som dagligen trafikerar de båda städerna.

Båda ländernas EU-medlemskap, processen med ett NATO-medlemskap och Nordiska Ministerrådets vision att Norden ska vara världens mest hållbara och integrerade region 2030 är ytterligare faktorer som både främjar och stimulerar samarbete.

Den gemensamma utvecklingsstrategi som Umeå kommun och Vasa stad nu har enats om syftar till att främja hållbar tillväxt och välfärd i hela regionen genom att ge människor, företag och andra organisationer likvärdiga förutsättningar. Arbetet utförs med delaktighet och jämlikhet i fokus. Det finns även ett gemensamt befolkningsmål om att bli 300 000 invånare totalt i städerna Umeå och Vasa till år 2050.

– En gemensam utvecklingsstrategi är ett svar på den kraftiga tillväxt med investeringar som just nu sker på båda sidor av Kvarken. Målet är att förbättra invånarnas livskvalitet, men också att stärka förutsättningarna för våra företag och organisationer. I dagens läge i synnerhet, med den säkerhetspolitiska situation som råder i världen, är det nordiska samarbetet för en integrerad region extra viktigt. Än en gång visar Vasa och Umeå vägen, säger Joakim Strand, stadsfullmäktiges ordförande, Vasa stad.

De utvalda fokusområdena i utvecklingsstrategin omfattar:

1) Ett innovativt, integrerat, växande och hållbart näringsliv

2) En konkurrenskraftig region som attraherar talanger

3) Attraktiva stads- och livsmiljöer

4) Umeå och Vasa – gemensamma upplevelser

En övergripande kommunikationsplan kommer ta avstamp i utvecklingsstrategins målsättningar och syftar till att stärka och synliggöra det gemensamma samarbetet lokalt, regionalt och internationellt. Till det knyts gemensamma marknadsföringsåtgärder för att öka synligheten för de båda städerna på den internationella arenan för att attrahera internationella talanger och internationella investeringar.

Uppföljningen av samarbetet mellan Umeå och Vasa kommer ske regelbundet för att säkerställa kontinuiteten i det aktiva arbetet.

Läs hela utvecklingsstrategin här

Mer information: 
Hans Lindberg (S) 
ordförande 
kommunstyrelsen 
Umeå kommun 
070-589 01 66 
hans.lindberg@umea.se 

Tomas Häyry
stadsdirektör
Vasa stad
+35 8 405 405 412
tomas.hayry@vaasa.fi

Susanna Slotte-Kock
ansvarig för externa relationer
Vasa stad
+35 8 406 851 187
susanna.slotte-kock@vaasa.fi

Nyckelord

Kontakter

Bilder

Aurora Botnia heter den nybyggda färja som trafikerar sträckan Umeå- Vasa. Foto: Fredrik Larsson
Aurora Botnia heter den nybyggda färja som trafikerar sträckan Umeå- Vasa. Foto: Fredrik Larsson
Ladda ned bild

Om

Umeå kommun
Umeå kommun
Skolgatan 31A
901 84 Umeå

090-16 10 00https://umea.se/press

Umeå kommun har 12 000 medarbetare och är regionens största arbetsgivare. Verksamheterna präglas av medborgarfokus, öppenhet, tillit och en strävan efter att ständigt förbättra kommunens service. Umeå är en av Sveriges mest växande städer. Här bor omkring 130 000 personer, och kommunens mål är att nå 200 000 invånare år 2050.

I Umeå finns två universitet, ett livskraftigt näringsliv och ett attraktivt utbud av kultur och fritid.

Följ Umeå kommun

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Umeå kommun

Prioriteringar och anpassningar i för- och grundskolenämndens budget för 202423.11.2023 12:31:30 CET | Pressmeddelande

Nämnden prioriterar trygghetsskapande åtgärder i arbetsmiljön, ökade resurser till kommunal resursskola, lagkravet om dygnsvila i nattöppen verksamhet samt förbättrat stöd i egenkontroll* för att minska arbetsbelastning för rektorer. Dessutom prioriteras arbetet med att minska antalet medarbetare per rektor motsvarande fyra miljoner kronor i ett första steg. Budgeten anpassas utifrån en långsammare ökningstakt av barn och elever enligt senaste befolkningsprognosen. För att nå budget i balans sker anpassningar för fritidshem och stödjande funktioner.

Brandförsvarets verksamhetsplan och budget för 2024 beslutad22.11.2023 13:00:00 CET | Pressmeddelande

Det olycksförebyggande arbetet med bland annat utbildning till skolungdomar och införande av civil insatsperson ska prioriteras under nästa år. Det beslutade Umeåregionens brand- och räddningsnämnd vid mötet 22 november när verksamhetsplan och budget togs för 2024. Precis som tidigare är den största utmaningen att ha tillräckligt med personal för att upprätthålla beredskap och uppfylla lagkrav.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum