Koranbrännare i medlemsregistret - lämnar under uteslutningsprocess

Dela

Partiet blev varse om att en person, som under den senaste tiden anordnat flertalet aktioner där denne har eldat koraner, enligt rykte hade ett medlemskap i Sverigedemokraterna. Ryktet uppstod i samband med att personen själv påstått detta för medierna under sommaren. Det föranledde en undersökning av partiets medlemsregister och efter att medlemskapet bekräftats öppnades ett uteslutningsärende. Idag är personen inte längre medlem i partiet.

I samband med att uteslutningsärendet öppnades sökte partiet en första kontakt med personen.
Där informerades denne om att ett uteslutningsärende hade öppnats och att det i enlighet med partiets stadgar finns rätt att lämna ett yttrande i ärendet. Personen inkom då med svar där denne bland annat redogjorde för:

  1. Att personen aldrig har påstått sig representera partiet och att personens agerande och beteende inte har med partiet att göra. Vidare att denne inte hade för avsikt att kränka partiet.
  2. Att om partiet har en önskan att personen upphör med demonstrationerna så kommer vederbörande att upphöra omedelbart.
  3. Att personen önskar lämna partiet.

I samband med detta yttrande gavs partiet en möjlighet att uttrycka sin åsikt om koranbrännarens förehavanden. Partiet lämnade då följande skrivelse via mejl direkt till personen i fråga:

Sverigedemokraterna har vid inget tillfälle uttryckt en önskan om att du eller någon annan ska skapa opinion i vårt namn genom att bränna böcker. Som medlem i ett parti kan man inte iscensätta kontroversiella opinionsyttringar utan att det är sanktionerat av partiet. 

Hade du rådfrågat partiet om det var konstruktivt och önskvärt att demonstrera genom att elda koranen så hade vi starkt avrått från det. Att försvara människors rätt att nyttja sin yttrandefrihet är inte samma sak som att uppmuntra eller stå bakom alla tänkbara aktioner och yttranden. Partiet har, genom högre företrädares uttalanden i media, konsekvent uttalat att koranbränningar inte är något vi uppmanar till, men att det inte för den sakens skull bör vara förbjudet i lag.

Den logiska följden är naturligtvis att vi inte tycker att du eller någon annan ska dra in Sverige ytterligare i internationella konflikter genom att elda böcker. Vi förordar att kritik mot religioner eller ideologier sker genom argument snarare än provokationer, särskilt om dessa provokationer sker i vårt namn, men utan vår vetskap.

Vi kände inte ens till att du var medlem i partiet förrän du själv gav uttryck för det offentligt och gav oss skäl att undersöka detta i vårt medlemsregister. Därefter har en uteslutningsprocess inletts och vi kan konstatera att du inte längre är medlem i Sverigedemokraterna.

Avslutningsvis, eftersom du uttryckligen frågar: Ja, vi tycker att du omedelbart bör upphöra med att elda koranen offentligt i syfte att provocera världens muslimer. Vi menar att det är destruktivt på många sätt och att det riskerar att leda utvecklingen av svensk yttrandefrihet åt fel håll.

Inga svar har därefter kommit partiet till del, ej heller något bekräftat mottagande. Vi hoppas att budskapet har framgått och att vederbörande upphör med sina demonstrationer. Sverigedemokraterna står bakom yttrandefriheten fullt ut men naturligtvis inte allt som görs i dess namn. Som parti kan vi ha starka synpunkter på individers budskap men samtidigt stå upp för deras rätt att yttra dem. Det potentiellt befogade syftet med dylika aktioner, att klargöra för muslimer som valt att flytta till Sverige att krav på anpassning till islam inte är acceptabelt, överskuggas lätt av det faktum att muslimer i hela världen ser sig som träffade. Sverigedemokraterna har inte som mål att skapa konflikter med avlägsna länder, oavsett om det gäller religion eller något annat.

Kontakter

Om oss

Sverigedemokraterna är ett socialkonservativt parti med nationalistisk grundsyn som eftersträvar en hög grad av trygghet och samhörighet i det svenska samhället.

Partiet är representerade på kommunal, regional och nationell nivå samt i Svenska kyrkans högst beslutande organ.

Partiledare sedan 2005 är Jimmie Åkesson.

Följ Sverigedemokraterna

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Sverigedemokraterna

Årets PISA-rapport visar på resultatet av den socialdemokratiska flumskolan5.12.2023 15:09:03 CET | Pressmeddelande

Idag presenterades den senaste PISA-rapporten, där svenska elevers kunskaper i läsförståelse, matematik och naturvetenskap utretts. Utredningen är utförd under den senare delen av Socialdemokraternas åtta år i regering, våren 2022. Resultatet vittnar om omfattande problem i den svenska skolan – problem som kan kopplas dels till Socialdemokraternas flumskola, dels till den massinvandringspolitik som varit rådande i Sverige under mycket lång tid.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum