Region Örebro län

Hälso- och sjukvårdsförvaltningen tar fram förslag till åtgärder som politiken därefter ska besluta om

Dela

Hälso- och sjukvårdsförvaltningen har gjort en första genomlysning för att få verksamhetens ekonomi i balans. Det innebär att man måste se över vårdutbudet i hela länet i syfte att säkra en hållbar ekonomi utan att äventyra patientsäkerhet och arbetsmiljö. När översynen är klar kommer politikerna i hälso- och sjukvårdsnämnden att fatta beslut om vilka av förslagen som ska bli verklighet.

Den ekonomiska prognosen pekar mot ett underskott på mer än 1 miljard kronor för Region Örebro län vid årets slut där hälso- och sjukvården står för den största delen. Underskottet beror till stor del på inflation och ökade pensionsavsättningar men även andra orsaker spelar in. Den skattehöjning på 75 öre och de höjda avgifter som fullmäktige beslutade om inför nästa år är inte tillräckligt för att parera underskottet. Hälso- och sjukvårdsförvaltningen måste utöver det minska sina kostnader med 414 miljoner kronor.

Hälso- och sjukvårdsförvaltningen arbetar nu med att ta fram förslag till besparingsåtgärder i enlighet med de direktiv som regionfullmäktige gav i verksamhetsplan och budget för nästa år. Det är ett grundligt arbete som genomförs av tjänstepersoner inom verksamheten.

– Att spara 414 miljoner kronor är ingen lätt sak och de åtgärder vi kommer att behöva ta till går förstås inte obemärkt förbi. Men vilka åtgärder som kommer att genomföras är för tidigt att säga. Just nu tittar hälso- och sjukvårdsförvaltningen på ett övergripande förslag till förändringar som vi politiker lite senare i höst ska ta ställning till, säger Behcet Barsom (KD), ordförande i hälso- och sjukvårdsnämnden.

När hälso- och sjukvårdsförvaltningen har tagit fram ett handlingsprogram med förslag till förändringar ska det presenteras för politikerna i hälso- och sjukvårdsnämnden och det är först då det blir klart vilka förslag som kommer att bli verklighet och vilka förslag som inte blir det.

– Förvaltningen har fått ett uppdrag att gå igenom verksamheten och se vilka möjligheter som finns, i det här läget måste vi ha alla alternativ på bordet. Vi behöver ställa om för att kunna möta medborgarnas behov, i dag räcker varken personalen eller pengarna till.  Det är en första presentation och nu inleds den politiska processen, säger Jenny Steen (S), vice ordförande i hälso- och sjukvårdsnämnden.

– Framtida generationer ska inte behöva betala för det vi förbrukar i dag och ska vi leva upp till den devisen måste vi vidta åtgärder utan dröjsmål, säger Anna Gunnarsson (C), ledamot i hälso- och sjukvårdsnämnden.

Kontakt

Behcet Barsom, ordförande i hälso- och sjukvårdsnämnden, telefon: 073-077 77 36

Jenny Steen, vice ordförande i hälso- och sjukvårdsnämnden, telefon: 072-202 74 04

Anna Gunnarsson, ledamot i hälso- och sjukvårdsnämnden, telefon: 070-624 84 59

Kontakter

Region Örebro län - Tillsammans skapar vi ett bättre liv

Region Örebro län ansvarar för många frågor som berör länsinvånarnas vardag och framtid, bland annat hälso- och sjukvård, kollektivtrafik, infrastruktur, näringslivsutveckling, kultur och utvecklingen av social välfärd.

Följ Region Örebro län

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Region Örebro län

Anpassning av IVA-platser i Lindesberg – fortsatt brist på specialistsjuksköterskor21.9.2023 15:00:00 CEST | Pressmeddelande

På grund av ett ytterligare försämrat bemanningsläge kommer antalet vårdplatser vid intensivvårdsavdelningen (IVA) i Lindesberg att reduceras till två platser från dagens fyra. Anpassningen är direkt kopplad till brist på specialistsjuksköterskor, framförallt nattetid. - Trots anpassningen ser vi att vi kommer att kunna vidmakthålla tillgängligheten till intensivvård, säger Peter Asplund, verksamhetschef för intensivvården i länet.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum