Umeå kommun

Saneringen av Norrbyskär går in slutfasen

Dela

Den omfattande saneringen av Norrbyskär går nu in i fas två, med avverkning, etablering och kompletterande provtagningar som förberedelser inför den stora saneringsfasen i början av oktober och som beräknas avslutas under våren 2024.

–Den riktiga saneringsprocessen börjar nu när vi kommer att schakta upp och forsla bort cirka 27 000 kubikmeter förorenade jordmassor med pråm. Det måste ske innan isen sätter stopp för transporterna, säger Jonas Fagerman, projektledare för saneringen.

Saneringen omfattar förutom schaktsanering även tillfällig flytt av Lilla Norrbyskär som är barnens museum, byggande av en tillfällig pråmkaj i Holmsund samt färdigställande av erossionsskydd och övertäckning av Långgrundets fd brädgård.

Saneringen går åt rätt håll

–Vi arbetar intensivt för att uppfylla våra mål och de villkor som vi fått i den dom som mark- och miljödomstolen beslutat, den ger ramarna för hur saneringen ska bedrivas. När den är över nästa vår kommer vi att plantera träd och gräs för att återställa den naturliga vegetationen på området, säger Jonas Fagerman.

Fakta: Projekt Nya Norrbyskär

Sedan en tid tillbaka är det känt att delar av Norrbyskär har förhöjda halter av dioxin i marken. Föroreningarna kommer från träskyddsmedel som användes för att skydda det sågade virket mot blånadssvamp. Hösten 2022 inleddes Projekt Nya Norrbyskär för att sanera ön från de här föroreningarna. Saneringen kostar ungefär 100 miljoner kronor och ska pågå i två år.

Projektet görs av Umeå kommun i samarbete med Länsstyrelsen i Västerbotten med finansiering av Naturvårdsverket och är den största i Sverige hittills. För utförandet står entreprenören NCC.  Arbetet kommer främst att pågå under höst- och vintertid när det är färre besökare på ön. 

För mer information:

Jonas Fagerman
Miljöingenjör
Umeå kommun
090-16 14 32
jonas.fagerman@umea.se

Nyckelord

Kontakter

Umeå kommun har 12 000 medarbetare och är regionens största arbetsgivare. Verksamheterna präglas av medborgarfokus, öppenhet, tillit och en strävan efter att ständigt förbättra kommunens service. Umeå är en av Sveriges mest växande städer. Här bor omkring 130 000 personer, och kommunens mål är att nå 200 000 invånare år 2050.

I Umeå finns två universitet, ett livskraftigt näringsliv och ett attraktivt utbud av kultur och fritid.

Följ Umeå kommun

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Umeå kommun

Prioriteringar och anpassningar i för- och grundskolenämndens budget för 202423.11.2023 12:31:30 CET | Pressmeddelande

Nämnden prioriterar trygghetsskapande åtgärder i arbetsmiljön, ökade resurser till kommunal resursskola, lagkravet om dygnsvila i nattöppen verksamhet samt förbättrat stöd i egenkontroll* för att minska arbetsbelastning för rektorer. Dessutom prioriteras arbetet med att minska antalet medarbetare per rektor motsvarande fyra miljoner kronor i ett första steg. Budgeten anpassas utifrån en långsammare ökningstakt av barn och elever enligt senaste befolkningsprognosen. För att nå budget i balans sker anpassningar för fritidshem och stödjande funktioner.

Brandförsvarets verksamhetsplan och budget för 2024 beslutad22.11.2023 13:00:00 CET | Pressmeddelande

Det olycksförebyggande arbetet med bland annat utbildning till skolungdomar och införande av civil insatsperson ska prioriteras under nästa år. Det beslutade Umeåregionens brand- och räddningsnämnd vid mötet 22 november när verksamhetsplan och budget togs för 2024. Precis som tidigare är den största utmaningen att ha tillräckligt med personal för att upprätthålla beredskap och uppfylla lagkrav.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum