Region Örebro län

Förslag till utvecklingsplan för Hälso- och sjukvårdens verksamheter

Dela

Under fredagen presenterade hälso-och sjukvårdsdirektör Jonas Claesson ett förslag till utvecklingsplan för länets sjukhus och vårdcentraler mot bakgrund av den besparing på 414 miljoner kronor som beslutats av regionens politiska ledning.

Nedan följer en kort sammanfattning av förslaget som ska ses som ett arbetsmaterial.

USÖ kommer koncentrationen av avancerad vård och högspecialiserad kirurgisk vård öka. Viss planerad kirurgisk vård och viss specialiserad medicinsk vård kommer att flyttas till Karlskoga och Lindesberg. Psykiatriska heldygnsvårdplatser kommer att centraliseras till USÖ.

Karlskogas huvudfokus blir i förslaget på akut och planerad medicinsk, kirurgisk, urologisk, ortopedisk och planerad gynekologisk vård. Akutmottagningen tar fortsatt emot patienter med medicinska och kirurgiska besöksorsaker. Kirurgi, urologi, ortopedi och gynekologi utökar sin operativa närvaro i Karlskoga både gällande volymer och utbud.

Viss subspecialiserad vård inom internmedicin flyttas över från USÖ. Neddragning av vårdplatser heldygnsvård och start av  pilot med specialiserat psykiatriskt omvårdnadsteam samt självvald inläggning.

Förslaget för Lindesberg är att huvudfokus ligger på akut och planerad medicinsk vård samt planerad kirurgisk och ortopedisk vård. Akutmottagningen tar inte emot patienter med akuta kirurgiska besöksorsaker, och akut kirurgi görs bara i Karlskoga och på USÖ. Utökning sker av den planerade operationsverksamheten inom ortopedi och kirurgi. Viss subspecialiserad vård inom internmedicin flyttas över från USÖ.

I övrigt sker enligt förslaget en koncentration av specialistmottagningar till USÖ. Röntgen och sjukhusfysiks, laboratoriemedicins och anestesi- och intensivvårdens uppdrag och utbud anpassas till respektive sjukhus uppdrag.

Det kommer ske en översyn och minskning av jour- och beredskapslinjer. Bassäng- och biblioteksverksamheten i regionen kommer att genomlysas i syfte att minska kostnaderna.

I primärvården måste samarbetet öka mellan de regiondrivna vårdcentralerna. I förslaget för primärvården ingår att vårdcentralerna grupperas i samarbetsgrupper, där gruppen har ett fullt utbud men där enskilda vårdcentraler kan ha ett anpassat och ibland begränsat utbud.

Ovanstående är ett arbetsmaterial och kommer i samarbete med hälso- och sjukvårdens sannolikt att ändras i vissa delar. 

Den färdiga utvecklingsplanen kommer att lämnas över till Hälso- och sjukvårdsnämnden i Region Örebro län som fattar beslut den 19 oktober.

Nyckelord

Kontakter

Följ Region Örebro län

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Region Örebro län

Anpassning av IVA-platser i Lindesberg – fortsatt brist på specialistsjuksköterskor21.9.2023 15:00:00 CEST | Pressmeddelande

På grund av ett ytterligare försämrat bemanningsläge kommer antalet vårdplatser vid intensivvårdsavdelningen (IVA) i Lindesberg att reduceras till två platser från dagens fyra. Anpassningen är direkt kopplad till brist på specialistsjuksköterskor, framförallt nattetid. - Trots anpassningen ser vi att vi kommer att kunna vidmakthålla tillgängligheten till intensivvård, säger Peter Asplund, verksamhetschef för intensivvården i länet.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum