Upplands Väsby kommun

Väsbybor upplever ökad trygghet utomhus

Dela

Upplands Väsby visar på en positiv utveckling vad gäller människors upplevda trygghet utomhus. Det visar polisens senaste trygghetsmätning där den upplevda otryggheten i Väsby minskat med elva procentenheter.

Foto: Mostphotos (Får endast användas med fotografens godkännande)
Foto: Mostphotos (Får endast användas med fotografens godkännande)

Årets trygghetsmätning som genomförs i Polisregion Stockholm besvarades av 681 Väsbybor, vilket motsvarar 43 procent av de tillfrågade. Sammantaget svarar en högre andel att de upplever trygghet utomhus på kvällarna. I jämförelse med tidigare mätningar är det färre som i sitt närområde upplever problem med mörka platser, dålig belysning, klotter, nedskräpning och skadegörelse.

Kommunen arbetar sedan flera år tillbaka med brottsförebyggande och trygghetsskapande åtgärder.

– Upplands Väsby har ett långt och viktigt arbete framför sig för ökad trygghet för Väsbyborna. Därför har mittenstyret ett tydligt fokus på social hållbarhet, trygghet och säkerhet. Jag kommer inte att ge mig förrän vi har tagit ytterligare stora och viktiga kliv för att tryggare Väsby, säger kommunstyrelsens ordförande Mathias Bohman (S).

Kommunen, polisen och det kommunala bostadsbolaget Väsbyhem tar på veckobasis fram gemensamma lägesbilder där de kartlägger var brott och andra otrygghetsskapande händelser sker. Lägesbilden ligger sedan till grund för styrning av kommunens och polisens insatser.

– Vi har fortsatt stora utmaningar, men genom samarbetet har vi fått en träffsäkrare styrning och ökat fokus i de områden där resurser och insatser behövs. Det positiva resultatet i trygghetsmätningen ger en fingervisning om det. Framåt ser vi behov av att fortsätta arbetet på bred front med flera aktörer och polisen, säger kommunens brottsförebyggande strateg Caroline Ankarström.

Under sommaren har kommunen arbetat med en rad förebyggande insatser; Grannstödsbilen med frivilliga har varit på rull, ett förebyggarteam har varit bemannat hela sommaren, föreningsvandrare har haft förstärkt bemanning på helgerna och kommunens ungdomsmottagning har varit öppen med anpassade tider.

Genom samarbete med föreningar och näringslivet har kommunen kunnat erbjuda sommarjobb till 300 ungdomar. Dessutom har fritidsgårdar hållits öppna och erbjudit kostnadsfria aktiviteter och mellanmål.

Under hösten fortsätter det trygghetsskapande arbetet, bland annat med en medborgardag i Sigma 5 oktober. Det blir en dag då kommunens verksamheter, organisationer och föreningar tillsammans möter medborgarna i deras närmiljö.

– Genom samverkan kunde vi kraftsamla med en rad förebyggande insatser i somras och det gav goda resultat. Jag ser fram emot att möta invånarna och ta del av deras tankar om hur vi tillsammans kan fortsätta arbeta för ökad trygghet, säger Mathias Bohman.

Polisregion Stockholm genomför tillsammans med kommuner en återkommande trygghetsmätning där invånare i regionen får besvara frågor om bland annat utsatthet för brott, upplevelser av ordningsstörningar och otrygghet. Mätningen görs bland ett slumpmässigt urval av personer i åldrarna 16-85 år. Trygghetsmätningen genomförs i 23 av länets 27 kommuner. Den genomfördes första gången 2020.

FAKTA: Trygghetsarbetet fortsätter

11 september  ̶  Kommunfullmäktige antog ny belysningsstrategi där trygghetsperspektivet är centralt

5 oktober  ̶  Medborgardag i Sigma

Vecka 39  ̶  Krisberedskapsvecka med aktiviteter i Messingen

Våld i äldres relationer  ̶  Utbildning för anställda på särskilda boenden och inom hemtjänsten

Väsby fritt från våld ̶  satsning under november

Kontakter

Bilder

Foto: Mostphotos (Får endast användas med fotografens godkännande)
Foto: Mostphotos (Får endast användas med fotografens godkännande)
Ladda ned bild

Upplands Väsby kommun har idag över 50 000 invånare. Kommunen, som har ett strategiskt läge vid E4:an mellan Stockholm och Uppsala, med 7 minuter till Arlanda, genomgår sedan några år tillbaka en omfattande utveckling med kraftfulla satsningar på nya bostäder, kommunalt finansierad service och på att skapa goda förutsättningar för näringslivet.

Följ Upplands Väsby kommun

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Upplands Väsby kommun

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum