Stockholms stad

Nystart för arbetet om gång- och cykelbron mellan Slussen och Gamla stan

Dela

Stockholms stad och Region Stockholm har idag fattat beslut om att tillsätta en gemensam arbetsgrupp för att skapa förutsättningar för att gång- och cykelbron vid Slussen ska kunna byggas utan risk för tunnelbanans trafiksäkerhet. Samtidigt avbryter staden den planerade provpålningen och den juridiska processen avslutas. Det innebär att stoppet i tunnelbanetrafiken under kommande helg uteblir.

Bygget av nya Slussen är ett unikt och tekniskt komplext projekt som består av flera delprojekt på land, i vatten och i berg. Idag passerar 26 000 cyklister Slussen varje dag. Om femton år beräknas antalet cyklister ha mer än fördubblats. Gång- och cykelbron är en viktig del i att skapa en fungerande och långsiktigt hållbar infrastruktur i centrala Stockholm.

Söderströmsbron som förbinder tunnelbanetrafiken mellan Slussen och Gamla Stan utgör central infrastruktur för tunnelbanesystemet och dagligen passerar omkring 350 000 resenärer. Det är därför av stor vikt att trafiksäkerhet och funktionalitet kan säkerställas under bygget.

Den arbetsgrupp som nu tillsätts ska bestå av representanter från trafikförvaltningen vid Region Stockholm respektive exploateringskontoret på Stockholms Stad och leds av en för parterna oberoende person. Senast den 7 oktober ska arbetsgruppen redovisa ett förslag till möjligt brobyggande med minimal påverkan på och med beaktande av de nödvändiga säkerhetskraven för kollektivtrafiken. Förslaget behöver kunna genomföras inom gällande miljödom.

Under tiden gruppen arbetar kommer Stockholm stad inte att påbörja några pålningsarbeten och Region Stockholm och Stockholms stad är därför överens om att avsluta den juridiska processen. Det planerade stoppet i tunnelbanetrafiken uteblir därmed.

Kontakter

I Stockholms stad arbetar cirka 40 000 personer. Du möter oss i skolan, på äldreboenden, i parken, när du ska söka bygglov eller går till simhallen för att träna. Stockholms stads verksamhet styrs av folkvalda politiker och organiseras i stadens förvaltningar och bolag.

Stockholms stad är en organisation med decentraliserat ansvar. Det betyder att besluten ofta fattas lokalt, så nära de berörda som möjligt.

Följ Stockholms stad

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Stockholms stad

Snart börjar vi rusta upp Östermalmstorg8.12.2023 07:58:00 CET | Pressmeddelande

Just nu pågår förberedelser inför upprustningen av Östermalmstorg till ett levande, tryggt och tillgängligt stadstorg. Den första byggetappen i projektet är att renovera växtbäddarna för de befintliga träden på södra sidan av torget. Där står Östermalmsgrillen idag. En av förberedelserna inför byggstarten är att kiosken ska flytta till en annan tillfällig plats på torget under byggtiden. Ägarens plan är att flytta byggnaden söndagen 10 december. När byggnaden är flyttad startar arbetet med att rusta upp torget.

Fritids- och framtidsmässan samlar utställare för barn och unga med funktionsnedsättning6.12.2023 16:07:45 CET | Pressmeddelande

Den 16 februari 2024 arrangerar Stockholms stad Fritids- och framtidsmässan i Eriksdalshallen. Mässan riktar sig till barn och unga med funktionsnedsättning och deras anhöriga. På mässan finns utställare som exempelvis funktionsrättsorganisationer, stadens fritidsgårdar, Kulturskolan samt olika föreningar. Besökare kan få information om utbildnings- och arbetsmöjligheter anpassat för personer med funktionsnedsättning. Dessutom kan besökare även pröva på en mängd olika aktiviteter som till exempel judo, bowling och dans.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum