Umeå kommun

Tre nya namn: Stallbacken, Sågviken och Hindergårdsgränd

Dela

Byggnadsnämnden har tagit beslut i tre olika namnsättningsärenden. En gata på I20 får namnet Hindergårdsgränd. Det planerade bostadsområdet på den gamla godsbangården får namnet Stallbacken. Det sista ärendet gäller det nya stadsdelsområdet i Holmsund som föreslås få namnet Sågviken. Byggnadsnämnden klubbade dock inte namnet Sågviken utan valde att bordlägga frågan.  

Ortofoto där området runt gamla godsbangårdet är markerat i rött.
Det nya bostadsområdet på gamla godsbangården får namnet Stallbacken.

– Vi känner oss nöjda med förslaget Sågviken men väljer ändå att bordlägga det ärendet tills mötet i november. Det pågår ett samråd för den fördjupade översiktsplanen för Holmsund och Obbola och då passar det bra att även den här frågan är öppen och kan diskuteras. I övrigt tre bra förslag där alla namnen har tydliga kopplingar till platserna och dess historiska användning, säger Mikael Berglund (S), byggnadsnämndens ordförande.

Stallbacken

Stallbacken ligger inom det område som kommer att omvandlas när ringleden är färdig. Då flyttas Vännäsvägen (som får namnet Anna Grönfeldts gata) norrut och ger plats för fler bostäder. Området innehåller idag den gamla godsbangården samt parkmark men var tidigare en del av Umeås första regemente K4. Namnet Stallbacken lyfter inte bara den historiska aspekten av platsen utan kan även anses vara lokaliserande då det angränsar till de befintliga stallarna på stadshusområdet. Ärendet går vidare och fastställs av kommunfullmäktige.

Sågviken

I det gamla sågverksområdet i Holmsund planeras för ett nytt stadsdelsområde. Området behöver ett namn och byggnadsnämnden har tidigare sagt nej till förslaget Västerviken, med motiveringen att de önskade en tydligare koppling till platsen. Det nya namnförslaget Sågviken, har en tydlig koppling till sågverket som byggdes på platsen 1883. Slutgiltigt beslut om namnet bordlades till mötet i november. 

Hindergårdsgränd

Vid Vildmannavallen på I20 finns en kort gata som går från rondellen ner längs fotbollsplanen. Att gatan inte har något namn är ett problem när bilar har parkerat fel och position ska anges vid parkeringsböter. Därför får gatan ett namn och det blir Hindergårdsgränd med koppling till den hindergård som tidigare låg öster om aktuell gata. I Arabiedungen finns det fortfarande kvar en del av de hinder som användes. 

Mer information:

Mikael Berglund (S)
ordförande
byggnadsnämnden
070-559 71 84
mikael.berglund@umea.se

Robert Axebro (C)
vice ordförande
byggnadsnämnden
072-501 95 59
robert.axebro@umea.se

Nyckelord

Kontakter

Umeå kommun har 13 000 medarbetare och är regionens största arbetsgivare. Verksamheterna har medborgarfokus, öppenhet och tillit och strävar ständigt efter att förbättra kommunens service. Umeå är en av Sveriges mest växande städer. Här bor 132 000 personer och kommunens mål är att nå 200 000 invånare 2050. I Umeå finns två universitet, ett livskraftigt näringsliv och ett attraktivt utbud av kultur och fritid. Här finns också västvärldens snabbaste bredband.

Följ Umeå kommun

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Umeå kommun

Prioriteringar och anpassningar i för- och grundskolenämndens budget för 202423.11.2023 12:31:30 CET | Pressmeddelande

Nämnden prioriterar trygghetsskapande åtgärder i arbetsmiljön, ökade resurser till kommunal resursskola, lagkravet om dygnsvila i nattöppen verksamhet samt förbättrat stöd i egenkontroll* för att minska arbetsbelastning för rektorer. Dessutom prioriteras arbetet med att minska antalet medarbetare per rektor motsvarande fyra miljoner kronor i ett första steg. Budgeten anpassas utifrån en långsammare ökningstakt av barn och elever enligt senaste befolkningsprognosen. För att nå budget i balans sker anpassningar för fritidshem och stödjande funktioner.

Brandförsvarets verksamhetsplan och budget för 2024 beslutad22.11.2023 13:00:00 CET | Pressmeddelande

Det olycksförebyggande arbetet med bland annat utbildning till skolungdomar och införande av civil insatsperson ska prioriteras under nästa år. Det beslutade Umeåregionens brand- och räddningsnämnd vid mötet 22 november när verksamhetsplan och budget togs för 2024. Precis som tidigare är den största utmaningen att ha tillräckligt med personal för att upprätthålla beredskap och uppfylla lagkrav.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum