Region Uppsala

Region Uppsala satsar på permanent konst på Wik

Dela

På söndag 24 september under Wiks slotts skördemarknad invigs konstverket Achairisachairisachair av den Berlin-baserade konstnären Alicja Kwade. Det är konstnärens första offentliga uppdrag i Sverige och det första permanenta konstverket i Wikparken.

Wikområdet är en mötesplats för natur och kultur, och i Region Uppsalas kulturplan lyfts en prioritering att området också ska utvecklas som plats för samtidskonst. Det permanenta konstverket på Lundaängen är ett sätt att förverkliga det uppdraget. Flera tillfälliga konstprojekt har genomförts under året i samband med 100-årsjubileet av Region Uppsalas verksamhet på Wik. Tillsammans lägger de grunden för framtida tillfälliga konstupplevelser och fasta konstverk på området i uppdraget att levnadsgöra området.

Alicja Kwade är flitigt anlitad internationellt och konstnären har gjort sig känd genom rumsliga utomhusgestaltningar. I sitt uppdrag på Lundaängen på Wik har hon låtit installera den platsspecifika bronsskulpturen Achairisachairisachair, som uppmuntrar besökare att upptäcka naturen på ett nytt sätt.

Invigningen sker under Wiks skördemarknad 24 september, med start klockan 12 utanför entrén till Stenhuset. Gemensam promenad till Lundaängen och platsen för konstverket, där tal och samtal sker. Promenaden tar ungefär 15 minuter och stigen är tillgänglighetsanpassad. Invigningen är gratis, öppen för alla och ingen föranmälan krävs.

Kontakter

Wanja Eriksson
Projektledare offentlig konst, Region Uppsala
wanja.eriksson(a)regionuppsala.se
Tel 018-617 41 52

Bilder

Porträtt på Alicja Kwade
Porträtt på Alicja Kwade
Ladda ned bild

Om Region Uppsala

Region Uppsala arbetar med hälso- och sjukvård, kultur, kollektivtrafik och regional utveckling. Det innebär att samordna och tillsammans med många andra aktörer samverka inom områden som transportinfrastruktur, näringsliv och arbetsmarknad, besöksnäring och folkhälsa.

Följ Region Uppsala

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Region Uppsala

Uppsnabbat från regionstyrelsen den 28 november 202328.11.2023 16:20:21 CET | Pressmeddelande

Region Uppsala ska beakta språkkunskaper vid rekrytering Kunskaper i svenska språket ska tas i beaktande i rekryteringssammanhang, när det bedöms vara relevant för tjänsten. Detta beslutade regionstyrelsen vid sitt möte. Region Uppsala ska under 2024 dessutom bygga upp ett regionövergripande stöd för utlandsutbildade. När en chef upptäcker att en medarbetare brister i språket ska detta fångas upp, och åtgärdas inom ramen för detta stöd. Region Uppsala ska även, via Region Uppsala folkhögskola, inom fem år ge stöd till de undersköterskor som behöver språkstöd för att nå yrkestiteln undersköterska. Även detta enligt beslutet från regionstyrelsen. Region Uppsala har utrett frågan om språkkunskaper och bland annat kommit fram till att de befintliga språkkrav som finns för legitimerad hälso- och sjukvårdspersonal, i kombination med den rekryterande chefens möjlighet att göra en enskild bedömning, är tillräckliga. Samt att Region Uppsalas interna språkutbildning i svenska, och sjukvårdssvens

Uppsnabbat från regionfullmäktige 22 november22.11.2023 19:18:51 CET | Pressmeddelande

Delårsrapport januari-augusti godkänd Regionfullmäktige godkände delårsrapporten för perioden januari–augusti 2023. Region Uppsalas resultat för 2023 beräknas bli minus 1 040 miljoner kronor, men efter utnyttjande av resultatutjämningsreserven på 707 miljoner kronor blir resultatet minus 333 miljoner kronor, vilket är 483 miljoner kronor sämre än budgeterat. Verksamhetens kostnader är högre än budgeterat främst på grund av högre pensionskostnader. Den ansträngda bemanningssituationen på bland annat Akademiska sjukhuset och Lasarettet i Enköping genererar höga kostnader för inhyrd personal. Även Nära vård och hälsa har höga inhyrningskostnader. Socialdemokraterna, Vänsterpartiet och Miljöpartiet yrkade på att fullmäktige skulle ge regionstyrelsen i uppdrag att se över hur man kan stärka arbetet med uppsiktsplikt för ökad kostnadskontroll. Fullmäktige beslutade att bifalla yrkandet. Prisjustering av Mälardalstaxan Regionfullmäktige beslutade att godkänna Mälardalstrafiks beslut om att hö

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum